Aan te leveren documentatie voor bestaande cliënten

Cliënten voor wie ik vorig jaar de jaarstukken heb verzorgd zou ik willen vragen het volgende aan te leveren:
1. Downloads van alle bankmutaties vanaf 1 jan 2019 t/m 05 jan 2020 van alle BV bankrekeningen (behalve effectenrekening). De bestanden moeten bij voorkeur als .XLS, anders .CSV formaat. Voor rekeningen met slechts enkele mutaties in het jaar (zeg 5 of zo) zijn PDF's/scans geen probleem.
    * Alleen onbewerkte downloads mailen - zie ook downloadinstructies bankmutaties. S.v.p. geen verduidelijkend
       commentaar o.i.d. (hoe goed ook bedoeld) toevoegen, omdat mijn macro's dan niet meer werken.
    * De mutaties begin januari 2020 zijn nodig i.v.m. in januari gestorte rentes over 2019: de BV moet namelijk alles
       toerekenen aan het jaar waarop het betrekking heeft. 
2. Eindsaldi van alle bankrekeningen op 31-12-2019 zoals door de bank gerapporteerd. Dit is nodig als dubbelcheck, dus een zelf berekend saldo helpt me niet.
3. Een scan van de VpB aanslagen van de BD die de BV in 2019 heeft ontvangen. Het gaat vooral om betalingskorting of boeterente, want die moeten separaat worden verwerkt. Je kunt ook de bedragen in je mail zetten (VpB bedrag, rente/korting, te betalen/ontvangen). Aanslagen ontvangen in 2020 heb ik pas volgend jaar nodig...
4. De in 2020 betaalde kosten voor eHerkenning (factuur niet nodig, alleen het bedrag)

Verder in voorkomende gevallen nog het volgende:
5. Voor BV's met aandelen/effecten: het jaaroverzicht van Alex/Binck/ABN/Meesman/Knab/andere, dat is voldoende: daar staan met name op de waarde van je portfolio begin en einde jaar, dividenden, betaalde dividendbelasting etc. Details zoals portfolio-overzicht of kwartaaloverzichten zijn niet nodig.
6. De in 2019 privé voorgeschoten kosten, zoals autokosten voor het bijwonen van presentaties, aangeschafte kantoorbenodigdheden, belastingalmanak, computerzaken e.d. Daarvoot dien je als directeur een declaratie in bij de BV (op centen niveau) - deze graag meesturen.
7. Als de BV dit jaar uitkeringen heeft gedaan: het totaal van de bedragen die zijn ingevoerd in het loonheffingenprogramma (dus de aangegeven bedragen - de betaalde bedragen haal ik uit de mutaties). Loonstaat is OK, de 12 detailaangiftes zijn niet nodig.
8. In geval van verstrekte leningen, graag een overzicht met de relevante details: per vordering aan wie (jezelf of een derde), de hoogte begin van het jaar, hoeveel is afgelost of extra geleend, ontvangen rente en de hoogte van de vordering eind van het jaar. Het totaal van rentes en aflossingen moet natuurlijk hetzelfde zijn als de bedragen in de mutaties. Ik ga niet uitrekenen wat nou de aflossing en de rente was - de directeur hoort dat proactief bij te houden!

Wat ik overigens niet nodig heb zijn de facturen/bonnetjes (ik geloof je op je woord!), PDF's van individuele afschriften, mutaties van effectenrekeningen (Alex/Binck etc.), een kopie van mijn eigen factuur, de aangiftebrief van de BD, aanslagen ontvangen in 2020, leenovereenkomsten etc.
Mocht ik toch nog extra gegevens nodig heb dan meld ik me.

Het is ook verstandig om in te loggen op de BD site om te controleren of de VpB uitnodiging klaar staat! Zo niet: 0800-0543 bellen

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!