KvK: online deponeren van de jaarstukken 2018

Noot: de site van de KvK is recentelijk (alweer) herzien en wat je op het KvK scherm ziet
        
wijkt hier en daar af van mijn invulinstructie.

Starten op de pagina van de KvK. Vervolgens inloggen met de KvK inlog informatie. Heb je nog geen inlogcodes dan eerst aanvragen met de link ernaast.

Na het inloggen zie je het openingsscherm. Begin onder "Een rapportage opstellen en voltooien" met een naam ("KvK 2018") en klik dan op "Creëer nieuwe rapportage".
Vervolgens moet je eerst een keuze maken voor het soort onderneming - kies hier voor "Micro Fiscaal". Controleer vervolgens de start- en einddatums van voorgaand en huidige boekjaar. Klik op 'Volgende'.

Voor het gemak: klik bovenin eerst op gele menu icoontje link met drie horizontale streepjes. Dan verdwijnt het totaal overbodige navigatie deel en wordt het wat overzichtelijker. Naar een volgend scherm ga je door op het gele icoontje '>' te klikken.

Informatie over de rechtspersoon
De meeste gegevens worden opgehaald uit het register van de KvK. Eventueel aanvullen:
 - Rechtsvorm: 'Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'
Overige zaken mag je leeglaten, dan klikken op '>'

Informatie over de rapportage
 - Titel van het document: "JR 2018" (of "JR 2017" voor 2017, of wat je maar wilt)
 - Datum van opmaak en vaststelling zijn identiek (zie invulinstructie)
 - Onderin je eigen email ID invullen

Balans
Hier de bedragen invullen van de invulinstructie (soms is de bewoording net iets anders maar het wijst zich vanzelf).

Toelichting op de jaarrekening
De tekst bovenin vooral niet lezen, blijkbaar snapt de maker van deze webpagina het zelf ook niet. Eronder het volgende invullen:
 - "Informatieverschaffing over aanvullende informatie ten opzichte van artikel 2:395a BW": leeglaten
 - "Beschrijving van de verwerving en vervreemding van eigen aandelen en certificaten daarvan": leeglaten
 - "Informatieverschaffing over schulden" - hier invoeren: "Alle schulden zijn kortlopende schulden".

Ondertekening van de jaarrekening (een wel heel breed scherm!)
 - Links eerst "Bestuurder" invullen
 - Soort bestuurder of commissaris: Bestuurder (huidig)
 - Naam: de bestuurder
 - Locatie: je woonplaats
 - Datum van ondertekening: zie invulinstructie
 - Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N): J
Beide meest rechts velden: leeglaten

Daarna weer klikken op '>' om een controlescherm te zien dat alles OK is. Klikken op 'Volgende' geeft een overzicht van de ingevoerde gegevens. Onderaan klikken op "Voltooien" en nog eens een bevestiging leidt naar het openingsscherm. En dan denk je dat je klaar bent, maar nee.... De rapportage is nu wel voltooid maar nog niet ingediend!
Daartoe onder 'Voltooide rapportages' klikken op het 2de icoontje (wordt geel als de muis erboven zweeft) 'Rapportage Versturen'. Er volgt tenslotte ook nog een bevestiging!

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.