Prijsaanpassingen 1-1-2023

Per 1 januari 2023 zijn enige prijzen aangepast. Het gaat over de basisprijs en sommige zaken m.b.t. meerwerk.

De basisprijs is met €20 omhoog gegaan - van €159 naar €1791). Het is de eerste verhoging van de basisprijs na meer dan 12 jaar en het blijft een uiterst scherpe prijs.

Verder gelden de volgende aanpassingen v.w.b. meerwerk - dat geldt dus maar voor een beperkte groep stamrechters. Het gaat vooral over de hoeveelheid extra tijd die normaliter (en soms excessief) moet worden besteed aan deze zaken.
1. De eerste 3 bankrekeningen vallen onder de standaardprijs, daarna volgt een meerprijs van €50 per 2 rekeningen (dat was 4 resp. 3). Hierbij geldt een crowd-funding account ook als een bankrekening.
2. Het indienen van de aangiftes loonheffingen wordt €75 (dat is excl. €20 kosten ketenmachtiging). De prijs voor het indienen van de aangifte VpB blijft overigens gelijk: €70 (dat is €50 + €20 voor ketenmachtiging). En ketenmachtiging is maar 1 keer nodig voor zowel de loonheffingen als de VpB aangifte.
3. Opheffingskosten worden €375: €20 verhoging basisprijs, omdat de jaarstukken over het opheffingsjaar ook worden geleverd, en €10 extra verhoging 
4. Veel extra werk is er regelmatig voor mensen die uitstel aanvragen omdat VpB afrekeningen en soms zelfs een extra of gewijzigde VpB voorheffing het jaar erop komen (dus een voorlopige heffing 2022 die pas in 2023 wordt opgelegd, of een VpB heffing over 2022 die pas in 2024 binnenkomt). Ook zijn de mutaties vaak incompleet. Stamrechters die alles zo laat inleveren dat dit het geval is betalen €100 extra. Zie het tevens als een onmoediging: er is geen enkele reden om het zo lang uit te stellen omdat het downloaden van de mutaties i.h.a. zo is gepiept. Verder is het ook zo dat er VpB rente moet worden betaald die soms hoger kan zijn dan mijn factuur! Omdat dit bekend is gemaakt in januair 2023, geldt dit pas voor de jaarstukken 2023 en later.

De overige zaken blijven wat ze zijn.

1) Alle gegeven prijzen zijn excl. btw.