Opheffen / liquideren van je stamrecht BV - all-in € 375 (excl. btw)!

Een stamrecht BV kan pas worden opgeheven als het gehele stamrecht is uitgekeerd, dan wel dat het stamrecht, na toestemming van de fiscus, is omgezet naar stamrechtbanksparen. Een eventueel resterende winstreserve kan worden uitgekeerd als dividend.
Het kan ook zijn dat, na innen van alle vorderingen en betalen van schulden, er onvoldoend geld over is om uitkeringen to doen en ook dan kan de BV worden opgeheven. Er dan moet wel worden gecheckt of gemaakte verliezen zakelijk zijn (dus geen schulden aan DGA en/of familie kwijtgescholden, geen dividend uitgekeerd of aandelenkapitaal onttrokken) anders kan de fiscus het later zien als onzakelijk handelen met alle gevolgen van dien.
Nauwkeurig afhandelen is nodig omdat de stamrecht BV bruto geld beheert en de staat, zeg voor bijna de helft, belasting wil innen.

Voor de opheffing gaan we uit van "turbo-liquidatie" waarbij er geen activa meer zijn in de BV. Het formele deel van de procedure is sinds 15/11/2023 complexer geowrden: er moet extra informatie worden aangeleverd om zeker te stellen dat de DGA achteraf geen problemen krijgt. Ook de volgorde van de diverse activiteiten is belangrijker geworden.

Ik manage het hele proces: berekeningen van slotuitkering of overdrachtswaarde, toestemming fiscus als nodig, loonheffingen, dividend en -belasting, inclusief afmelden van de BV bij de instanties met benodigde documenten en de bijbehorende afwikkeling, maar een aantal zalen moet je uiteraard zelf doen (bankszaken en te tekenen documenten).
Inbegrepen in mijn prijs is ook het opstellen van jaarstukken over het opheffingsjaar! Daarom geldt soms een meerprijs - zie hiervoor 'jaarrekening', onderste alinea. Verzorg ik nu je jaarstukken nog niet dan komt er dus sowieso € 50 + btw bij vanwege overname van andere adviseur. Verder ga ik uit van een stuk zelfwerkzaamheid zoals op de home pagina beschreven.

Kan ik je niet helpen omdat je een standaard BV hebt die je wilt opheffen, dan verwijs ik je graag door naar http://www.opheffen-bv.nl.

Oprichten van een stamrecht BV

signatureOprichten van een stamrecht BV is alleen nog nuttig voor het omzetten van een bestaand stamrecht (vanuit stamrechtbanksparen, stamrechtverzekering of een andere stamrecht/pensioen-BV) naar een stamrecht BV om meer flexibiliteit te hebben.

Het totale traject voor het oprichten van een Stamrecht BV zal in het algemeen de volgende zaken omvatten: kiezen/checken naam BV, aanvragen BV bankrekening bij ABN-AMRO, doorspreken voorstel statuten, formeel inschrijven bij de KvK, statuten van de BV, notariële akte, register aandeelhouders, opstellen stamrechtovereenkomst tussen BV en uitkeringsgerechtigde en het opstellen van de documenten voor de huidige verzekeraar of bank.
Wat precies wel en niet moet worden gedaan is overigens per situatie weer verschillend.

Op dit moment kan ik in dit proces maar deels activiteiten verrichten, afhankelijk van wat de de huidige beheerder van de ontslagvergoeding vraagt. Neem contact met me op als je toch een stamrecht BV wilt oprichten, dan kunnen we kijken waar ik behulpzaam kan zijn, met name met het meekijken met het proces en het verzorgen van de juiste documentatie zoals een correcte stamrechtovereenkomst.

De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus @ StamrechtIngenieur.nl - 06 13 99 44 03