Downloadinstructies bankmutaties voor boekjaar 2019

Mijn lage tarief is grotendeels gebouwd op automatie, daarom lever je de mutaties zoveel mogelijk aan in een door Excel leesbaar formaat, dus .XLS of als het niet ander kan als .CSV ("Comma Separated Value" of "kommagescheiden bestand"). Gelukkig kun je van alle Nederlandse banken in een van deze formaten downloaden! Jaaroverzichten zijn in PDF en dat is prima.
Noot: Ik kan helemaal niets met MT940 of met Apple 'Numbers' bestanden of met scans in een Excel sheet!
De downloads niet bewerken: zie opmerking onderaan. Verder is het van belang uit het jaaroverzicht de begin- en eindsaldi door te geven  het liefst heb ik de jaaroverzichten - ik heb dat nodig als dubbelcheck, dus aan een berekend slotsaldo heb ik helemaal niets.
Soms komen jaaroverzichten wat later: dan liever wachten tot alles compleet is en me alles in een keer mailen.
Banken wijzigen soms hun downloadprocedures. Mocht je iets tegenkomen wat niet werkt, dan stel ik een correctie op hoge prijs!

ABN AMRO
Eerst inloggen via https://www.abnamro.nl/portalserver/mijn-abnamro/mijn-overzicht/overzicht/index.html.
Kies de "Tools" tab en dan kom je uit op de pagina “Zelf Regelen".
1. Eerst alle mutaties downloaden als volgt:
 
- klik dan op "Bij- en afschrijvingen downloaden"
 - onder Periode kies 31-12-2018 t/m 5-01-2020
 - onder Formaat kies je XLS (click op het pijltje ▼ om het formaat XLS te kiezen)
 - onder Rekeningen vink je àlle BV rekeningen aan (alles in 1 bestand is het beste voor mij!)
 - Met 'download' deze XLS downloaden naar een bekende locatie op je harde schijf

2. Als het bovenstaande is gelukt heb ik alleen voor een effectenrekening nog het jaaroverzicht nodig. Eerst terug naar “Zelf Regelen”.
 
- Klik op “(Jaar)overzichten downloaden”
 - Op het groene mannetje kies eerst voor de BV rekeninghouder
 - Daaronder kies “Financieel Jaaroverzicht” en dan rechts klik op “Financieel Jaaroverzicht 2019"

ING
Eerst inloggen via https://mijn.ing.nl/login/.
Er zijn twee versies: de klassieke en een nieuwe. In de klassieke versie staan de links onder de oranje balk "Alles in Mijn ING" in de kolom "Overzichten". In de nieuwe versie moet je eerst aan de linkerkant op "Service" klikken.
Mutaties:
 - kies "Af- en bijschrijvingen downloaden"
 - selecteer het juiste rekeningnummer (zijn alle rekeningen van de BV, kies "Alle Rekeningen") 
 - kies de juiste periode: van 01-01-2019 t/m 5-01-2020
 - type bestandsformaat "Kommagescheiden CSV"
 - klik op 'Downloaden'
Jaaroverzicht:
 - nieuwe versie: klik bovenin op je gebruikersnaam, dan op 'Documenten' (logisch, toch? Grmpfff)
 - klassieke versie: kies onderin "Afschriften en Overzichten" dan onder "Document" voor 'Jaaroverzicht',
   kies het jaar en dan op "opvragen", daarna op "bekijken of downloaden"
 - Als je een separate effectenrekening hebt, download ook het "Jaaroverzicht Beleggingsrekening"
 
KNAB
Eerst inloggen via https://persoonlijk.knab.nl/account/inloggen, als het goed is dan zie je je rekeningnummer(s)
 - klik op het juiste rekeningnummer, dan de tab 'Zoeken en Downloaden'
 - selecteer de juiste periode: 31-12-2018 t/m 5-01-2020, vink aan 'bij- en afschrijvingen' en klik dan op 'Zoeken'
 - daarna 'Download', vervolgens kies je 'Microsoft Excel' (geen CSV svp!), vervolgens ''selectie downloaden'
Dit doen voor alle rekeningen van de BV. Tenslotte het jaaroverzicht: onder 'Overzicht' klik "Persoonlijk archief", "Financiële overzichten", dan op "Fiscaal Jaaroverzicht 2019". Klik op het rode icoontje rechts ervan en dan zie je de PDF die je kunt downloaden (hangt af van de browser).
 
