KvK: online deponeren van de jaarstukken 2018
(moet je 2017 nog doen dan alles een jaar vervroegen...)

>>> voor eerdere boekjaren t/m 2015 klik hier

Het invullen van de site van de KvK is redelijk eenvoudig omdat alleen de balans op hoofdlijnen hoeft te worden ingevoerd. Toch even (op verzoek van velen) er per pagina doorheen.
Starten op de pagina van de KvK. Vervolgens inloggen met de KvK inlog informatie. Heb je nog geen inlogcodes dan eerst aanvragen met de link ernaast.
Na het inloggen kies je:
 * In welk jaar ligt de einddatum van uw boekjaarperiode:
 '2018'
 * Bedrijfsklasse: 'micro rechtspersoon'
 * Waarderingsgrondslag: 'Fiscaal'
Klik dan op 'Selecteer' en daarna onder 'Start Deponeren' klik op 'Start Invullen'.

Algemene gegevens
Naam en rechtsvorm
 * Naam rechtspersoon: naam van je BV
 * Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 * Zetel: plaats waar de BV is gevestigd
 * Registratienummer: KvK nummer

 * Handelsnamen: naam van je BV
 * Classificatie: micro

Adres van de rechtspersoon:
De rechtspersoon is de BV - SVZ (=spreekt voor zich)

Informatie over de rapportage
 * Startdatum rapportageperiode: 01-01-2018 (tenzij je bv in 2017 is opgericht!)
 * Einddatum rapportageperiode: 31-12-2018
 * Startdatum vorige rapportageperiode: 01-01-2017 (tenzij dit de eerste keer is voor de BV)
 * Einddatum rapportageperiode: 31-12-2017 (tenzij dit de eerste keer is voor de BV)
 * Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N): Nee , tenzij dit de eerste keer is voor de BV
 * Rapporteringsvaluta: Euro
 * Datum van opmaak van de jaarrekening: zie de voorkant van de jaarrekening
 * Jaarrekening vastgesteld (J/N): J
 * Datum van vaststelling van de jaarrekening: zie de voorkant van de jaarrekening
 * Gecorrigeerde jaarrekening (J/N): N

Contactpersoon voor deze rapportage

 * Soort contactpersoon: Ondernemer
 * Gegevens van jezelf  (SVZ)

Cijfers
 * Balans is na resultaatbestemming.
 * Neem hier de bedragen over die ik heb gestuurd voor vorig boekjaar en huidig boekjaar.
   (knippen/plakken vanuit de PDF).
Dat we hier 2017 nog eens een keer moeten invoeren is hoogst irritant! Die bedragen hebben ze toch al?


Overige toelichtingen
Ondertekening door bestuurders en commissarissen , toelichting
 * Soort bestuurder of commissaris: Bestuurder (huidig)
 * Naam: Je eigen naam

Controleren en verzenden
Nog eens controleren of alles klopt, dan op 'Deponeren' klikken

Succes!