W/V rekening en balans voor ZZPers

Vorig jaar ben ik begonnen met de eerste cliënten voor het opstellen van de winst en verliesrekening en de balans voor de inkomstenbelasting voor ZZP'ers. Dit jaar kunnen er weer enkele bij!

Ik doe dit alleen voor ZZP'ers met een vergelijkbare business als ik d.w.z. in een adviserende functie. Zaken met productie, voorraden en bijbehorende waardering kan ik niet aan (anders gezegd het zit niet in het spreadsheet dat ik nu zelf gebruik). Ook het in dienst hebben van iemand met bijbehorende werkgeversafdrachten kan ik niet verwerken. BTW neem ik natuurlijk wel mee. 

Ik maak dus alleen het ondernemersdeel in de IB aangifte: de winst- en verlies rekening en de balans (activa en passiva). De rest van de IB (salaris van een reguliere werkgever, uitkeringen, eigen huis etc) doe je zelf. Maar ja, dat is vaak al zeer eenvoudig gemaakt met de vooringevulde gegevens. Zo heeft Elsevier besloten om de belasting CD-ROM niet meer aan te bieden!

Ik mail je alleen een invulinstructie en de gegeven waarden kun je meteen in het IB programma invoeren. Er komt dus geen formele jaarrekening zoals ik opstel voor BV's. 

De prijs is € 159 (ex.btw) en er gelden dezelfde meerprijzen als voor BV's. Zoals gebruikelijk verwacht ik een stuk zelfwerkzaamheid: alle zakelijke mutaties aanleveren als bankdownloads of in een Excel spreadsheet met drie kolommen: bedrag (+=inkomsten, - = uitgaven van het bedrag inclusief BTW), datum en een doeltreffende omschrijving. Ook overschrijvingen vanuit prive naar het bedrijf en omgekeerd moeten erin. Een voorbeeld spreadsheet dat ook te gebruiken is voor je eigen BTW aangifte staat ter beschikking.

Voor vragen of meer info, gewoon mailen of bellen!

Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.