Rabobank
Login in de internetbankieromgeving van de Rabobank en je komt in "Mijn Overzicht", klik vervolgens op de gewenste rekening.
Klik vervolgens bij "Zelf Regelen' op "Downloaden transacties".
Kies als formaat XLS (als je dat niet ziet dan 'CSV') en klik op "Download" en selecteer de periode 31-12-2018 t/m 5-01-2020.
Herhaal de procedure voor een eventuele spaarrekening van de BV.
 
SNS
Op www.snsbank.nl inloggen op internetbankieren onder "mijn SNS" met de digipas.
Kies in de linker menubalk voor ‘Downloaden’, daarna klikken op ‘Bij- en afschrijvingen’. Vervolgens:
 - Alle BV rekening(en) aanklikken
 - Kies een periode: van 28-12-2018 t/m 5-01-2020
 - Onder 'Bestandsformaat met IBAN' klik op 'Microsoft Excel, CSV-bestand'.
 
NN
Het handigste handigste is: vind de post van NN begin januari met daarin de rentebijschrijving. Noteer daarvan het eindsaldo 31-12-2019 en de rentebijschrijving enkele dagen later en mail me die bedragen. Scan is meestal niet nodig.
Via Internet kan ook. Inloggen op https://www.nn.nl/Inloggen.htm, klik op je spaarrekening, dan onder 'Bij- en afschrijvingen' verander de 'Datum van' naar "1 januari 2019" en klik op 'Pas periode aan', vervolgens op 'Bewaar als PDF'. Je kunt dan zien hoeveel rente er is ontvangen over het boekjaar 2019 en het saldo na de rentebijschrijving. Je kunt me dit document mailen of gewoon de rentebijschrijving en het eindsaldo mailen (wel even melden dat dit na de rentebijschrijving is!). Nagenoeg altijd is dat voldoende.

Van Lanschot
Inloggen op www.evivanlanschot.nl (dus niet op www.vanlanschot.nl).
In de bovenste balk ga naar: Archief en klik op "Jaaropgave Spaar". Dit laat de jaarafschriften in pdf formaat zien.
In de bovenste balk klik op "overzicht". Onderaan deze pagina staat "jaaroverzichten". Als je hier op klikt wordt een pagina geopend waarbij het jaar geselecteerd kan worden waarvan je deze bijschrijvingen zou willen printen en/of er een pdfje van aan te maken. Deze kunnen vervolgens in Excel worden gezet.

Garantibank
Inloggen op www.garantibank.nl. Klik op "rekeningen" en daaronder op "transactie zoeken". Nu wordt een venster geopend waarbij de gewenste periode ingegeven kan worden. Klik daarna op "download".
Voor het jaaroverzicht: onder "transactie zoeken" dan met "Ctrl + PrtScn" de pagina kopieren dan kan naar een Word of Paint document opgeslagen worden.

Andere banken
Info volgt later - als iemand hier wil bijdragen, dan graag! Alvast bedankt! 

Downloads svp niet bewerken!
Ik wil echt de pure onbewerkte downloads ontvangen. Als je het bestand bewerkt werken mijn macro's meestal niet meer, wat (soms veel) extra tijd kost. Bewerkingen zoals toevoegen van verduidelijkingen, samenvoegen van posten, aanpassen van rentedata en verwijderen van kolommen, hoe goed bedoeld ook, leiden vaak tot veel extra (zoek)werk. Soms levert het openen in Excel en opnieuw bewaren al problemen op!
Als je zelf je zaken bijhoudt in een speciaal spreadsheet dan is dat prima (ook heel leerzaam!) en wil ik dat graag ontvangen, maar ik zal het alleen gebruiken als ondersteunende informatie op de onbewerkte downloads.
 
Vanuit PDF's mutaties in spreadsheet invoeren
Als je veel mutaties alleen in PDF hebt dan is er een spreadsheet om deze zaken in te voeren. Als je dit spreadsheet gebruikt minimaliseert dat het werk voor zowel jezelf als voor mij! Gebruik ook altijd de transactiedatum, niet de rentedatum...