Het verschil tussen 'rekening courant' en 'rekening courant'

Een topic dat nogal eens tot misverstanden leidt...

De uitdrukking "rekening courant" heeft 2 betekenissen:

1. De lopende bankrekening van de BV waarmee zaken betaald worden en bedragen worden ontvangen
De spaar- of beleggingsrekeningen van de BV zijn hier meestal met deze rekening courant gekoppeld. Soms kun je direct geld overmaken naar een spaarrekening, maar geld overmaken vanuit de spaarrekening kan alleen via de rekening courant.
 
2. De tweede betekenis is de schuld die DGA en BV bij elkaar hebben.
DGA en BV kunnen geld voor elkaar voorschieten en dat heeft doorgaans een korte termijn karakter.
Er is een regeling die zegt dat als het (uit)geleende bedrag minder is dan €17500 er geen rente hoeft te worden berekend, dat is bedoeld als een administratieve vereenvoudiging. Zie ook bij de fiscus deze link.
 
Ik gebruik de eerste betekenis niet in de jaarstukken - dan noem ik beestje bij de naam en meld gewooon het rekeningnummer of een deel ervan.
 
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina