Vragen en antwoorden over stamrecht BV's

Algemeen

1. Waarom is de StamrechtIngenieur zo goedkoop?

De StamrechtIngenieur heeft zelf een stamrecht BV en weet hoe hard de kosten drukken op de winst- en verliesrekening. Daarom zijn enkele Excel tools ontwikkeld die het beheer (jaarstukken, vennootschapsbelasting, invulinstructies, uitkeringen, actuariële berekeningen) zoveel mogelijk automatiseren zonder dure software.
Verder zijn de kantoorkosten zeer laag omdat de StamrechtIngenieur gewoon thuis werkt, hij is geen erkend belastingadviseur met daaraan verbonden kosten en werkt ook niet tegen de tarieven van juristen en erkende belastingadviseurs.
De StamrechtIngenieur verwacht ook een stukje zelfwerkzaamheid! Zo lever je bankmutaties aan in een door Excel leesbaar formaat, je doet zelf de aangifte VpB, je vult zelf de site van de KvK in en je krijgt hiervoor duidelijke invulinstructies aangeleverd.

2. Wat moet ik zelf allemaal doen in de stamrecht BV?

Die "rompslomp" zoals sommigen dat noemen valt erg mee. Er moet ieder jaar VpB aangifte worden gedaan en een publicatiebalans worden gedeponeerd bij de KvK. Deze moeten worden gebaseerd op een degelijke jaarrekening en hier kan de StamrechtIngenieur je zeer goedkoop van dienst zijn.
Het voornaamste punt is echter ervoor te zorgen dat het kapitaal van de stamrecht BV goed rendeert! Tja, daar ga ik inhoudelijk niet over adviseren.

3. Volgens mijn stamrechtovereenkomst moet ik beginnen met uitkeren als ik 65 ben! Kan dat nog worden veranderd?

Ja: de fiscus interpreteert dat nu automatisch als "AOW leeftijd". Het maken van een addendum o.i.d. is niet nodig. De enige uitzondering is als er een uitkeringsbedrag, -periode en datum zijn vastgelegd in de stamrechtovereenkomst.

4. Stelt de StamrechtIngenieur zijn spreadsheets ter beschikking?

Nee, deze zijn niet te koop.

5. Wat gebeurt er als de StamrechtIngenieur onverhoopt wegvalt?

Mocht er een situatie ontstaan waarin ik je niet meer kan helpen dan heb je altijd nog de uitgebreide jaarrekening met details op de cent nauwkeurig, waarmee in principe iedere andere financiële adviseur aan de slag kan.
Mocht ik op zeker moment besluiten om te stoppen dan laat ik dat ruim van tevoren weten. En mocht mij opeens iets overkomen, dan weten mijn kinderen hoe e.e.a. naar mijn cliënten te communiceren...
Verder zal mijn eigen stamrechtkapitaal in ieder geval tot 2028 uitgekeerd gaan worden, dus tot die tijd blijf ik, bij leven en welzijn, in ieder geval mijn diensten aanbieden! smile

6. Mijn huidige adviseur zegt dat zijn (hoge) kosten helemaal aftrekbaar zijn! Dan hoef ik toch geen goedkopere adviseur?

Alle kosten die de BV maakt verlagen het bedrag dat uiteindelijk naar de DGA gaat. Als je alles goed narekent zul je zien dat je uiteindelijk netto 50-60% van de kosten zelf betaalt, tenminste als de BV met winst eindigt. Eindigt de BV met verlies dan is dat nog meer (tot wel 75%)!

7. Kan de StamrechtIngenieur me helpen met alles dat betrekking heeft op de stamrecht BV?

Nee, wel veel maar niet alles! Als je bijvoorbeeld gaat verhuizen naar het buitenland of in andere speciale situaties zul je een fiscaal specialist moeten raadplegen. Ik ga ook niet inhoudelijk adviseren bijvoorbeeld over het beleggen van het geld van de BV.
Mijn primaire taak is het opstellen van de jaarstukken met instructies voor de aangiftes - ik ben dus niet je boekhouder. Ik denk mee, speels soms advocaat van de duivel en geef suggesties, maar ik geef geen inhoudelijk advies (bijvoorbeeld over welke rente acceptabel is) en ik reken ook de rentes niet uit.
Een ander belanrijke dienst is het doen van actuariële berekeningen. Ik kan berekenen wat je wilt, maar ik ga me niet bemoeien met hoe het in je IB valt.
Soms speel ik advocaat van de duivel maar ik ga niet op je directeursstoel zitten en je blijft altijd zelf eindverantwoordelijk voor alle zaken m.b.t. je BV.

