Vragen en antwoorden over stamrecht BV's

Algemeen

1. Waarom is de Stamrecht Ingenieur zo goedkoop?

De Stamrecht Ingenieur heeft zelf een Stamrecht BV en weet hoe hard de kosten drukken op de winst -en verliesrekening. Daarom zijn enkele Excel tools ontwikkeld die het beheer (jaarstukken, vennootschapsbelasting, invulinstructies, uitkeringen) zoveel mogelijk automatiseren zonder dure software.
Verder zijn de kantoorkosten zeer laag omdat de Stamrecht Ingenieur gewoon thuis werkt, hij is geen erkend belastingadviseur met daaraan verbonden kosten en werkt ook niet tegen de tarieven van juristen en erkende belastingadviseurs.
De Stamrecht Ingenieur verwacht ook een stukje zelfwerkzaamheid! Zo lever je bankmutaties aan in een door Excel leesbaar formaat, je doet zelfde de aangifte VpB en vul je zelf de site van de KvK in. Je krijgt hiervoor duidelijke invulinstructies aangeleverd.

2. Wat moet ik zelf allemaal doen in de stamrecht BV?

Die "rompslomp" zoals sommigen dat presenteren valt erg mee.
Er moet ieder jaar VpB aangifte worden gedaan en een publicatiebalans te worden gedeponeerd bij de KvK. Deze moeten worden gebaseerd op een degelijke jaarrekening. Er zijn heel wat stamrechters die de jaarlijkse activiteiten zelf doen, maar hier kan de Stamrecht Ingenieur je zeer goedkoop van dienst zijn.
Het voornaamste punt is echter ervoor te zorgen dat het kapitaal van de Stamrecht BV goed rendeert! Tja, en daar ga ik inhoudelijk niet over adviseren.

3. Volgens mijn stamrechtovereenkomst moet ik beginnen met uitkeren als ik 65 ben! Kan dat nog worden veranderd?

Ja: met een addendum (te tekenen door de Stamrecht BV en jezelf) kun je vastleggen dat de uitkeringen moeten beginnen in het kalenderjaar waarin je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De meeste inspecteurs gaan overigens al gewoon uit van de pensioengerechtigde leeftijd.

3. Stelt de Stamrecht Ingenieur ook zijn spreadsheets ter beschikking?

Nee, deze zijn niet te koop.

4. Wat gebeurt er als de Stamrecht Ingenieur onverhoopt wegvalt?

Mocht er een situatie ontstaan waarin ik je niet meer kan helpen dan heb je altijd nog de uitgebreide jaarrekening met details op de cent nauwkeurig, waarmee iedere andere financiële adviseur aan de slag kan.
Verder zal mijn eigen stamrechtkapitaal in ieder geval tot 2024 uitgekeerd gaan worden, dus tot die tijd blijf ik, bij leven en welzijn, in ieder geval mijn diensten aanbieden! smile

5. Mijn huidige adviseur zegt dat zijn (hoge) kosten helemaal aftrekbaar zijn! Dan hoef ik toch geen goedkope adviseur?

Als je alles precies uitrekent zul je zien dat je uiteindelijk netto 60% van de rekening zelf betaalt, tenminste als de BV met winst eindigt. Eindigt de BV met verlies dan betaal je meer (tot wel 75%) uit eigen zak!

6. Verzorgt de Stamrecht Ingenieur ook Pensioen BV's?

Ja, maar ook hier mits er geen commerciële activiteiten plaatsvinden. Verder zal de prijs vaak € 50 hoger uitvallen vanwege de actuariële berekening van de waarde van de pensioenvoorziening.

6. Kan de Stamrecht Ingenieur me helpen met alles dat betrekking heeft op de stamrecht BV?

Nee. Als je bijvoorbeeld gaat verhuizen naar het buitenland of onverhoopt gaat scheiden dan zul je een specialist moeten raadplegen. Ik ga ook niet inhoudelijk adviseren bijvoorbeeld over het beleggen van het geld van de BV. Bedenk ook dat je als directeur altijd verantwoordelijk blijft voor de BV.

 

Jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting (VpB)

1. Wat zijn de voordelen van een bezoek aan huis?

Een bezoek is in de eerste plaats goed voor een persoonlijk kennismaking en de basis voor een goede verstandhouding. Bij je thuis zijn ook alle stukken aanwezig en dan kan meestal sneller/completer worden gehandeld.
Nogal eens ontbreekt de tijd voor een bezoek aan huis - dan zullen we proberen alles zoveel mogelijk via email en telefoon af te handelen en een bezoek later plannen. Er is wel een meerprijs als ik bij je op bezoek kom (in overleg).

2. Wat moet ik zelf nog doen?

Ik vraag een stuk zelfwerkzaamheid. Allereerst moeten voor zover mogelijk de financiële mutaties van de stamrecht BV naar mij worden gemaild in een door Excel leesbaar formaat zoals .XLS, .CSV (komma-gescheiden bestand) of .TXT. Bij alle banken kun je die bestanden zo dpwnloaden!
Nadat je financiële transacties zijn verwerkt stuur ik je eerst een voorlopige jaarrekening. Deze lees je zelf goed door en keurt deze, soms na een kort discussie, via email goed.
Hierna stuur ik de documenten inclusief precieze invulinstructies waarmee je zelf de gegevens in het VpB programma van de BD invult. Ook is er een invulinstructie waarmee je zelf de publicatiebalans op de site van de Kamer van Koophandel invult.
Tenslotte onderteken je ook de opgestelde notulen en archiveert ze, evenals de Jaarrekening.

3. Wat is 'oprenten' en waarom is dat nodig?

Als je zelf een bedrag als lijfrente stort bij een levensverzekeringsmaatschappij, verwacht je dat het geld aangroeit waarna het wordt uitgekeerd. Je neemt er als klant geen genoegen mee als je later net zo veel krijgt uitgekeerd als je hebt ingelegd!
Bij een stamrecht BV is dat precies zo - de Stamrecht BV is een kleine verzekeringsmaatschappij met maar één cliënt en je bent zelf min of meer toevallig directeur van de verzekeringsmaatschappij.
Het gestorte geld, en daarmee het geld dat je later aan jezelf gaat uitkeren
(de "stamrechtverplichting" of "stamrechtvoorziening"), moet jaarlijks worden opgehoogd. Dit heet "oprenten" en de verhoging is meestal op het "u-rendement" gebaseerd.
Dit wordt vastgelegd in de stamrechtovereenkomst, eigenlijk een polis tussen jezelf en de stamrecht BV, en daarin worden ook bepalingen opgenomen wat er moet gebeuren ingeval van overlijden.
Een stamrechtovereenkomst is essentieel! Je gaat als individu ook niet zonder fatsoenlijke overeenkomst of polis een groot bedrag storten bij een bank of levensverzekeringsmaatschappij!

4. Wat is het "u-rendement"?

Het u-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen uitgegeven door de Staat der Nederlanden. Het is dus een rendement dat je redelijkerwijze kunt behalen bij een conservatieve belegging van je geld. Zie ook deze link.

5. Kan ik betaalde BTW verrekenen met de Belastingdienst?

Als je een pure stamrecht BV hebt dan kan dat niet. Het kan alleen als je statutair en daadwerkelijk binnen de stamrecht BV ook commerciële activiteiten doet waarvoor je BTW gaat afdragen. Je hebt dan bij oprichting ook een BTW nummer gekregen en moet elke drie maanden aangifte omzetbelasting doen.
Ik raad je overigens ten sterkste af om binnen een stamrecht BV commerciële activiteiten te verrichten!

