Aan te leveren documentatie voor nieuwe cliënten voor boekjaar 2019

Het is gewenst tijdig op te zeggen bij je vorige adviseur. Sommigen proberen nog wel om hun inkomsten veilig te stellen, zoals "we zijn er al aan begonnen" - maar dan zijn ze begonnen zonder de opdracht van de BV, dat is dus hun eigen risico.
Ook tijdig inloggen op de BD site om te controleren of de VpB uitnodiging klaar staat! Zo niet: 0800-0543 bellen.

De eerste keer moet je wat extra informatie mailen:
a. Het ingevulde bestand "bv_data.xls" met een aantal benodigde administratieve gegevens
b. De stamrechtovereenkomst tussen jezelf en de BV - PDF of JPG is OK (W+P noemt deze ook wel "Overeenkomst tot het doen van periodieke uitkeringen")
c. De door de vorige adviseur opgestelde jaarrekening over het meest recente boekjaar (dus over 2018 of 2017/2018)
Verder de algemene gegevens 1, 2 en 3, soms ook 4-7:
1. Download van alle bankmutaties van alle BV rekeningen vanaf 1 jan 2019 t/m 5 jan 2020. De bestanden moeten leesbaar zijn in Excel: bij voorkeur .XLS, anders .CSV of eventueel .TXT formaat. Handmatig invoeren leidt gemakkelijk tot fouten en is tijdrovend. Voor rekeningen met slechts enkele mutaties (zoals Nationale Nederlanden/WUB) zijn PDF's/scans geen probleem.
    * Graag alleen onbewerkte downloads - zie ook downloadinstructies-bankmutaties.html. S.v.p geen verduidelijkend commentaar o.i.d. toevoegen…
    * De mutaties begin januari 2020 zijn nodig i.v.m. in januari gestorte rentes over 2019.
2. Eindsaldi van alle bankrekeningen op 31-12-2019 zoals door de bank gerapporteerd (bij voorkeur uit het jaaroverzicht). Ik heb dit nodig als dubbelcheck dus een berekend saldo helpt me niet.
3. Een scan van alle VpB aanslagen van de BD in 2019 ontvangen. Ik moet namelijk de echte VpB en de betaalde of ontvangen belastingrente/boete separaat verwerken.

Verder in voorkomende gevallen nog het volgende:
4. Voor BV's met aandelen/effecten: het verstrekte jaaroverzicht met waarde van je portfolio op 31-12-2019, ontvangen dividend, betaalde dividend etc. In nagenoeg alle gevallen is dat voldoende.
5. In 2019 (of uit eerdere Jaren) privé voorgeschoten kosten, bijvoorbeeld privé betaalde facturen, autokosten voor het bijwonen van presentaties, aangeschafte kantoorbenodigdheden, belastingalmanak, computerzaken e.d. Graag een kopie van je decalratie op centenniveau.
6. Als de BV in 2019 uitkeringen heeft gedaan: het totaal van de bedragen die zijn ingevoerd in het loonheffingenprogramma (dus de in het loonheffingenprogramma aangegeven bedragen - de betaalde bedragen haal ik uit de mutaties)
7. In geval van verstrekte leningen, graag meer details zoals het bedrag en aan wie (jezelf of een derde). Verder een kort overzicht met per vordering de hoogte begin van het jaar, hoeveel is afgelost of extra geleend, de ontvangen rente en de hoogte van de vordering eind van het jaar.

Wat ik overigens niet nodig heb zijn de facturen/bonnetjes (ik geloof je op je woord!), PDF's van individuele afschriften, mutaties van effectenrekeningen (Alex/Binck etc.), een kopie van mijn eigen factuur, de aangiftebrief van de BD, aanslagen ontvangen in 2020, leenovereenkomsten, de oprichtingsakte etc. 

Mocht ik alsnog extra gegevens nodig heb dan meld ik me.

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@stamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03