8. Ik heb een BV met €18000 gestort kapitaal - kan ik dat omzetten naar een flex BV?

Dat kan (moet via de notaris), maar je moet wel bedenken dat de fiscus dat ziet als "verkapt dividend" met boete. Zeer veel stamrecht BV's hebben te weinig geld om alle uitkeringen te kunnen doen en dan wordt die 18k gebruikt om uit te keren en je krijgt dus het netto deel (50-60%) weer terug. Verder is later een verlies voor ongeveer een kwart verrekenbaar in je IB, en dat "voordeel" ben je ook kwijt, dus het omzetten naar flex kan je uiteindelijk geld kosten!

9. Ik heb een BV met €18000 gestort kapitaal en ik zie ook een schuld rekening courant van (bijna) €17500 - wat is dat?

In het verleden hebben AA en Fortis geld voorgeschoten voor de oprichting: een dag 18k op de rekening van de BV, de volgende dag weer teruggeboekt. Financieel is dat de kapitaalstorting (het geld is eigendom van de BV) en tegelijk een lening aan de DGA! Er is een regeling dat kortlopende vorderingen tussen DGA en de BV ('saldo rekening courant') rentevrij zijn, zolang het totaalbedrag minder is dan €17500, dus veel DGA's hebben €500 naar de BV overgemaakt. Het is overigens verstandig om die schuld af te bouwen door bijvoorbeeld door zakelijke kosten privé te betalen - dan kan dat bedrag van de lening worden afgetrokken.

Jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting (VpB)

10. Wat zijn de voordelen van een bezoek aan huis?

Een bezoek is in de eerste plaats goed voor een persoonlijk kennismaking en de basis voor een goede verstandhouding. Bij je thuis zijn ook alle stukken aanwezig en dan kan meestal sneller/completer worden gehandeld.
Nogal eens ontbreekt de tijd voor een bezoek aan huis - dan zullen we proberen alles zoveel mogelijk via email en telefoon af te handelen en een bezoek later plannen. Er is wel een meerprijs als ik bij je op bezoek kom.

11. Wat moet ik zelf nog doen?

Ik vraag een stuk zelfwerkzaamheid. Allereerst moeten voor zover mogelijk de financiële mutaties van de stamrecht BV naar mij worden gemaild in een door Excel leesbaar formaat (.XLS, .CSV of soms .TXT). Bij alle banken kun je die bestanden zo downloaden!
Nadat je financiële transacties zijn verwerkt stuur ik je eerst een voorlopige jaarrekening. Deze lees je zelf goed door en keurt deze, soms na een kort discussie, via email goed.
Hierna stuur ik de documenten inclusief precieze invulinstructies waarmee je zelf de gegevens in het VpB programma van de BD invult. Ook is er een invulinstructie waarmee je zelf de publicatiebalans op de site van de Kamer van Koophandel invult.
Tenslotte onderteken je ook de opgestelde notulen en archiveert ze, evenals de Jaarrekening.

12. Wat is 'oprenten' en waarom is dat nodig?

Als je zelf een bedrag als lijfrente stort bij een levensverzekeringsmaatschappij, verwacht je dat het geld aangroeit waarna het wordt uitgekeerd. Je neemt er als klant geen genoegen mee als je later net zo veel krijgt uitgekeerd als je hebt ingelegd!
Bij een stamrecht BV is dat precies zo - een stamrecht BV is een kleine verzekeringsmaatschappij met maar één cliënt en je bent zelf min of meer toevallig directeur van de verzekeringsmaatschappij.
Het gestorte geld, en daarmee het geld dat je later aan jezelf gaat uitkeren (de "stamrechtverplichting" of "stamrechtvoorziening") moet jaarlijks worden opgehoogd. Dit heet "oprenten" en de verhoging is meestal op het "u-rendement" gebaseerd.
Dit wordt vastgelegd in de stamrechtovereenkomst, eigenlijk een polis tussen jezelf en de stamrecht BV, en daarin worden ook bepalingen opgenomen wat er moet gebeuren ingeval van overlijden.
In veel gevallen is het u-rendement gebruikt. Als deze negatief is dan wordt het stamrecht dus lager i.p.v. hoger - afspraak is afspraak. Meestal is dan ook de bankrente (zeer) laag.
Een stamrechtovereenkomst is essentieel! Je gaat als individu ook niet zonder fatsoenlijke overeenkomst of polis een groot bedrag storten bij een bank of levensverzekeringsmaatschappij!

