Als je de AOW leeftijd bereikt

In het jaar waarin je AOW uitkeringen beginnen zijn er ook gevolgen voor je stamrecht, je moet namelijk ook beginnen met uitkeren!
In het geval van pensioenen mag je nog 5 jaar wachten voor je begint met uitkeren, maar voor stamrechten mag dat niet. De regel is dat stamrechtuitkeringen moeten beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt, dus op 31 december van je AOW jaar. Vervolgens krijg je ook nog een "redelijke termijn" van 6 maanden, dus de echte deadline is 30 juni van het jaar volgend op je AOW jaar.
Het is overigens verstandig om vroeg in het jaar na je AOW leeftijd te beginnen vanwege "VpB schade".

Je mag in je AOW jaar nog incidentele opnames doen. In de redelijke termijn periode mag dat nog een keer, daarna moeten direct de periodieke uitkeringen ingaan. Zie deze link bij de fiscus.

Uitzondering 1: als de stamrechtovereenkomst een specifieke datum noemt, dan moet je beginnen vóor het einde van het AOW jaar.
Uitzondering 2: uitstel is niet mogelijk als in je stamrechtovereenkomst de hoogte van de uitkering al is vastgelegd.

De hoogte van de uitkeringen moet worden vastgesteld volgens de tarieven die verzekeraars gebruiken, dus actuarieel worden bepaald. En uiteraard kan ik je daarbij van dienst zijn.

Mijn diensten

Ik kan, uitgaande van o.m. de hoogte van het stamrecht, geboortdata en rekenrente, berekenen hoe hoog de uitkeringen worden voor een bepaalde looptijd, of omgekeerd. Bij het actuariele rapport komt dan ook een extra rapport met o.m. de loonheffingen en een uitgewerkte uitkeringsovereenkomst.
Verder kan ik berekenen hoe hoog de fiscale waarde met 4% rekenrente is, die nodig is voor de aangifte vennootschapsbelasting.
Tenslotte kan ik de berekeningen doen als BV en uitkeringsgerechtige besluiten om de uitkeringen te wijzigen.
Zie ook het tarievenoverzicht.

Oprenting en rekenrente

Er is nogal een verwarring over de oprenting en rekenrente.Zolang nog niet wordt uitgekeerd groeit de waarde van het stamrecht aan met een percentage dat is vastgelegd in de stamrechtovereenkomst, de oprenting. Dat kan een vast percentage zijn, maar in een behoorlijk aantal gevallen is het u-rendement bepalend. Dat kan ook negatief zijn en dat betekent dus ook dat het stamrecht lager wordt - dat deel verhuist naar de winstreserve. Dan is het dus eigenlijk een "afrenting", maar we blijven dat gewoon oprenting noemen.

Na de AOW leeftijd moeten de uitkeringen periodiek zijn en is de waarde van het stamrecht de waarde die bij een verzekeraar zou moeten worden neergeteld om de uitkeringen die volgen aan te kopen. Dat is sterk afhankelijk van de rekenrente die wordt gehanteerd en dat is heel wat anders dan oprenting. Bij oprenting wordt elk jaar een bedrag (maar soms negatief) toegevoegd aan het bedrag van vorig jaar, maar in de uitkeringsfase staat er telkens de waarde van de resterende uitkeringen, actuarieel berekend met een rekenrente.

De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@stamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03