Aan te leveren documentatie voor bestaande cliënten

Cliënten voor wie ik vorig jaar de jaarstukken heb verzorgd zou ik willen vragen het volgende aan te leveren:
1. Downloads van alle bankmutaties vanaf 1 jan 2020 t/m 05 jan 2021 van alle BV bankrekeningen (behalve effectenrekeningen). De bestanden moeten in .XLS formaar, soms er alleen .CSV. Voor rekeningen met slechts enkele mutaties in het jaar (zeg 5 of zo) zijn PDF's geen probleem.
    * Alleen onbewerkte downloads mailen - zie ook downloadinstructies bankmutaties. S.v.p. geen verduidelijkend
       commentaar o.i.d. (hoe goed bedoeld ook) toevoegen, omdat mijn macro's dan meestal niet meer werken.
    * De mutaties begin januari 2021 zijn nodig i.v.m. in januari gestorte rentes over 2020: de BV moet namelijk alles
       toerekenen aan het jaar waarop het betrekking heeft. 
2. Eindsaldi van alle bankrekeningen op 31-12-2020 zoals door de bank gerapporteerd. Dit is nodig als dubbelcheck, dus een zelf berekend saldo helpt me niet. PDF van het jaaroverzicht van de bank is OK, maar je mag het ook gewoon in de mail zetten.
3. Een scan van de voorlopige VpB aanslag die de BV in jan/feb 2020 heeft ontvangen. Van eerdere jaren is dat alleen nodig voor aanslagen met betalingskorting of boeterente (die moet ik separaat verwerken). I.p.v. een scan is het ook OK als je de bedragen in de mail zet. 
4. Voor BV's met aandelen/effecten: het PDF jaaroverzicht van Alex/Binck/ABN/Meesman/Knab/andere, dat is voldoende: daar staan met name op de waarde van het portfolio begin en einde jaar, dividenden, betaalde dividendbelasting etc. Details zoalsmutaties. portfolio-overzicht of kwartaaloverzichten zijn niet nodig.

Intermezzo: Wat ik niet nodig heb zijn scans van de facturen/bonnetjes (ik geloof je op je woord!), PDF's van individuele afschriften, mutaties van effectenrekeningen (voor de effectenanalyse baseer ik me op het jaaroverzicht), een kopie van mijn eigen factuur, de aangiftebrief van de BD, aanslagen ontvangen in 2021, leenovereenkomsten etc.

Verder in voorkomende gevallen nog de volgende informatie aanleveren:
5. De in 2020 privé voorgeschoten kosten: daarvoor dien je als directeur een declaratie in bij de BV (op centen niveau) - deze graag meesturen.
6. Als de BV dit boekjaar uitkeringen heeft gedaan: het totaal van de bedragen die zijn ingevoerd in het loonheffingenprogramma (dus de aangegeven bedragen - de betaalde bedragen haal ik uit de mutaties). De totalen in een mail zetten is OK, de 12 detailaangiftes zijn echt niet nodig.
7. In geval van verstrekte leningen, graag een overzicht met de relevante details: per vordering aan wie (jezelf of een derde), de hoogte begin van het jaar, hoeveel is afgelost of extra geleend, ontvangen rente en de hoogte van de vordering eind van het jaar. Het totaal van rentes en aflossingen moet natuurlijk hetzelfde zijn als de bedragen in de mutaties. Ik ga niet uitrekenen wat nou de aflossing en de rente was - de directeur hoort dat proactief bij te houden!

Mocht ik toch nog extra gegevens nodig heb dan meld ik me.

Het is ook verstandig om in te loggen op Mijn Belastindiens Zakelijk om te controleren of de VpB uitnodiging klaar staat! Zo niet: 0800-0543 bellen

De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!