KvK: online deponeren van de jaarstukken 2019

Noot: de site van de KvK is recentelijk (alweer) herzien en wat je op het KvK scherm ziet
         kan 
hier en daar afwijken van mijn invulinstructie.

Starten op de pagina van de KvK. Vervolgens inloggen met de KvK inlog informatie (heb je nog geen inlogcodes dan eerst aanvragen) of eHerkenning gebruiken.

Na het inloggen zie je het openingsscherm. Begin onder "Een jaarrekening opstellen en definitief maken" met een naam (bijv. "KvK 2019") en klik dan op "Creëer nieuwe jaarrekening".
Vervolgens moet je eerst een keuze maken voor het soort onderneming - kies hier voor "Micro Fiscaal". Controleer vervolgens de start- en einddatums van voorgaand en huidige boekjaar. Klik op 'Doorgaan'.

Voor het gemak: klik bovenin eerst op gele menu icoontje link met drie horizontale streepjes. Dan verdwijnt het totaal overbodige navigatie deel en wordt het wat overzichtelijker. Je kunt telkens naar een volgend scherm gaan door bovenin op het gele icoontje '>' te klikken.

Informatie over de rechtspersoon
De meeste gegevens worden opgehaald uit het register van de KvK. Eventueel aanvullen:
 - Rechtsvorm: 'Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'
 - Zetel: de plaats waar de BV staat ingeschreven                   (beetje stom, want beide zaken staan in hun systeem!)
Overige zaken mag je leeglaten, dan klikken op '>'

Informatie over de rapportage
 - Titel van het document: "JR 2019" (of "JR 2018" voor 2018, of wat je maar wilt)
 - Datum van opmaak en vaststelling zijn identiek (zie invulinstructie) (waarom je hier niks kunt typen of plakken is weer een van de ergernissen)
 - Onderin je eigen email ID invullen

Balans
Eerst bovenin alleen onder "huidig" kiezen voor "Na resultaatbestemming" (de ander laten voor wat het is!!!).
Vanuit de invulinstructie alleen de omkaderde bedragen invullen (soms is de bewoording net iets anders maar het wijst zich vanzelf). De totalen (grijs in de invulinstructie 'KvK 2019.pdf') lijken op invulvelden maar die moet je NIET invullen, deze worden automatisch ingevuld (maar alleen bij enkele browsers, het werkt in elk geval niet voor IE en Opera - daar zie je niks, het wordt uiteindelijk wel goed verwerkt). Langlopende schulden zijn 0.
Het veld onder "
Vermelding dat er geen overlopende activa en passiva zijn opgenomen" leeglaten.
(De gegevens van vorig jaar zijn hen bekend, dus waarom je ze hier opnieuw moet invullen??? )

Toelichting op de jaarrekening
 - "Informatieverschaffing over aanvullende informatie ten opzichte van artikel 2:395a BW": leeglaten
 - "Beschrijving van de verwerving en vervreemding van eigen aandelen en certificaten daarvan": leeglaten
 - "Informatieverschaffing over schulden" - hier invoeren: "Alle schulden zijn kortlopende schulden".

Ondertekening van de jaarrekening (een wel heel breed scherm!)
 - Eerst op de gele '   +   ' balk klikken
 - Links "Bestuurder" invullen
 - Soort bestuurder of commissaris: Bestuurder (huidig)
 - Naam: de bestuurder
 - Locatie: je woonplaats
 - Datum van ondertekening: zie invulinstructie
 - Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N): J
Beide meest rechtse velden: leeglaten

Daarna weer klikken op '>' om een controlescherm te zien dat alles OK is. Klikken op 'Volgende' geeft een overzicht van de ingevoerde gegevens. Onderaan klikken op "Voltooien" en nog eens een bevestiging leidt naar het openingsscherm. En dan denk je dat je klaar bent, maar nee.... De rapportage is nu wel voltooid maar nog niet ingediend!
Daartoe onder 'Te verzenden jaarrekening' klikken op het 2de icoontje (wordt geel als de muis erboven zweeft) 'Rapportage Versturen'. Er volgt tenslotte ook nog een bevestiging!

De ontwerpers van deze site verdienen een straf voor het maken van zo'n gebruikersonvriendelijke site! KvK: geef ons de oude site terug!!

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.