Prijsaanpassingen 1-1-2023

Per 1 januari 2023 zijn enige prijzen aangepast. Het gaat over de basisprijs en sommige zaken m.b.t. meerwerk.

De basisprijs is met €20 omhoog gegaan - van €159 naar €1791). Het is de eerste verhoging van de basisprijs na meer dan 12 jaar en het blijft een uiterst scherpe prijs.

Verder gelden de volgende aanpassingen v.w.b. meerwerk - dat geldt dus maar voor een beperkte groep stamrechters. Het gaat vooral over de hoeveelheid extra tijd die normaliter (en soms excessief) moet worden besteed aan deze zaken.
1. De eerste 3 bankrekeningen vallen onder de standaardprijs, daarna volgt een meerprijs van €50 per 2 rekeningen (dat was 4 resp. 3). Hierbij geldt een crowd-funding account ook als een bankrekening.
2. Het indienen van de aangiftes loonheffingen wordt €75 (dat is excl. €20 kosten ketenmachtiging). De prijs voor het indienen van de aangifte VpB blijft overigens gelijk: €70 (dat is €50 + €20 voor ketenmachtiging). En ketenmachtiging is maar 1 keer nodig voor zowel de loonheffingen als de VpB aangifte.
3. Opheffingskosten worden €375: €20 verhoging basisprijs, omdat de jaarstukken over het opheffingsjaar ook worden geleverd, en €10 extra verhoging 
4. Veel extra werk is er meestal voor mensen die uitstel aanvragen omdat VpB afrekeningen (en soms een VpB voorheffing) vaak pas het jaar erop komen en de mutaties vaak incompleet zijn: stamrechters die alles 1 juli of later aanleveren en de aangifte na 31/8 doen betalen €100 extra.

De overige zaken blijven wat ze zijn.

1) Alle gegeven prijzen zijn excl. btw.