Aan te leveren documentatie voor BV's die voor het eerst aangifte moeten doen

Hieronder ga ik uit van een stamrecht BV die in 2017 is opgericht, t.b.v. het verlengde boekjaar 2017-2018.
Log eerst in op de BD site met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je kort na de oprichting van de BD hebt ontvangen. Controleer of de uitnodiging om Vpb aangifte te doen klaar staat! Zo niet: 0800-0543 bellen.

De eerste keer moet je wat extra informatie mailen:
a. Het ingevulde bestand "bv_data.xls" met een aantal benodigde administratieve gegevens
b. De stamrechtovereenkomst tussen jezelf en de BV - PDF of JPG is OK (soms heet deze ook wel "Overeenkomst tot het doen van periodieke uitkeringen")
c. De rekening van de notaris/adviseur en de kosten die je prive hebt voorgeschoten zoals autokosten bezoeken aan adviseur(s), notaris en bezochte lezingen

Verder graag aanleveren de algemene gegevens 1, 2 en 3, soms ook 4 - 7:
1. Download van alle bankmutaties van alle BV rekeningen vanaf de oprichting t/m 5 jan 2019.  De bestanden moeten leesbaar zijn in Excel: bij voorkeur .XLS, anders .CSV of eventueel .TXT formaat. Handmatig invoeren leidt gemakkelijk tot fouten en is tijdrovend. Voor rekeningen met slechts enkele mutaties (zoals Nationale Nederlanden/WUB) zijn PDF's/scans geen probleem.
    * Graag alleen onbewerkte downloads - zie ook downloadinstructies-bankmutaties.html. S.v.p geen verduidelijkend commentaar o.i.d. toevoegen...
    * De mutaties begin januari 2019 zijn nodig i.v.m. in januari gestorte rentes over 2018.
2. Eindsaldi van alle bankrekeningen op 31-12-2018 zoals door de bank gerapporteerd, bij voorkeur het jaaroverzicht (meestal PDF). Dit is nodig als dubbelcheck dus een berekend saldo helpt me niet.
3. Een scan van alle VpB aanslagen van de BD die de BV in 2017/18 heeft ontvangen.  Ik moet namelijk de echte VpB, de betaalde of ontvangen belastingrente en eventuele boetes separaat verwerken.

Verder in voorkomende gevallen nog het volgende:
4. Voor BV's met aandelen/effecten: het jaaroverzicht van de instelling met waarde van je portfolio op 31-12-2018, ontvangen dividend, betaalde dividend etc. Voor ABN-AMRO, Alex, Binck en ING is de PDF meestal voldoende. Als je al in 2017 belegde, ook het jaaroverzicht 2017!
5. Eventuele in 2017-2018 privé voorgeschoten kosten, bijvoorbeeld autokosten voor het bijwonen van presentaties, aangeschafte kantoorbenodigdheden, belastingalmanak, computerzaken e.d.
6. Als de BV uitkeringen heeft gedaan: het totaal van de bedragen die zijn ingevoerd in het loonheffingenprogramma (dus de aangegeven bedragen - de betaalde bedragen haal ik uit de mutaties)
7. In geval van verstrekte leningen, graag meer details zoals het bedrag en aan wie (jezelf of een derde). Verder een kort overzicht met per vordering de hoogte begin van het jaar, hoeveel is afgelost of extra geleend, de ontvangen rente en de hoogte van de vordering eind van het jaar.

Mocht ik alsnog extra gegevens nodig heb dan meld ik me.

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@stamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03