Renderen van het geld in de stamrecht BV.

Met de huidige lage en zelfs negatieve rente op spaarrekeningen krijg ik nogal wat vragen over hoe het geld van de BV beter kan renderen. Ik adviseer nooit inhoudelijk en eerdere links die op deze pagina stonden heb ik verwijderd.

Besef dat hoger voorgespiegeld rendement nagenoeg altijd ook een hoger risico betekent. Een instituut dat nu 8% rente belooft moet uitermate kritisch worden bekeken. Realiseer je ook altijd dat de BV bruto geld beheert en dat vadertje staat daar nog (vooral) inkomstenbelasting over tegoed heeft!

Nog een punt: er zijn voor particulieren mogelijkheden beschikbaar die niet (meer) voor bedrijven kunnen worden gebruikt, zoals een effectenrekening bij De Giro. Als je in prive geld voor de BV wilt beheren zorg voor een goede beheersovereenkomst dat je in prive geld van de BV beheert, dat alle rendementen en kosten uitsluitend voor de BV zijn, dat geldstromen uniek traceerbaar zijn. Zorg er dus zeker voor dat op diezelfde rekening geen privevbeleggingen staan want dan kan het zo diffus worden dat het niet aceptabel is.
Ik heb geen voorbeeldovereenkomst.

In alle gevallen: het nemen van beslissingen hierover en opstellen van overeenkomsten is en blijft de verantwoordelijkheid van de directeur!

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03