Van bruto naar netto en de groene tabel

Ik krijg nogal eens de vraag wat men nou netto overhoudt van de stamrechtuitkering. Het antwoord luidt dat dat moeilijk te zeggen is omdat het vooral afhangt van je overige inkomsten.
Bij je IB aangifte worden alle bruto inkomsten bij elkaar opgeteld en na eventuele aftrekposten wordt daarop de IB bepaald. Dan wordt gekeken hoeveel er al aan LB is afgedragen en het verschil moet worden bijbetaald. (OK, heel soms krijgen mensen wat terug!)

De BV moet afdrachten doen over de bruto uitkering namelijk:

1. de loonbelasting (voorheffing inkomstenbelasting) - deze hangt af van de hoogte van het bedrag en houdt ook rekening met de AHK (inkomensafhankelijke Algemene Heffingskorting) en eventuele ouderenkorting. Er zijn zogeheten groene tabellen waarin de minimale afdracht te vinden is en deze staan ook in de loonstaat 2024.

2. de 'bijdrage ZVW' (inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, in 2024 5.32%).

De groene tabellen houden geen rekening met andere inkomsten, maar geven het minimum dat je moet afdragen en ze zijn dus meestal geen goed uitgangspunt, want nagenoeg alle stamrechters hebben ook andere inkomsten (AOW/pensioen). Ga je dan uit van de groene tabellen dan is de afgedragen belasting altijd te laag en na de aangifte inkomstenbelasting moet worden bijbetaald. Je hebt dan netto gewoon te veel gekregen en moet dat dus vanuit prive betalen.

Een groot deel van de stamrechters komt terecht in de klassieke schijven 3/4 met als gevolg dat men bijna de helft van de bruto stamrecht kwijt is!
Zie ter illustratie de pagina 'effectieve lasten' wat je kunt verwachten, dan kun je ook een redelijke inschatting maken van wat er over blijft.
Vanaf loonstaat 2022 (zie Tools en documenten, punt 4) heb ik een rekenmodule ingebouwd die een inschatting maakt van de af te dragen lasten ("voortschrijdend cumulatief rekenen") - zie vanaf rij 39. Onthoud: het blijft een inschatting.

Als je een eenmalige uitkering doet dan is de BV (nog) niet verplicht de bijdrage ZVW af te dragen, maar het is uitstel van executie: bij je IB aangifte wordt de bijdrage ZVW over alle inkomsten berekend en meestal moet je dan achteraf bijbetalen.