VpB Vennootschapsbelasting/Jaarrekening voor stamrecht BV’s: €179,=

Voor pure stamrecht BV’s zonder commerciële activiteiten (en geen echte holding of deelnemingen), lever ik je voor de basisprijs het volgende:
vpb 2017- de jaarrekening met uitgebreide balans en winst- en verliesrekening
- de invulinstructie voor de aangifte Vennootschapsbelasting (VpB)
- de invulinstructie voor het online deponeren van de publicatiestukken bij de KvK
- de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders
 
Al deze zaken inclusief: gemaakte oprichtingskosten, eventueel verlengd boekjaar, benodigde voorzieningen, effectenrekeningen, vorderingen en schulden, aftrekposten en wellicht hints en tips voor de bedrijfsvoering.
 
De basisprijs is €179,= (excl. btw). Dit kan zo goedkoop om de volgende redenen:
1. Er wordt een stuk zelfwerkzaamheid verwacht:
1a. Je levert de BV bankmutaties aan in een door Excel leesbaar formaat: overtypen van scans of pdf's met mutaties is tijdrovend en foutgevoelig. Alle banken kunnen de gegevens die ik nodig heb leveren als download waar je verder niets aan hoeft te doen (niets màg doen!).
1b. Ook essentieel: je doet ook zelf de aangifte VpB (via eHerkenning) en de deponering bij KvK waarvoor ik duidelijke invulinstructies aanlever.
2. In de meeste stamrecht BV's gebeurt weinig. Het gebruiken van dure boekhoudpakketten is meestal overkill.
3. De StamrechtIngenieur heeft als ZZP'er zeer lage bedrijfskosten - geen personeel, geen bedrijfspand.
4. excelHij heeft een zeer effectief slim spreadsheet ontwikkeld dat de jaarrekening, invulinstructies voor VpB/KvK en de notulen AVA genereert. Dit spreadsheet is beperkt tot stamrecht-BV's en niet geschikt voor BV's met commerciële activiteiten of holdings/deelnemingen.
 
De zaken die ik nodig heb om de jaarstukken te verzorgen staan in de checklist-jaarstukken.
 
Er geldt een hogere prijs in de volgende gevallen:
a: Als over het vorige boekjaar de stukken zijn verzorgd door een andere adviseur of jezelf, dan is de prijs €50 hoger. Het gaat niet alleen om het in mijn eigen formaat brengen, het is regelmatig ook puzzelen met onbekende posten, splitsen van posten, soms herberekenen van de stamrechtvoorziening, opvoeren van vergeten kostenvoorziening e.d. Dit geldt overigens alleen de eerste keer - de jaren erop geldt de basisprijs.
b: Zijn er meer dan 3 bankrekeningen, meer dan 100 mutaties, meer dan 1 stamrecht of wordt BTW verrekend, dan betekent dat (veel) meer werk en moeten we even overleggen over de meerprijs (standaard €50,- per extra).
c: Spreken we een bezoek bij je thuis af dan geldt €75 per uur + bijdrage autokosten à 23 ct/km (min. €46).
d: Als de BV periodiek uitkeert dan is een actuariële berekening van het stamrecht nodig - meerprijs €75,- (€150 voor 3 boekjaren ineens).
e: In noodgevallen kan ik de VpB aangifte doen en de deponering KvK afhandelen (meerprijs €50,- + kosten ketenmachtiging €20,-).
f: Nogal wat DGA's maken een potje van de diverse leningen. In een aantal gevallen kan het uitvogelen ervan ook leiden tot een hogere prijs.
Er wordt altijd een factuur op naam van de BV opgesteld.
 
Noot 1: Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de stukken. Dat is overigens bij alle andere adviseurs ook zo.
Noot 2: Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 
De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
 
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina