VpB Vennootschapsbelasting/Jaarrekening voor Stamrecht/pensioen BV’s: €159,=

Voor pure stamrecht BV’s en pensioen BV's, zonder commerciële activiteiten (en geen echte holding of deelnemingen), kan ik je helpen met de volgende zaken:
vpb 2017- opstellen van de Jaarrekening met uitgebreide balans en winst- en verliesrekening
- de aangifte Vennootschapsbelasting (VpB)
- on-line deponeren van de publicatiestukken bij de KvK
- opstellen notulen Algemene Vergadering van aandeelhouders
 
Al deze zaken inclusief: gemaakte oprichtingskosten, eventueel verlengd boekjaar, benodigde voorzieningen, effectenrekeningen, vorderingen en schulden, aftrekposten, eventueel eindafrekening bij opheffing, indicatie dekkingsgraad (hoe gezond is de BV?) en wellicht hints en tips voor de bedrijfsvoering.
 
De basisprijs is € 159,= (excl. btw). Dit kan zo goedkoop om de volgende redenen:
1. Er wordt een stuk zelfwerkzaamheid verwacht, zoals aanleveren gegevens in door Excel leesbaar formaat. Ik ga geen lijsten met mutaties overtypen met alle kans op fouten! Je doet ook zelf de aangiftes VpB en KvK.
2. In de meeste stamrecht BV's gebeurt weinig. Het gebruiken van dure financiële pakketten is meestal overkill.
3. De StamrechtIngenieur heeft als ZZP'er zeer lage bedrijfskosten - geen personeel, geen bedrijfspand.
4. excelHij heeft een zeer effectief spreadsheet ontwikkeld dat de jaarrekening, invulinstructies voor VpB/KvK en de notulen AVA automatisch genereert. Dit spreadsheet is beperkt tot stamrecht- en pensioen-BV's en niet geschikt voor BV's met commerciële activiteiten of holdings/deelnemingen.
 
De zaken die ik nodig heb om de jaarstukken te verzorgen staat in de checklist-jaarstukken.
 
Er geldt een hogere prijs in de volgende gevallen:
i: Als over het vorige boekjaar de stukken zijn verzorgd door een andere adviseur of jezelf, dan is de prijs € 50 hoger. Het gaat niet alleen om het in mijn eigen formaat brengen, het is regelmatig ook puzzelen met onbekende posten, splitsen van posten, soms herberekenen van de stamrechtvoorziening, opvoeren van vergeten kostenvoorziening e.d. Dit geldt overigens alleen de eerste keer - de jaren erop geldt de basisprijs.
ii: Zijn er 5 of meer bankrekeningen, meer dan 100 mutaties, meer dan 10 aandelenposities, is er meer dan 1 stamrecht of moet BTW worden verrekend, dan betekent dat (veel) meer werk en moeten we even overleggen over de meerprijs (meestal € 50,- per extra)
iii: Spreken we een bezoek bij je thuis af dan geldt €50 per uur + bijdrage autokosten à 19 ct/km (min. € 38).
Voor cliënten voor wie ik nu de jaarstukken verzorg is het eerste uur van het eerste bezoek gratis.
iv: Als de BV periodiek uitkeert dan is een actuariële berekening nodig - meerprijs € 50,-.
v: In noodgevallen kan ik de VpB aangifte doen en de deponering KvK afhandelen (meerprijs € 50,-).
vi: Sommige DGA's maken een potje van de diverse leningen. In een aantal gevallen kan het uitvogelen ervan ook leiden tot een hogere prijs.
Er wordt altijd een faktuur op naam van de BV opgesteld.
 
Noot 1: Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de stukken. Dat is overigens bij alle andere adviseurs ook zo.
Noot 2: Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 
De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
 
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina