Werken vanuit de stamrecht BV?

Als je wilt gaan werken en je hebt een stamrecht- of pensioen BV dan lijkt het een goed idee om dat te doen vanuit de stamrecht BV. Maar...

ZZP versus BV

Werken als ZZP'er betekent dat je werkzaamheden winst opleveren (zeg opbrengsten minus kosten) en die winst wordt vervolgens bij je inkomen geteld. Daar wordt het dan normaal belast als inkomstenbelasting in box 1. Het is ook belangrijk dat er een aantal fiscale voordelen bestaan zoals MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek, startersaftrek (e.e.a. onder voorwaarden).

Werken vanuit de BV gaat anders. In de eerste plaats moet de directeur in de regel een "gebruikelijk loon" worden uitbetaald van tenminste € 45000,-. De BV moet hierover ook extra werkgeverslasten inhouden dus de totale belastingen zijn hoger. Echter, hogere inkomsten voor de BV leiden tot meer winst in de BV en die kent een lagere totale belasting: voor 2018 is dat nog 40%, namelijk eerst 20% VpB en over het resterende 25% in box 2. Er is dus een kantelpunt: boven circa 150.000 blijkt werken vanuit een BV i.h.a. fiscaal gunstiger dan als ZZP'er.
Als je een stamrecht BV hebt waarin de winst elk jaar wordt toegevoegd aan het stamrecht, dan werkt bovenstaande werkwijze in ieder geval niet omdat er nagenoeg geen winstreserve wordt opgebouwd.

Behalve het fiscale verschil kunnen er ook andere redenen zijn om niet als ZZP'er maar vanuit een BV te werken zoals aansprakelijkheidsstelling.

Dividend uitbetalen

Voordat een BV dividend mag uitbetalen moet de directeur nagaan of in de BV voldoende geld blijft om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Daarvoor heeft de BD een "uitkeringstoets" en voor stamrecht BV's betekent het dat de BV het stamrecht moet kunnen uitbetalen plus dat wordt meegenomen dat er een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten. Het is niet eenduidig, maar vooralsnog ga ik er veiligheidshalve van uit dat voor AOW er de stamrechtvoorziening plus 25% in moet blijven, na AOW de commerciële (niet fiscale!) waarde van de overeengekomen uitkeringen plus kosten.

Het betekent dat voor de meeste stamrecht BV's pas dividend kan worden uitgekeerd op het einde van het traject. Of als er wel erg veel winst wordt gemaakt!

Advies

Ik beveel iedereen aan om níét te gaan werken vanuit de stamrecht BV. Als het om fiscale of andere redenen echt nodig is vanuit een BV te werken, richt daarvoor een aparte BV op, dat kan tegenwoordig voor weinig geld!

 

Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!