Het uitkeren

De BV vervult de rol van verzekeringsmaatschappij en beheert bruto geld. Als de BV uitkeert moet de BV loonbelasting en bijdrage ZVW aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Het nettobedrag gaat dan naar de cliënt.

Tot en met je AOW jaar mag je uitkeren wat je wilt. maar je moet wel zorgen dat het niet-periodiek is.

Je moet beginnen met periodiek uitkeren uiterlijk in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt, ook al zegt je stamrechtovereenkomst 65 jaar¹ (di fiscus leest automatisch "AOW leeftijd" voor "65 jaar"). Vervolgens geldt nog een "redelijke termijn" van 6 maanden om e.e.a. uit te werken. Het is overigens meestal het beste om te beginnen in januari in het jaar na je AOW jaar.

Je mag na je AOW jaar niet zomaar wat gaan uitkeren: de BV moet (zoals meestal in je stamrechtovereenkomst staat) tarieven gebruiken van levensverzekeringen en daarbij wordt rekening gehouden met de steftekansen van client en partner. Dat betekent dat er dan op elk moment een actuarieel bepaalde set uitkeringen moet zijn. Ook belangrijk: BV en cliënt moeten zich aan het afgesproken uitkeringsschema houden.
Je mag voor een loonstamrecht zelf kiezen hoe lang de looptijd is, maar hoe langer de looptijd, hoe lager de uitkering natuurlijk.
Meestal kiest men voor 12 
maandelijkse uitkeringen, maar 1 keer per jaar vooraf of achteraf mag ook. Deze verschillen in timing leiden voor dezelfde aankoopsom ook tot een andere hoogte van de uitkeringen!

Voor de VpB aangifte moeten de geplande uitkeringen actuarieel worden teruggerekend met een fiscale rekenrente van 4% waardoor je na het eerste jaar uitkeren meestal meer VpB moet betalen (zie "VpB schade"). Toen de rentes nog laag waren was daarom het het beste om t/m je AOW leeftijd 'incidenteel' uit te keren. Op dit moment (mei 2023) is echter de rente zo hoog, dat het alleen voor langere looptijden nog een punt is. Sterker nog: mocht de rente weer gaan zakken dan kan het voordeel hebben om juist eerder met periodieke uitkeringen te gaan beginnen!

Voordat wordt uitgekeerd moet altijd eerst een overeenkomst worden opgesteld - dat geldt zowel voor periodieke uitkeringen als voor incidentele opnames, een verzekeraar zal dat immers ook zo doen.

De BV heeft een loonheffingennummer nodig om aangifte te kunnen doen. Aangifte doen kan alleen online en daarvoor is eHerkenning nodig.
De timing voor de uitkering over januari is als volgt:
 - In januari: bepaal van de bruto uitkering de loonbelasting en bijdrage ZVW, resultaat is het netto bedrag.
 - Voor eind januari: het netto bedrag aan jezelf overmaken - je moet het in januari 'genieten'.
 - Vóór de laatste dag van februari: aangifte doen en d
an moet ook de betaling bij de fiscus binnen zijn. Daarbij
   is het gebruiken van het juiste betalingskenmerk essentieel (en voldoende).

De andere maanden gaan net zo. Voor december geldt dus dat de netto uitkering in december wordt overgemaakt en dat de aangifte en afdracht normaal in januari van het jaar erop plaatsvinden. Vanwege tariefswijzigingen zullen daarom doorgaans de aangegeven bedragen in een jaar iets afwijken van de kasstroom.

De afdracht van loonheffingen van de BV aan de fiscus is een voorheffing! De finale afrekening komt met je IB aangifte - dan worden alle inkomsten bij elkaar geteld en daarover wordt inkomstenbelasting berekend. Vaak blijkt dat de afdracht over de stamrechtuitkeringen te laag was en dat je moet bijbetalen!

Je kunt de uitkeringen en salarisadministratie gemakkelijk zelf doen. Je mag vroeg in het jaar in een keer alle aangiftes doen voor het hele jaar en kun je met Internetbankieren de betalingen gemakkelijk inplannen. Als je pech hebt (of als je het de eerste keer doet) is het een half uurtje werk! En als je het echt niet lukt dan doe ik het voor € 75,- + kosten ketenmachtiging (ex.btw)

Nog een aantal belangrijke punten:
 - Zie de pagina Tools en documenten punt 4.
 - Bij het invullen van je IB volgend jaar - zie deze link
 - Aangifte doen is verplicht voor alle maanden die de BD meldt, dus ook als je niets uitkeert!
 - Voor een eenmalige, niet-periodieke opname hoeft de BV de bijdrage ZVW niet af te dragen, maar het is
   uitstel van executie:
je moet dan volgend jaar toch ZVW bijbetalen! Advies: gewoon nu afrekenen.
 - Na je AOW-leeftijd mag je niet meer stoppen, maar
je mag nog wel het bedrag en daarmee de uitkeringsduur
   aanpassen (nieuwe berekening), alleen niet elk jaar als dat fiscaal even goed uitkomt - zie deze link.
 - Een indicatie van de relatie looptijd/uitkeringshoogte is gegeven in deze tabel.
 - Ik kan de hoogte van de uitkeringen bepalen op basis van de richtlijnen van de BD inclusief een
   uitkeringsovereenkomst voor € 125,- (ex.btw)
 - Berekenen van de fiscale waarde t.b.v. VpB aangifte: €75, meteen voor 3 boekjaren: €150,- (ex.btw).
 - Het opstellen van een uitkeringsschema met een knip (hoger of lager bedrag na een aantal jaren) is zeer
   bewerkelijk, maar ik kan dit met mijn eigen software berekenen (tegen een meerprijs).
 - Als er enkele optimalisatieslagen moeten worden gedaan, dan moeten we even praten over de prijs.
 - Woon je in het buitenland dan gelden speciale tarieven loonbelasting - daar kan ik niet in adviseren.
 - Ik adviseer uitsluitend voor de stamrecht BV, ik ga niet adviseren m.b.t. de gevolgen voor je IB!

¹ noot: uitzondering is als naast je 65 jaar, ook de hoogte van de uitkering is vastgelegd in de stamrechtovereenkomst
ook voor stakingsstamrechten gelden bijzondere regels!

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@ StamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03