Aanpassen van bestaande reeks stamrechtuitkeringen (m.n. na AOW)

Als de BV en de uitkeringsgerechtigde een uitkeringsschema hebben afgesproken moeten de bruto uitkeringen die de BV doet precies overeenkomen met wat is vastgelegd. Het uitkeringsbedrag (en daarmee de uitkeringsduur) mag niet zomaar even worden aangepast als dat toevallig even beter past!

De hoogte van de uitkeringen (en daarmee de looptijd) mag wel worden aangepast, maar niet elk jaar als dat fiscaal even beter uitkomt.
Het volgende moet er dan gebeueren: eerst wordt bepaald hoe hoog de commerciële waarde is van de nog uit te keren bedragen, en voor die waarde wordt dan een lnieuwe set uitkeringen aangekocht.

Het proces moet zijn zoals een andere verzekeringsmaatschappij het ook zou doen.
 - Eerst wordt de economische waarde bepaald van de huidige reeks uitkeringen (de 4% fiscale waarde is dan niet van belang!). Hierbij worden de uitgangspunten (rekenrente, sterftetafels etc.) gebruikt die golden bij de aankoop van de bestaande reeks uitkeringen.
 - Ook wordt de economische waarde bepaald met de nu geldende uitgangspunten.
 - Een verzekeringsmaatschappij zal nu uitgaan van de laagste van beide waarden, dus wij doen dat ook.
 - Voor dat bedrag wordt dan een nieuwe reeks uitkeringen aangekocht met de nu geldende uitgangspunten.
 - Voor deze nieuwe reeks uitkeringen wordt vervolgens ook de fiscale waarde bepaald t.b.v. de aangifte VpB.
Dit geldt voor stamrecht BV's die een bruto ontslagvergoeding beheren - voor lijfrentes kunnen andere regels gelden.

En uiteraard kan ik een herberekening voor je doen! Als ik het eerdere uitkeringsschema voor je heb opgesteld is de prijs ervan is hetzelfde als voor het bepalen van een nieuwe uitkering (€ 125,-). Ben je een nieuwe cliënt, dan is het overleggen van de originele berekening een must en is de prijs € 50,- hoger (prijzen zijn excl. btw).
Dan geldt ook een voordelig tarief voor de fiscale waarde(s) als die tegelijk worden gevraagd.

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.