UBO bij de KvK en Nationale Nederlanden en CRS formulier ING

De KvK eist dat iedere rechtspersoon (dus ook een stamrecht BV) gegevens aandraagt over de UBO. Ook ING en Nationale Nederlanden vragen klanten een formulier in te vullen om te bepalen wie de uiteindelijk belanghebbende is. Dit is wettelijk vereist vanwege de "Common Reporting Standard" (CRS) om international belastingontduiking tegen te gaan.
Ze willen weten wie de uiteindelijk belanghebbende, de '‘ultimate beneficial owner’, is en dit is degene die in geval van winst dividend ontvangt. Voor een BV is de uiteindelijk belanghebbende dus de aandeelhouder want daar gaat de winst in de vorm van dividend naar toe. Het gaat dus voor een stamrecht- of pensioen BV niet om de uitkeringsgerechtigde! Hoewel dan beide personen meestal dezelfde zijn moet je het formulier toch invullen met in je achterhoofd dat het gaat om de aandeelhouder(s) met een belang van meer dan 25%.
Het invullen bij de KvK spreekt voor zich. "Documenten waaruit het belang blijkt dat de UBO's in je organisatie hebben" heb je niet nodig.

Hieronder staat voor ING en voor NN wat je moet invullen.

ING: "FATCA en CRS formulier"

1: Spreekt voor zich
2a: ja
2b: nee
2c: nee
2d: ja  = een stamrecht is net een lijfrente of levensverzekering; zie in de toelichting: 'Financiële Instelling", type 4
De rest van 2 e 3 mag je dus helemaal overslaan (pffff!)
4a t/m f: nee
5: Helemaal overslaan
6: Jij bent de enige bevoegde vertegenwoordiger als “directeur” (sommigen hebben een mede-directuer en zijn gezamenlijk bevoeg.

UBO verklaring NN

1. Rekeningummer - NLxx NNBA 2004 nnnn nn
2. Naam: naam van de BV
    Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
    Rest spreekt voor zich
3. A. Ja
    B. De gegevens van de aandeelhouder(s) - spreekt voor zich
    C. Tja... niet vergeten!
    D. Onderteken in je rol als directeur van de BV