KvK: online deponeren van de jaarstukken

Prelude: de KvK site voor het deponeren is een ramp! Veel stamrechters bellen me erover, maar meestal kan ik het probleem niet oplossen. Volg mijn instructies precies op en vul zo min mogelijk in... Loop je vast, dan is meestal de enige remedie: foute versie verwijderen en opnieuw beginnen.

Starten op de pagina van de KvK. Vervolgens inloggen met de KvK inlog informatie (heb je nog geen inlogcodes dan eerst aanvragen) - geen eHerkenning gebruiken want dan krijg je geen compensatie van de fiscus.

Na het inloggen zie je het openingsscherm. Begin onder "Een jaarrekening opstellen en definitief maken" met een naam (bijv. "JR2023") en klik dan op "Creëer nieuwe jaarrekening". Op het scherm dat nu verschijnt moet je kiezen voor "Micro Fiscaal". Controleer vervolgens de start- en einddatums van voorgaand en huidige boekjaar (die staan standaard op het indienen van vorig jaar). Klik op 'Doorgaan'.

Voor het gemak: klik bovenin eerst op paarse menu icoontje met drie horizontale streepjes. Dan verdwijnt het totaal overbodige navigatie deel en wordt het wat overzichtelijker. Je kunt telkens naar een volgend scherm gaan door bovenin op het paarse icoontje '>' te klikken.

Algemeen advies: laat zoveel mogelijk leeg! Als hieronder niets staat, dan ook niets invullen! Verder stelt de KvK dat je het beste de incognito- of prive-modus in je browser kunt gebruiken - zie bijvoorbeeld https://www.beveiligmij.nl/veilig-internetten/incognito/

Informatie over de rechtspersoon
Een aantal zaken worden opgehaald uit het register van de KvK. Eventueel in- of aanvullen:
 - Naam van de rechtspersoon: de naam van je stamrecht BV
 - Rechtsvorm: 'Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'
 - Zetel: de plaats waar de BV staat ingeschreven
 - Classificatie op basis van wettelijke groottecriteria: Micro
Adres van de rechtspersoon:
 - Eventueel: Postcode (zonder spatie) invullen
 - Vestigingsplaats: opnieuw de plaats waar de BV staat ingeschreven
   (Al deze zaken staan in hun systeem, dus waarom het hier allemaal wordt gevraagd is totaal onduidelijk...)
Overige zaken mag je leeglaten, dan klikken op '>'

Informatie over de rapportage
 - Titel van het document: "KvK23 " (of "KvK22" voor 2022, of wat je maar wilt)

 - Datum van opmaak en vaststelling zijn identiek (zie invulinstructie)
 - Onderin je eigen email ID invullen, dan weer klikken op '>'

Balans
Eerst bovenin alleen onder "Huidig" kiezen voor "Na resultaatbestemming" (het veld ernaast onder 'Voorgaand' laten voor wat het is, anders komt er een foutmelding!).
Alleen de omkaderde bedragen voor het jaar 2023 van de invulinstructie invullen (soms is de bewoording net iets anders maar het wijst zich vanzelf). De waarden van vorig jaar hoef je niet in te vullen.
De totalen (grijs in de invulinstructie 'KvK 2023.pdf') lijken op invulvelden maar die moet je NIET invullen, deze worden automatisch ingevuld (maar alleen bij enkele browsers, het werkt in elk geval niet voor Opera - daar zie je niks, maar het wordt uiteindelijk wel goed verwerkt).
Het veld onderin: "
Vermelding dat er geen overlopende activa en passiva zijn opgenomen" leeglaten.

Toelichting op de jaarrekening
 - Alles leeglaten.

Ondertekening van de jaarrekening (een wel heel breed scherm!)
 - Eerst op de brede paarse '   +   ' balk klikken
 - Links je naam invullen
 - Soort bestuurder of commissaris: Bestuurder (huidig)
 - Naam rechtspersoon: leeglaten
 - Locatie: je woonplaats
 - Datum van ondertekening: de datum van invullen
 - Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N): J
Beide meest rechtse velden: leeglaten

Daarna weer klikken op '>' om een controlescherm te zien dat de validatie OK is. Klikken op 'Volgende' geeft een overzicht van de ingevoerde gegevens. Onderaan klikken op "Volgende" en dan bevestigen dat je deze definitief wilt maken. Afdrukken is niet nodig want je krijgt dat gewoon in een email.
En dan denk je dat je klaar bent, maar nee.... De rapportage is nu wel voltooid en definitief maar nog niet verzonden! Daartoe onder 'Te verzenden jaarrekening' klikken op het 2de icoontje (symbool papieren vliegtuigje) 'Jaarrekening versturen'. Er volgt tenslotte ook nog een bevestiging!

De KvK heeft zelf ook een toelichting gepubliceerd, zie deze link, maar dat helpt niks eerlijkgezegd.

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.