6. Kan ik zomaar geld uit de BV halen?

Nee, dat kan niet 'zomaar'. Er zijn vier fiscaal legale manieren om geld uit de BV te halen.
1. Als reguliere uitkering met belastingafdrachten.
2. Als lening. Dan moet je dit schriftelijk vastleggen met zakelijk rentepercentage, aflossingsschema en een vorm van zekerstelling. Zie deze BD link
3. Je mag tot €17.500 negatief staan bij de BV. Hierover hoeft je geen rente te betalen, tenminste als de schuld gedurende het jaar niet hoger is geweest dan dit bedrag. Deze schuld heet meestal "Saldo Rekening Courant". Zie ook deze BD link.
Sommige inspecteurs vinden dat dit bedrag wel moet "leven": het mag niet lijken op een permanente lening dus het is gewenst dat er elk jaar enkele mutaties zijn tussen privé en de BV. Verder mag dit saldo niet in box 3 worden opgevoerd.
En bedenk: het blijft lenen en het geld moet eens terug naar de BV!
4. Als dividend - maar dat kan zeer ongewenste gevolgen hebben i.v.m. de 'uitkeringstoets'! Ik raad iedereen met klem aan nooit (nooit) tussentijds dividend uit te keren en te wachten tot de stamrecht BV wordt opgeheven.

7. Kan de Stamrecht Ingenieur me ook adviseren hoe ik het beste het geld van de BV kan beleggen?

Nee. Als het over beleggen gaat bestaan er geen zekerheden en het is aan jezelf om een optimum te vinden tussen mogelijk rendement en de risico's van een investering en het spreiden van de risico's in je beleggingsportfolio.
Gewoon op een spaarrekening zetten is overigens ook "beleggen" en het is aan te raden goed op Internet rond te shoppen voor een (zakelijke!) spaarrekening met goede rente - iedere tiende procent helpt!
In het algemeen geldt wel dat het beleggen in bankproducten geen optimaal rendement levert. Je moet eigenlijk "denken als bank" - dit betekent bijvoorbeeld geld uitlenen tegen een aantrekkelijke rente (bijvoorbeeld hypotheek aan jezelf) of deels in effecten investeren. Bedenk wel dat het toekomstige inkomsten betreft en dat je dus conservatief dient te beleggen.
Een stamrecht BV moet altijd zakelijk handelen en je mag bijvoorbeeld geen geld aan jezelf als directeur of aan je familie lenen tegen een onrealistisch lage rente.
Je moet je ook blijven onthouden dat de stamrecht BV bruto geld beheert! Uiteindelijk moet er eerst belasting worden afgedragen voor het aan je wordt uitgekeerd.
Zie voor enkele overwegingen ook deze pagina: renderen.

8. Waar moet ik op letten als ik (een deel van) de hypotheek naar mijn Stamrecht BV wil oversluiten?

Zie de speciale webpagina http://stamrechtingenieur.nl/ondersteuning/lening-eigen-woning.html.

9. Ik moet vennootschapsbelasting betalen! Waar kan ik nog kosten maken om de VpB te verlagen?

Het is in het algemeen prima als je veel VpB betaalt want dan maak je ook goede winst! Uiteindelijk leidt dit tot een goed dividend voor de aandeelhouder en dat ben je zelf. Maken van extra kosten verlaagt de VpB, jawel, maar dan verlaagt het dividend nog veel meer, dus je hebt er alleen jezelf mee te pakken.
Een typische stamrecht BV heeft lage beheerskosten en de grootste post betreft meestal de administratiekosten.
De BV mag alleen zaken aftrekken waarvan de directie aannemelijk kan maken dat die kosten noodzakelijk zijn om de BV goed te beheren. Verder valt bijvoorbeeld een etentje onder "verteer" en dat is maar voor 73.5% aftrekbaar (je betaalt dus altijd nog ong. 2/3 zelf!).

Uitkeringen en afdrachten

1. Kan ik mijn uitkeringen, aangiftes en afdrachten ook zelf doen?

Zeker wel! Ik heb voor mijn cliënten een instructie gemaakt om het zelf te kunnen doen. Je moet eerst een loonheffingennummer aanvragen (link). Als dit is geregeld kun je het loonheffingenprogramma downloaden via "Inloggen Ondernemers". Heb je nog geen inlogcodes dan deze aanvragen via 0800 0543.
Nog een formele randvoorwaarde: je moet wel eerst een eventueel negatief saldo op je RC aanvullen!

2. Hoe zit dat nu met 'sterftekans'?

De totale looptijd van de uitkeringen moest voldoen aan de "0,94% sterftekans" en dit liedded to een minimale uitkeringsduur van het stamrecht.
Je mag nu echter willekeurig opnemen, althans voor je AOW. Na je AOW leeftijd moet er een uitkeringsschema zijn en de hoogte ervan en de waarde ervan hangen weer wel af van de sterftekans (zie volgende punt).

3. Hoe bepaal ik de hoogte van de uitkering aan mezelf?

Je kunt niet simpelweg het bedrag delen door het aantal uitkeringsmaanden. In de eerste plaats maakt de BV nog rendement, verder is er voor een levensverzekeringsmaatschappij een extra stukje 'actuarieel rendement' omdat verzekerden kunnen komen te overlijden (geld dat niet meer hoeft te worden uitbetaald wordt verdeeld over andere verzekerden). Hoewel dit actuarieel rendement voor een stamrecht BV er niet is (er is immers maar één verzekerde!) moet de stamrecht BV hier toch mee rekenen.
De hoogte van de uitkeringen moet dus actuarieeel worden bepaald, bijvoorbeeld middels een offerte bij een solide verzekeringsmaatschappij (daar zit immers het actuarieel rendement in verwerkt), maar het is ook mogelijk regels te gebruiken die de fiscus heeft vastgelegd.
Ik heb toegang tot actuariële software en modellen en kan je hier goedkoop adviseren en een uitkeringstabel voor je opstellen.

 

De Oprichting 

1. Mag je nog wel een stamrecht BV oprichten?

Dat mag, maar het heeft alleen zin als je een bestaand stamrecht (nu aanwezig als stamrecht banksparen of stamrechtverzekering) wilt onderbrengen in een stamrecht BV om meer flexibiliteit te hebben. Als je bijvoorbeeld jezelf een hypotheek verschaft dan maak je meer rendement dan bij stamrechtbanksparen en van de winst gaat een groot deel naar de DGA!

2. Wat moet ik zelf nog doen? 

De Stamrecht Ingenieur verzorgt de gehele oprichting van de stamrecht BV en de afstemming met notaris, werkgever, kamer van koophandel en de belastingdienst en ontlast je maximaal.
Toch zijn er enkele zaken die je zelf moet doen zoals alle gevraagde informatie verstrekken, vooral tekenen van een aantal documenten, bij de ABNAMRO langsgaan voor een persoonlijke identificatie, aandelenkapitaal (€ 10) storten en een bezoek brengen aan mijn notaris om de akte te tekenen
Eventuele reiskosten en andere kosten die je maakt zijn niet inbegrepen in de gepubliceerde prijs.
Alle kosten gemaakt t.b.v. de oprichting zijn volledig aftrekbaar voor de stamrecht BV. 

3. Wat zijn de exacte kosten voor het hele oprichtingsproces? 

De totale kosten kunnen per geval verschillend zijn. De basiskosten, dit is met inbegrip van de kosten van de notariële akte, aanmelden bij de Kamer van Koophandel, opstellen/afstemmen stamrechtovereenkomst etc. zijn zoals gepubliceerd (€ 645 + btw).
Kom ik bij je op bezoek dan verwacht ik een bijdrage in de kosten (in overleg).
Vaak heb je ook bezoeken gebracht aan bijeenkomsten of adviseurs voor meer informatie over oprichting en beheer. Ook deze oprichtingskosten komen voor rekening van de BV en zijn volledig aftrekbaar - alle zaken die je privé hebt voorgeschoten betaalt de BV je later terug.

Meer vragen? Stel de Stamrecht Ingenieur een vraag per email!

Je email adres:
Onderwerp:
Bericht:
Hoeveel ogen heeft een mens normaalgesproken? (cijfer)

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.