Geld uit de BV halen

Je kunt niet 'zomaar' geld uit de BV halen - er zijn vijf manieren om dat fiscaal legaal te doen.

1. Als reguliere opname

Dat kan als brito periodieke uitkeringen of als incidentele opneme met belastingafdrachten. Zie het deel over uitkeren.

2. Als normale lening

Dan moet je dit vooraf schriftelijk vastleggen met zakelijk rentepercentage, een aflossingsschema en een vorm van zekerstelling. Zie deze BD link en lees dit artikel. Ultieme straf is dus het verplicht afkopen van het stamrecht tegen 52% IB.
Zakeliijk betekent ook dat je een rente hanteert die vergelijkbaar is met andere aanbieders voor vergelijkbare leningen. Dus als er geen goed onderpand is moet je rentetarieven hanteren die overeenkomen met een Persoonlijk Lening en mag je geen hypotheektarieven gebruiken.
Jezelf een Lening Eigen Woning geven is overigens een prima manier om de BV te laten renderen.

Intermezzo. Een cliënt had een vriend geld geleend met 0% rente onder het motto: "ik mag een vriendje toch wel matsen?"
Nou, dat mag dus niet! De BV moet zakelijk handelen.

3. 'Saldo rekening courant'

De aandeelhouder mag tot €17.500 negatief staan bij de BV. Hierover hoeft hij geen rente te betalen, tenminste als de schuld gedurende het jaar niet hoger is geweest dan dit bedrag. Deze schuld heet meestal "Saldo rekening courant". Zie ook deze BD link.
Het mag niet lijken op een permanente lening dus het is wenselijk om hierop langzaamaan af te lossen en ervoor te zorgen dat er elk jaar enkele mutaties zijn tussen privé en de BV, bijvoorbeeld door privé zaken voor de BV voor te schieten. Verder mag dit saldo niet als schuld in box 3 worden opgevoerd omdat het immers renteloos is.
En bedenk: het blijft lenen en het geld moet eens terug naar de BV!

4. Als dividend

Dit lijkt logisch, maar het kan zeer ongewenste gevolgen hebben i.v.m. de 'uitkeringstoets'! Je moet namelijk veel meer dan je stamrechtvoorziening in de BV laten vanwege de sterftewinst die wordt gebruikt bij het vaststellen van de uitkeringen, maar ook omdat de fiscus stelt dat je daarenboven nog een overlijdensrisicoverzekering moet meetellen.
Ik raad iedereen met klem aan nooit (nooit) tussentijds dividend uit te keren en te wachten tot de stamrecht BV wordt opgeheven.

5. Overgaan van standaard BV naar flex BV

Als je nog een BV hebt met 18k startkapitaal is er de optie om middels een statutenwijziging over te gaan naar een 'flex BV' met nagenoeg geen startkapitaal - die 18k kan dan terug naar de aandeelhouder. Dit lijkt een no-brainer, echter later zal de fiscus stellen dat die 18k 'verkapt dividend' is met de nodige naheffingen en boetes en je kunt een verlies niet meer verrekenen met IB... Dat is voor stamrecht BV's geen goed idee omdat de meeste stamrecht BV's met verlies eindigen. Verder geldt altijd puntje 3 nog waardoor je indirect toch over die 18k (ok, bijna dan) kunt beschikken.
Niet doen dus.

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03