Tarievenoverzicht (per 1 december 2020)

  

Er wordt uiteraard altijd een factuur opgesteld op naam van de BV, dan wel de adviseur.

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!