Aftrekposten stamrecht BV

Ik krijg regelmatig vragen over wat de BV mag aftrekken en wat niet...
 
In de eerste plaats: er zijn geen strikte regels van dit mag wel en dit mag niet.
Er is wel een criterium: het moet zakelijk zijn. d.w.z. wat je voor de BV aanschaft moet de directeur nodig hebben om de BV te besturen. Zo zal een PC nodig zijn om bijvoorbeeld aangiftes te doen en daar zal de fiscus niet moeilijk over doen. Maar, moet het een Apple Mac book Pro zijn van bijna  € 3000? Komt mij over als vette overkill voor een stamrecht BV!
Een tijd geleden schafte een directeur doodleuk twee van de duurste smartphones aan, een voor hemzelf een voor zijn vrouw. Die voor zijn vrouw, dat is duidelijk prive, maar dan: een smartphone voor een stamrecht BV? Wat moet een directeur met een smartphone? Hij belt misschien een of twee keer naar zijn adviseur en dat kan ook meestal gratis via een bestaande lijn. Het lijkt me duidelijk, zo'n aanschaf is veel meer prive dan zakelijk. Tenzij de directeur bijvoorbeeld actief en veel handelt in aandelen en hij op de hoogte moet zijn en blijven.
En een advies over financiele planning is prive en mag je de stamrecht BV niet laten betalen, ook al is het stamrecht onderdeel van de planning. Het is aan de uitkeringsgerechtigde om de looptijd te kiezen die in zijn planning past.
 
Overigens, in de AVA zal de aandeelhouder zien dat zulke duren zaken van zijn dividend afgaan en hij zal de directeur erop aanspreken en zelfs kunnen ontslaan! In werkelijkheid is het voor een stamrecht BV bijna altijd zo dat dit een en dezelfde persoon is en dan zal de aandeelhouder vergeeflijk zijn, maar dat is niet zoals het spel hoort te worden gespeeld.
 
De fiscus kan het prive gebruik van dergelijke zaken zien als 'verkapte dividenduitkering' met als mogelijk uiterst gevolg dat het hele stamrecht in een keer moet worden afgekocht tegen 52% belasting! Dat zal eerlijkgezegd maar zelden voorkomen, maar de kans is er.
 
Ik zal nooit zeggen wat wel en wat niet kan, ik ga niet op de directeursstoel zitten, maar wees gewoon realistisch. Als je aan een kritische inspecteur bij een controle kunt uitleggen dat een kostenpost echt zakelijk is, dan is het prima. Wordt iets prive gebruikt, dan is een optie een realistische inschatting maken van prive en zakelijk gebruik en de kosten ervan ook zo te verdelen.
 

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!