De stamrecht BV en je Inkomstenbelasting

De stamrecht BV en jezelf hebben een aantal zaken gemeenschappelijk en dat heeft ook gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting.
Maar eerst dit: in het begin zie je "Ondernemingen". Dit is m.n. voor ZZP'ers en directeuren met een echt salaris en het heeft met je BV niets van doen, dus alles is hier normaliter "Nee".

Je hebt een aantal rollen in de BV en die moet je goed uit elkaar houden.

1. Verzekerde (als de BV uitkeert): vanuit Inkomsten > Pensioen en andere uitkeringen
Als de BV uitkeert dan doet de BV aangifte over de uitkeringen (loonbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet) en draagt deze af. Wat er netto overblijft gaat naar jezelf.
In je IB aangifte geef je in het deel 'Lijfrente-uitkering of afkoopsom' (of 'Pensioen en andere uitkeringen') de bedragen aan die zijn gebruikt in het loonheffingenprogramma. Let op: hier alleen de bedragen van de loonbelasting invullen - zie verderop.
Loonbelasting is een "voorbelasting" - de uiteindelijke verrekening gebeurt als je de aangifte inkomstenbelasting doet. De ingehouden loonbelasting is gebaseerd op zgn. 'groene tabellen' en dat is vaak te weinig. Sta er dan ook niet van te kijken als blijkt dat je moet bijbetalen! Dit bijbetalem moet je vanuit prive doen en niet vanuit de BV, immers door de lage loonheffing heb je in feite netto teveel gekregen.
De loonheffingenaangifte is al vooringevuld, maar als dat niet zo is dan in deze rubriek de uitkering toevoegen. Soort inkomsten kies "Lijfrente-uitkering of afkoopsom", bij 'Bank...' de naam van je stamrecht BV invullen.
Als je een loonstamrecht hebt (ontslagvergoeding) dan bij "Heeft u deze lijfrente afgekocht" Nee invullen! Voor stakingsstamrechten, lijfrentes en pensioenen geldt bij afkoop 52% IB en 20% boete, maar die laatste is voor loonstamrechten afgeschaft.
V.w.b. de bedragen: hier wordt onder loonheffing alleen de loonbelasting bedoeld! De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is geen echte belasting en dus ook geen onderdeel van de loonbelasting. De fiscus stelt zich voor de bijdrage ZVW alleen op als 'inner' en deze wordt apart afgerekend: soms moet je bijdrage ZVW ook bijbetalen of krijg je geld terug.

2. Aandeelhouder: vanuit Bankrekeningen en andere bezittingen > Aanmerkelijk belang
Je bezit meestal 100% van de aandelen. Dit betekent dat je moet aangeven dat je 'aanmerkelijk belang' hebt.
Je vinkt aan "aandeel" - het aantal aandelen (zie oprichtingsakte). Zolang de BV geen dividend uitkeert zijn de reguliere voordelen en aftrekbare kosten nul.
Als de BV dividend uitkeert moet de BV eerst 15% dividendbelasting afdragen aan de fiscus, je onvangt dus het bruto dividend minus die dividendbelasting. Je moet hier het bruto bedrag aangeven (dus vóór aftrek van die 15%) en de afgedragen dividendbelasting - deze wordt weer afgetrokken van de te betalen box 2 belasting.

Winst in de BV wordt dus eerst belast met VpB en vervolgens betaal je over het bruto dividend box 2 belasting. Van de bruto winst van de BV blijft er voor 2021-2022 netto ongeveer 62% over, in 2023 wordt dat ca. 60%. In het proces wordt door de BV dividendbelasting afgedragen maar die wordt weer verrekend, dus die valt uit de vergelijking.

Voor DGA's met een wat hoger aandelenkapitaal: altijd aangeven dat je aanmerkelijk belang hebt: als je BV is opgeheven en die eindigt met verlies kun je het verlies (soms deels) verrekenen tegen box 2 tarief, maar dan moet je over eerdere jaren wel aangegeven hebben dat je AB hebt!
Is je BV dit belastingjaar opgeheven, zie IB aangifte en opgeheven BV.

3. Leningnemer bij de BV
3a Bankrekeningen en andere bezittingen
Een langlopende lening van of aan de BV waarover rente wordt betaald moet je hier meetellen, maar niet een lening eigen woning (zie 3b) of hypotheek.
Over een 'rekening-courant directie' (kortlopende) schuld tot een maximum van € 17500 hoef je de BV geen rente te betalen. Voorwaarde is dan wel dat deze schuld ook niet wordt meegenomen in box 3! Betaal je wel rente in de BV over de schuld rekening-courant dan is het eigenlijk een gewone lening en dan mag je die wel als schuld meetellen in box 3.
Een pensioen- of stamrechtvoorziening in de BV telt niet mee met je bezittingen.
3b Hypotheken en ander schulden
Als je bij de BV een lening eigen woning of hypotheek hebt afgesloten dan kun je de rente net als een gewone hypotheek aftrekken volgens de standaard regels. Of je een lening hebt bij een bank of bij je eigen BV, dat maakt voor de IB niet uit. Eventueel nog niet betaalde rente/aflossing mag je in box 3 meenemen.

Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina