Lening eigen woning

Het is nagenoeg altijd gunstig een "lening eigen woning" (of een andere lening) aan te gaan met de stamrecht BV. De winst die anders een andere leningverstrekker heeft, valt dan binnen de BV en dat komt uiteindelijk aan jezelf ten goede, zeker met de huidige lage rentestanden.

Alles moet zakelijk zijn d.w.z. zoals een bank ook zou uitlenen aan een derde, dus met een marktconforme rente (deze hangt ook af van de rentevastperiode!), voldoende onderpand, een terugbetalingsregeling en dat alles is vastgelegd in een goede leenovereenkomst die is opgesteld voordat het geld wordt overgemaakt. Verder moeten BV en jezelf je ook aan de afspraken houden.

In geval van oversluiten van (een deel van) een bestaande hypotheek mag je de voorwaarden meenemen, dus als het nu aflossingsvrij is mag het aflossingsvrij blijven. De lening moet annuïtair of lineair worden afgelost als een nieuwe lening wordt afgesloten of voor de verhoging, als het bedrag hoger wordt dan de huidige lening.
De rente en aflossing die je afspreekt met de BV moeten zakelijk zijn, dus kijken wat diverse aanbieders op Internet publiceren voor vergelijkbare leningen en een screendump ervan bewaren als onderbouwing. Het is te verwachten dat als hier een kwart van wordt afgeweken de BD niet moeilijk zal doen.
Bij het oversluiten moet het geld worden overgemaakt van de stamrecht BV naar de huidige aanbieder - bij voorkeur niet via je privé rekening!

V.w.b. terugbetaling het volgende. De taak van de stamrecht BV is om te zijner tijd de opgerente stamrechtvoorziening uit te keren aan de cliënt (jij zelf). Dit moet uiterlijk beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt (wettelijk verplicht). Het betekent dat de BV dan voldoende geld in kas moet hebben om inderdaad aan die verplichting te kunnen voldoen. Het is niet nodig dat alles terug in de kas is als de uitkeringen beginnen, maar je moet aflossing en uitkeringen zo plannen dat de BV geld heeft om de uitkeringen te doen.

Voor alle duidelijkheid: sommige websites noemen het "aflossen van je hypotheek", maar in feite is het "tijdelijk oversluiten" van de lening naar de stamrecht BV. Eens moet het geld van de lening weer terug naar de stamrecht BV als de BV gaat uitkeren, dus het is verstandig het oversluiten van een (deel van de) hypotheek alleen te doen als er voldoende overdekking is! Je moet zeker weten dat je later weer kunt oversluiten bij een andere aanbieder of een schema maken dat je voldoende aflost. Vanaf je AOW leeftijd is je inkomen vaak lager en kun je in het algemeen minder geld lenen bij een bank. Goed voorbereiden dus!

Tenslote: zie bij de BD: Lening Eigen woning. en Zakelijke voorwaarden

De Stamrecht Ingenieur: vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of 06 13 99 44 03