Tools en documenten

Hier zijn enkele tools en documenten die van pas kunnen komen voor de directeur van een stamrecht BV.

1. Addendum stamrechtovereenkomst

Voor het aanpassen van 65-jarige leeftijd naar AOW leeftijd is een addendum niet meer nodig: de fiscus gaat automatisch uit van AOW leeftijd.
In addendum.docx staat dit nog wel maar het is met name bedoeld voor het wijzigen van de begunstiging als de oudste van je kinderen 30 wordt. Dit document is alleen voor de BV en de verzekerde, het hoeft niet naar de BD of iemand anders gemaild te worden.

2. Als de BV geld uitleent

Pijnpunt. Vele directeuren blijken een rommeltje te maken van de leningen die de BV heeft verstrekt, daarom het volgende.
 - Ik stel de jaarrekening op, maar reken geen rentes uit, dat moet de directeur doen!
 - Altijd eerst de details van de lening afspreken èn vastleggen in een leenovereenkomst.
 - Welke zaken moeten worden afgedekt staat op de site van de BD.
 - Op Internet zijn voorbeelden te over voor leenovereenkomsten die als startpunt kunnen dienen.
 - Een zakelijke rente voor een lening eigen woning is te vinden bijvoorbeeld bij Obvion.
 - Voor leningen zonder voldoende onderpand gelden rentes zoals voor persoonlijke leningen

 - Het spreadsheet annuiteitenlening.xlsx maakt de berekening van een annuïteitenlening een makkie.
   Ook voor mij want het geeft per jaar ook precies wat er is afgelost en de rente in een jaar.
Vervolgens is het de taak van de directeur ervoor zorgen dat de afspraken worden nagekomen!!! In de praktijk blijkt de directeur vaak onzakelijk coulant als hij zelf de lener is. Daarom nog de twee volgende hulpmiddelen:
 - Een spreadsheet wilde lening.xlsx dat is bedoeld voor leningen waar op verschillende datums verschillende
   bedragen worden ontvangen of uitgeleend. Let wel: de overeenkomst moet dit toestaan.
 - Vergelijkbaar: wilde annuiteitenlening.xlsx waarmee je bijvoorbeeld een vervroegde aflossing in kunt voeren
   en dan wordt berekend wat het nieuwe maandbedrag wordt.
Het kan verfijnder en gemakkelijker te gebruiken maar dat komt wellicht later nog eens.

3. Bankafschriften

Voor mijn bescheiden prijs ga ik geen lijsten met bedragen uit scans of PDF's overtypen. Dit spreadsheet is bedoeld voor:
 - mutaties die alleen als PDF of screenshot ter beschikking staan
 - of voor mensen die alleen papieren afschriften of PDF's hebben

4. Uitkeren stamrecht

 - Een uitgebreide invulinstructie LH programma 2024
 - Formulier voor het aanvragen van een loonheffingennummer voor de BV (vooringevuld)
 - Adressenlijst van belastingkantoren (link)
 - De Loonstaat 2024incl. berekenen loonheffingen met groene tabel, zvw en betalingskenmerken
 - De Loonstaat 2023incl. berekenen loonheffingen met groene tabel, zvw, kenmerken
 - Het Handboek loonheffingen 2023 van de BD
 - Een template voor een overeenkomst voor een eenmalige uitkering.

5. Voorlopige aanslag VpB wijzigen

Vroeg in het jaar krijgen vele stamrecht BV's een aanslag om alvast de VpB over dat jaar te gaan betalen. Deze aanslag is gebaseerd op de laatste twee bekende aangiftes en houdt in enkele gevallen geen rekening met verrekenbaar verlies of eenmalige winst. Als je weet dat de winst gaat afwijken van de schatting van de BD dan mag je zelf de voorlopige aanslag wijzigen.
 - Eerst inloggen bij BD Zakelijk - klik op tab Vennootschapsbelasting, daarna links op
   "Vennootschapsbelasting 202x", daarna op "Verzoek of wijziging voorlopige aanslag..."
 - Volg de instructies - in de financiële tabel wordt meestal alles nul.

6. Uitstel aanvragen (doen voor 31 mei!)

Eerst m.b.v. eHerkenning inloggen bij BD Zakelijk. Op de tab Vennootschapsbelasting 2023 staat een link. Als alternatief: schriftelijk - zie deze link op de site van de fiscus. Mensen die uitstel aanvragen zijn (veel) duurder uit! Het aanleveren van de stukken bij mij is een fluitje van een cent!

7. Bankrekeningnummer bij de BD wijzigen/doorgeven

Dit is belangrijk als je teveel betaalde belasting terug wilt krijgen
 - Eerst inloggen bij BD Zakelijk
 - Bovenin kies 'Mijn gegevens'
 -
De rest spreekt voor zich
Normaliter krijg je binnen een week of drie een bevestiging.

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina