Tools en documenten

Hier zijn enkele tools en documenten die van pas kunnen komen voor de directeur van een stamrecht BV.

1. Addendum stamrechtovereenkomst

Voor het aanpassen van 65-jarige leeftijd naar AOW leeftijd is een addendum niet meer nodig: de fiscus gaat uit van AOW leeftijd. In addendum.docx staat dit nog wel maar het is met name bedoeld voor het wijzigen van de begunstiging als de oudste van je kinderen 30 wordt. Dit document is alleen voor de BV en de verzekerde, het hoeft niet naar de BD of iemand anders gemaild te worden.

2. Als de BV geld uitleent

Pijnpunt. Vele directeuren blijken een rommeltje te maken van de leningen die de BV heeft verstrekt, daarom het volgende.
 - Altijd de details van de lening eerst afspreken èn vastleggen in een leenovereenkomst.
 - Welke zaken moeten worden afgedekt staat op de site van de BD.
 - Op Internet zijn voorbeelden te over voor leenovereenkomsten die als startpunt kunnen dienen.
 - Een zakelijke rente voor een lening eigen woning is te vinden bijvoorbeeld bij Obvion.
 - Voor leningen zonder voldoende onderpand gelden rentes zoals voor persoonlijke leningen

 - Het spreadsheet annuiteitenlening.xlsx maakt de berekening van een annuïteitenlening een makkie.
   Ook voor mij want het geeft per jaar ook precies wat er is afgelost en de rente in een jaar.
Vervolgens is het de taak van de directeur ervoor zorgen dat de afspraken worden nagekomen!!!
In de praktijk blijkt de directeur vaak onzakelijk coulant als hij zelf de lener is. Daarom nog de twee volgende hulpmiddelen:
 - Een spreadsheet wilde lening.xlsx dat is bedoeld voor leningen waar op verschillende datums verschillende
   bedragen worden ontvangen of uitgeleend. Let wel: de overeenkomst moet dit toestaan.
 - Vergelijkbaar: wilde annuiteitenlening.xlsx waarmee je bijvoorbeeld een vervroegde aflossing in kunt voeren
   en dan wordt berekend wat het nieuwe maandbedrag wordt.
Het kan verfijnder en gemakkelijker te gebruiken maar dat komt wellicht later nog eens.

3. Bankafschriften

Voor mijn bescheiden prijs ga ik geen lijsten met bedragen overtypen. Dit spreadsheet is bedoeld voor:
 - mutaties die alleen als PDF of screenshot ter beschikking staan
 - of voor mensen die alleen papieren afschriften of PDF's hebben

4. Uitkeren stamrecht

 - Een uitgebreide invulinstructie LH programma (2021)
 - Formulier voor het aanvragen van een loonheffingsnummer voor de BV (vooringevuld per 1 januari 2021)
 - Adressenlijst van belastingkantoren (link)
 - Een Loonstaat 2020. Ik beveel warm aan deze bij te houden!
 - Een Loonstaat 2021 - inclusief berekenen loonheffingen, zvw en kenmerken!
 - Groene maandtabellen 2021 (BD)
 - Groene tabel voor een eenmalige uitkering 2021 (BD)
 - Het Handboek loonheffingen 2021 van de BD
 - Een overeenkomst voor een eenmalige uitkering kan ik opstellen maar alleen voor cliënten voor wie ik nu de jaarstukken verzorg.

Anderen kunnen zelf een document opstellen met de volgende ingerdiënten: dat de stamrecht BV en jezelf zijn overeengekomen een eenmalige opname te doen uit het stamrecht. dat een bedrag van Eee zal worden uitgekeerd op datum Ddd, dat het opgerente stamrecht op datum Ddd gelijk was aan Sss, dat het resterende stamrecht van Sss - Eee zal worden opgerent volgens de stamrechtovereenkomst, getekend door de directeur van de BV en de verzekerde. Maak er zelf maar iets moois van!

5. Voorlopige aanslag VpB 2021 wijzigen

Vroeg in het jaar krijgen vele stamrecht BV's een aanslag om alvast de VpB over dat jaar te gaan betalen. Deze aanslag is gebaseerd op de laatste twee bekende aangiftes en houdt in enkele gevallen geen rekening met verrekenbaar verlies of eenmalige winst. Als je weet dat de winst gaat afwijken van de schatting van de BD dan mag je zelf de voorlopige aanslag wijzigen.
 - Eerst inloggen bij BD Zakelijk - klik op tab Vennootschapsbelasting, daarna links op
   "Vennootschapsbelasting 2021", daarna op  "Verzoek of wijziging voorlopige aanslag..."
 - Volg de instructies - in de financiele tabel wordt alles normaalgesproken nul

6. Uitstel aanvragen (doen voor 31 mei!)

Eerst m.b.v. eHerkenning inloggen bij BD Zakelijk, daarvoor is eHerkenning nodig. Een link staat op de tab Vennootschapsbelasting - Alternatief: schriftelijk - zie deze link op de site van de fiscus

7. Bankrekeningnummer bij de BD wijzigen/doorgeven

Dit is belangrijk als je teveel betaalde belasting terug wilt krijgen
 - Eerst inloggen bij BD Zakelijk
 - Bovenin kies 'Mijn gegevens'
 -
De rest spreekt voot zich
Normaliter krijg je binnen 3 weken een bevestiging

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina