Downloadinstructies bankmutaties voor boekjaar 2017

Mijn lage tarief is grotendeels gebouwd op automatie, daarom lever je de mutaties zoveel mogelijk aan in een door Excel leesbaar formaat, dus .XLS of als het niet ander kan als .CSV ("Comma Separated Value" of "kommagescheiden bestand"). Gelukkig kun je van alle Nederlandse banken in een van deze formaten downloaden! Jaaroverzichten hoef je niet in Excel in te voeren, een gedownloade PDF is prima.
Noot: Ik kan helemaal niets met MT940 of met Apple 'Numbers' bestanden of met scans in een Excel sheet!
De downloads niet bewerken: zie opmerking onderaan. Verder is het van belang uit het jaaroverzicht de begin- en eindsaldi door te geven  het liefst heb ik een scan van de jaaroverzichten. Omdat nieuwjaar in een weekend viel wijken die saldo soms af van de status 31 december/1 januari! En aan een berekend slotsaldo heb ik helemaal niets - dat kan ik zelf ook!
Banken kunnen hun downloadprocedures wijzigen, Mocht je iets tegenkomen wat niet werkt, dan stel ik een correctie op hoge prijs!

ABN AMRO
Eerst inloggen via https://www.abnamro.nl/nl/logon/identification.007 met je e-dentifier.
1. Eerst alle mutaties downloaden als volgt:
 
- kies de "Tools" tab (net onder naam rekeninghouder) en vervolgens onder 'Downloaden': "Mutaties"
 - onder Rekeningen vink je àlle BV rekeningen aan (alles in 1 bestand is het beste voor mij!)
 
- onder Periode kies 28-12-2016 t/m 15-01-2018
 - onder Formaat kies je XLS (click op het pijltje ▼ om het formaat XLS te kiezen)
 
- Met OK deze XLS downloaden naar een bekende locatie op je harde schijf
+     1a. Helaas zijn op deze manier alleen de mutaties van de laatste 18 maanden bij ABN-AMRO te downloaden.
          
De gegevens ouder dan 18 maanden graag als volgt bewerken:
            - kies "Tools" en vervolgens onder Downloaden "Afschriften en Fin. jaaroverzicht"
           - onder afschriften en overzichten selecteren kies je: betaalrekeningen

           - contract of rekeningnummer: de ondernemersrekening van de BV
           - type afschrift: rekeningafschrift
           - dan kiezen optie "een serie afschriften en overzichten uit de volgende periode"
           - kies hier vanaf het begin van het betreffende boekjaar
tot 18 maanden geleden
           - door op elk van de pdf's icoontjes te klikken kun je het afschrift downloaden
           - deze vervolgens toevoegen aan het eerder gedownloade XLS bestand of in dit spreadsheet. Ik heb alleen nodig het
             rekeningnummer, de transactiedatum, het bedrag en een aafdoende omschrijving.

2. Als het bovenstaande is gelukt heb ik nog het jaaroverzicht nodig:
 
kies het "Tools" icon (net onder naam rekeninghouder) en vervolgens onder "Downloaden" kies "Afschriften
   en Fin. jaaroverzicht"
 - contract of rekeningnummer: de naam van de BV
 - onder afschriften en overzichten selecteren kies je 'Financieel Jaaroverzicht' en het juiste jaar
 - dan op OK drukken en daarna, iets eronder op het PDF icoon om de PDF downloaden

ING
Er zijn twee versies: de klassieke en een nieuwe. In de klassieke versie staan de links onder de oranje balk "Alles in Mijn ING" in de kolom "Overzichten". In de nieuwe versie moet je eerst aan de linkerkant op "Service" klikken.
Mutaties:
 - kies "Af- en bijschrijvingen downloaden"
 - selecteer eventueel eerst de juiste rekening(en) met
 - kies de juiste periode: van 28-12-2016 t/m 5-01-2018
 - bestandsformaat "kommagescheiden CSV"
 - klik op 'download'
Jaaroverzicht:
 - nieuwe versie: "Overzichten downloaden", kies dan het jaaroverzicht dat je als PDF kunt downloaden
 - klassieke versie: kies onderin "Afschriften en Overzichten" dan onder "Document" voor 'Jaaroverzicht',
   kies het jaar en dan op "opvragen", daarna op "download pdf"
 - Als je een separate effectenrekening hebt, download ook het "Jaaroverzicht Beleggingsrekening"
 
KNAB
Eerst inloggen via https://persoonlijk.knab.nl/account/inloggen, als het goed is dan zie je je rekeningnummer(s)
 - klik op het juiste rekeningnummer, dan de tab 'Zoeken en Downloaden'
 - is deze tab er niet, ga dan verder met 'spaarrekening' hieronder.
 - selecteer de juiste periode: 28-12-2016 t/m 5-01-2018, 'bij- en afschrijvingen' en klik dan op 'Zoeken'
 - daarna 'Download', vervolgens kies je 'Microsoft Excel' (geen CSV svp!), vervolgens ''selectie downloaden'
Voor je spaarrekening werkt de eerder gegeven procedure niet omdat dan tab  'Zoeken en Downloaden' niet bestaat.
 - volg eerste twee stappen zoals in vorige alinea is beschreven
 - kies Tab 'Overzicht'
 - neem de gegevens van 28-12-2016 t/m 5-01-2018 over in dit spreadsheet, bewaren en naar mij mailen. Als het maar enkele mutaties zijn mag je me ook een screenshot mailen.
Tenslotte het jaaroverzicht downloaden: onderin kies Service & Instellingen > Service > Persoonlijk Archief > Financiële Overzichten.
 
Rabobank
Login in de internetbankieromgeving van de Rabobank en klik op "Betalen & Sparen" (net onder 'home').
Kies vervolgens links op "Downloaden transacties". Selecteer eventueel de stamrecht BV rekening.
In het nieuwe scherm selecteer de periode 28-12-2016 t/m 5-01-2018. Kies daarna het bestandsformaat 'Kommagescheiden" en klik op "Download".
Herhaal de procedure voor een eventuele spaarrekening van de BV.
 
SNS
Op www.snsbank.nl inloggen op internetbankieren onder "mijn SNS" met de digipas.
Kies in de linker menubalk voor ‘Downloaden’, daarna klikken op ‘Bij- en afschrijvingen’. Vervolgens:
 - Alle BV rekening(en) aanklikken
 - Kies een periode: van 28-12-2016 t/m 5-01-2018
 - Onder 'Bestandsformaat met IBAN' klik op 'Microsoft Excel, CSV-bestand'.
 
NN
Waarschijnlijk het handigste: vind de post van NN begin januari met daarin de rentebijschrijving. Noteer daarvan het eindsaldo 31-12-2017 en de rentebijschrijving en mail me die bedragen. Scan is niet nodig.
Via Internet kan ook. Inloggen op https://www.nn.nl/Inloggen.htm, klik op je spaarrekening, dan onder 'Bij- en afschrijvingen' verander de 'Datum van' naar "1 januari 2018" en klik op 'Pas periode aan', vervolgens op 'Bewaar als PDF'. Je kunt dan zien hoeveel rente er is ontvangen over het boekjaar 2017 en het saldo na de rentebijschrijving. Je kunt me dit document mailen of gewoon de rentebijschrijving en het eindsaldo mailen (wel even melden dat dit na de rentebijschrijving is!). Nagenoeg altijd is dat voldoende.

Van Lanschot
Inloggen op www.evivanlanschot.nl (dus niet op www.vanlanschot.nl).
In de bovenste balk ga naar: Archief en klik op "Jaaropgave Spaar". Dit laat de jaarafschriften in pdf formaat zien.
In de bovenste balk klik op "overzicht". Onderaan deze pagina staat "jaaroverzichten". Als je hier op klikt wordt een pagina geopend waarbij het jaar geselecteerd kan worden waarvan je deze bijschrijvingen zou willen printen en/of er een pdfje van aan te maken. Deze kunnen vervolgens in Excel worden gezet.

Garantibank
Inloggen op www.garantibank.nl. Klik op "rekeningen" en daaronder op "transactie zoeken". Nu wordt een venster geopend waarbij de gewenste periode ingegeven kan worden. Klik daarna op "download".
Voor het jaaroverzicht: onder "transactie zoeken" dan met "Ctrl + PrtScn" de pagina kopieren dan kan naar een Word of Paint document opgeslagen worden.

Andere banken
Info volgt later - als iemand hier wil bijdragen, dan graag! Alvast bedankt! 

Downloads svp niet bewerken!
Ik wil graag de pure onbewerkte downloads ontvangen. Als je het bestand bewerkt werken mijn macro's meestal niet meer, wat (soms veel) extra tijd kost. Bewerkingen zoals toevoegen van opmerkingen, samenvoegen van posten, aanpassen van rentedata en verwijderen van kolommen, hoe goed bedoeld ook, leiden vaak tot veel extra (zoek)werk. Soms levert het openen in Excel en opnieuw bewaren al problemen op!
Als je zelf je zaken bijhoudt in een speciaal spreadsheet dan is dat prima (ook heel leerzaam!) en wil ik dat graag ontvangen, maar ik zal het alleen gebruiken als ondersteunende informatie op de onbewerkte downloads.
 
Vanuit PDF's mutaties in spreadsheet invoeren
Als je veel mutaties alleen in PDF hebt dan is er een spreadsheet om deze zaken in te voeren. Als je dit spreadsheet gebruikt minimaliseert dat het werk voor zowel jezelf als voor mij! Gebruik wel de transactiedatum, niet de rentedatum...