Verhuizen naar het buitenland

Als je als DGA van een stamrecht BV naar het buitenland gaat verhuizen dient de B.V. in Nederland gevestigd te blijven. Dit betekent in de eerste plaats dat er een in Nederland gevestigde bestuurder moet worden benoemd.
Verder moet de B.V. ook daadwerkelijk vanuit Nederland bestuurd te worden. Dat wil zeggen dat de in Nederland gevestigde bestuurder de aangifte VpB en de aangiftes loonheffingen moet doen en daar als contact optreedt, dat deze bestuurder de Algemene Vergadering leidt, de notulen ondertekent, de zaken bij de KvK deponeert en ook het financiële beleid bepaalt.

In het algemeen moet de B.V. het volgende doen:
1. Een nieuwe bestuurder benoemen. Dit moet de AVA doen en er moeten notulen zijn van deze vergadering (template beschikbaar voor bestaande cliënten).
2. De nieuwe bestuurder bij de KvK aanmelden met KvK formulier 11 en wel als zelfstandig bestuurder. In het KvK formulier staat verwarrend genoeg "alleen bevoegd" dus dat aanvinken en niet "gezamenlijk bevoegd", ook al is er een andere directeur!
3. Het vestigingsadres van de BV bij de KvK aanpassen aan het adres van de nieuwe bestuurder.
4. Het is zeer wenselijk om de aandeelhouder/verzekerde (de oorspronkelijke DGA) als directeur uit te schrijven...
5. Vanaf dat moment moeten alle zaken van de BV door de in NL gevestigde directeur worden uitgevoerd. Daar hoort bij: indienen van de VpB, deponeren stukken KvK, contactpersoon voor loonheffingen, indienen "Verzoek vrijstelling van inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen", voorzitter AVA, ondertekenen brieven/mails naar externe instituten etc.
6. Zorg ook dat de nieuwe bestuurder volledig toegang krijgt tot de financiën van de BV en dat het adres bij de bank wordt aangepast.

Als het formeel goed is geregeld zijn er geen fiscale gevolgen voor de stamrecht BV en je stamrecht. Zijn de zaken niet goed geregeld dan kan de belastingdienst stellen dat de BV in het buitenland is gevestigd en dat het stamrecht moet worden afgekocht met alle nare gevolgen van dien, namelijk ineens alles belasten tegen 52%!

Er zijn wel fiscale gevolgen voor je inkomstenbelasting en die kunnen per land weer verschillend zijn omdat Nederland met veel landen overeenkomsten heeft opgesteld ter voorkoming van dubbele belasting. Het kan zijn dat je bepaalde elementen van de inkomstenbelasting niet hoeft te betalen, maar het kan ook betekenen dat de uitkeringen dubbel worden belast! Dit is een complexe zaak en ik weet er niets van, dus ik adviseer je om hierover een internationaal fiscalist te raadplegen.

Als samenvatting:
 - zorg er voor dat de stamrecht BV formeel en daadwerkelijk vanuit Nederland wordt bestuurd
 - win specifiek advies in over de gevolgen voor de inkomstenbelasting