13. Wat is het "u-rendement"?

Het u-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen uitgegeven door de Staat der Nederlanden. Het is dus een rendement dat je redelijkerwijze kunt behalen bij een conservatieve belegging van je geld. Zie ook deze link.

14. Kan ik betaalde BTW verrekenen met de Belastingdienst?

Als je een pure stamrecht BV hebt dan kan dat niet. Het kan alleen als de BV statutair en daadwerkelijk commerciële activiteiten verricht waarvoor je BTW gaat afdragen. Je hebt dan bij oprichting ook een BTW nummer gekregen en moet elke drie maanden aangifte omzetbelasting doen.
Ik raad je overigens ten sterkste af om binnen een stamrecht BV commerciële activiteiten te verrichten!

15. Kan ik zomaar geld uit de BV halen?

Nee, dat kan niet 'zomaar'. Er zijn vier fiscaal legale manieren om geld uit de BV te halen.
1. Als reguliere opname (uitkering) met belastingafdrachten.
2. Als lening. Dan moet je dit schriftelijk vastleggen met zakelijk rentepercentage, aflossingsschema en een vorm van zekerstelling. Zie deze BD link
3. Je mag tot €17.500 negatief staan bij de BV. Hierover hoeft je geen rente te betalen, tenminste als de schuld gedurende het jaar niet hoger is geweest dan dit bedrag. Deze schuld heet meestal "Saldo Rekening Courant". Zie ook deze BD link.
Sommige inspecteurs vinden dat dit bedrag wel moet "leven": het mag niet lijken op een permanente lening dus het is gewenst dat er elk jaar enkele mutaties zijn tussen privé en de BV. Verder mag dit saldo niet in box 3 worden opgevoerd.
En bedenk: het blijft lenen en het geld moet eens terug naar de BV!
4. Als dividend - maar dat kan zeer ongewenste gevolgen hebben i.v.m. de 'uitkeringstoets'! Ik raad iedereen met klem aan nooit (nooit) tussentijds dividend uit te keren en te wachten tot de stamrecht BV wordt opgeheven.

16. Kan de StamrechtIngenieur me ook adviseren hoe ik het beste het geld van de BV kan beleggen?

Nee. Als het over beleggen gaat bestaan er geen zekerheden en het is aan jezelf om een optimum te vinden tussen mogelijk rendement en de risico's van een investering en het spreiden van de risico's in je beleggingsportfolio.
Gewoon op een spaarrekening zetten is overigens ook "beleggen" en het is aan te raden goed op Internet rond te shoppen voor een (zakelijke!) spaarrekening met goede rente - iedere tiende procent helpt!
In het algemeen geldt wel dat het beleggen in bankproducten geen optimaal rendement levert. Je moet eigenlijk "denken als bank" - dit betekent bijvoorbeeld geld uitlenen tegen een aantrekkelijke rente (bijvoorbeeld hypotheek aan jezelf) of in effecten investeren. Bedenk wel dat het toekomstige inkomsten betreft en dat je dus conservatief dient te beleggen en zeker niet in crypto o.i.d.
Een stamrecht BV moet altijd zakelijk handelen en je mag bijvoorbeeld geen geld aan jezelf als directeur of aan je familie lenen tegen een onrealistisch lage rente.
Je moet ook niet vergeten dat de stamrecht BV bruto geld beheert - je ontslagvergoeding is immers indertijd zonder belastingen naar je stamrecht BV overgemaakt! Uiteindelijk moet er eerst belasting worden afgedragen voordat het aan je wordt uitgekeerd.
Zie voor enkele overwegingen ook deze pagina: renderen.

17. Waar moet ik op letten als ik (een deel van) de hypotheek naar mijn Stamrecht BV wil oversluiten?

Zie de speciale webpagina http://stamrechtingenieur.nl/ondersteuning/lening-eigen-woning.html.

18. O jee, de BV moet vennootschapsbelasting betalen! Waar kan ik nog kosten maken om de VpB te verlagen?

Foute vraag! Het is in het algemeen prima als je veel VpB betaalt want dan maak je ook goede winst! Uiteindelijk leidt dit tot een goed dividend voor de aandeelhouder en dat ben je zelf. Maken van extra kosten verlaagt de VpB, jawel, maar dan verlaagt het dividend nog veel meer, dus je hebt er alleen jezelf mee te pakken.
Een typische stamrecht BV heeft lage beheerskosten en de grootste kostenpost betreft meestal de administratiekosten. De BV mag alleen zaken aftrekken waarvan de directie aannemelijk kan maken dat die kosten noodzakelijk zijn om de BV goed te beheren.

Uitkeringen en afdrachten

19. Kan ik mijn loonadministratie (uitkeringen, aangiftes en afdrachten) ook zelf doen?

Zeker wel! Ik heb voor mijn cliënten een instructie gemaakt om het zelf te kunnen doen. Je moet eerst een loonheffingennummer aanvragen (link). Als dit is geregeld kun je via het nieuwe portaal van de belastingdienst aangifte doen. Daarvoor is eHerkenning nodig.

20. Hoe zit dat nu met 'sterftekans'?

De totale looptijd van de periodieke uitkeringen moet voldoen aan de "0,94% sterftekans" en dit leidt dan tot een minimale uitkeringsduur van het stamrecht. Dit geldt zodra er periodiek moet woren uitgekeerd zoals na AOW of als de DGA komt te overlijden voor de uitkeringen aan de partner.
Sinds 2014 mag je, maar alleen tot en met je AOW jaar, ook willekeurig opnemen - zolang het maar niet 'periodiek' is.

21. Hoe bepaal ik de hoogte van de uitkering aan mezelf?

Je kunt niet simpelweg het bedrag delen door het aantal uitkeringsmaanden. In de eerste plaats maakt de BV nog rendement, verder is er voor een levensverzekeringsmaatschappij een extra stukje 'actuarieel rendement' omdat verzekerden kunnen komen te overlijden (geld dat niet meer hoeft te worden uitbetaald wordt dan verdeeld over andere verzekerden). Hoewel dit actuarieel rendement voor een stamrecht BV er niet is (er is immers maar één verzekerde!) moet de stamrecht BV hier toch mee rekenen.
De hoogte van de uitkeringen moet dus actuarieel worden bepaald, bijvoorbeeld middels een offerte bij een solide verzekeringsmaatschappij (daar zit immers het actuarieel rendement in verwerkt), maar het vaakst worden regels gebruikt die de fiscus heeft vastgelegd.
Ik heb actuariële software en kan je hier goedkoop adviseren en de uitkering en ook de fiscale waarde van het stamrecht voor je bepalen. 

De Oprichting 

22. Mag je nog wel een stamrecht BV oprichten?

Dat mag, maar het heeft alleen zin als je een bestaand stamrecht (nu aanwezig in een andere stamrecht BV, stamrecht banksparen of stamrechtverzekering) wilt onderbrengen in een stamrecht BV om meer flexibiliteit te hebben. Als je bijvoorbeeld jezelf een hypotheek verschaft dan maak je meer rendement dan bij stamrecht banksparen en van de winst gaat een groot deel naar de DGA! Maar je hebt ook meer flexibiliteit bij de uitkeringen.

23. Wat moet ik zelf nog doen? 

De StamrechtIngenieur verzorgt de gehele oprichting van de stamrecht BV en de afstemming met notaris, werkgever, kamer van koophandel en de belastingdienst en ontlast je maximaal.
Toch zijn er enkele zaken die je zelf moet doen zoals alle gevraagde informatie verstrekken, vooral tekenen van een aantal documenten, bij de ABN-AMRO langsgaan voor een persoonlijke identificatie, aandelenkapitaal (€ 10) storten en een bezoek brengen aan mijn notaris om de akte te tekenen
Eventuele reiskosten en andere kosten die je maakt zijn niet inbegrepen in de gepubliceerde prijs.
Alle kosten gemaakt t.b.v. de oprichting zijn volledig aftrekbaar voor de stamrecht BV. 

24. Wat zijn de exacte kosten voor het hele oprichtingsproces? 

De totale kosten kunnen per geval verschillend zijn. De basiskosten, dit is met inbegrip van de kosten van de notariële akte, aanmelden bij de Kamer van Koophandel, opstellen/afstemmen stamrechtovereenkomst etc. zijn zoals gepubliceerd (€ 645 + btw).
Kom ik bij je op bezoek dan verwacht ik een bijdrage in de kosten (in overleg).
Wellicht heb je ook bezoeken gebracht aan adviseurs voor meer informatie over oprichting en beheer. Ook deze oprichtingskosten komen voor rekening van de BV en zijn volledig aftrekbaar - alle zaken die je privé hebt voorgeschoten betaalt de BV je later terug.

Meer vragen? Stel de StamrechtIngenieur een vraag per email!

Je email adres:
Onderwerp:
Bericht:
Hoeveel ogen heeft een mens normaalgesproken? (cijfer)

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.