Tools en documenten

Hier zijn enkele tools en documenten die van pas kunnen komen voor de directeur van een stamrecht BV.

1. Addendum stamrechtovereenkomst

Het Word document addendum.docx is bedoeld voor het aanpassen van 65-jarige leeftijd naar AOW leeftijd in je stamrechtovereenkomst. Uiteraard moet je dit aanpassen aan je eigen behoefte! Er is ook een regel toegevoegd voor het wijzigen van de begunstiging als de oudste van je kinderen 30 wordt. Deze verwijderen als dat nu niet opportuun is. Dit document is alleen voor de BV en de verzekerde, het hoeft niet naar de BD of iemand anders gemaild te worden.

2. Als de BV geld uitleent

Vele directeuren blijken een rommeltje te maken van de leningen die de BV heeft verstrekt, daarom het volgende. 
 - Welke zaken moeten worden afgedekt staat op de site van de BD
 - Op Internet zijn voorbeelden te over voor leenovereenkomsten die als startpunt kunnen dienen.
 - Een zakelijke rente voor een lening eigen woning is te vinden bijvoorbeeld bij Obvion.
 - Het spreadsheet annuiteitenlening.xlsx maakt de berekening van een annuïteitenlening een makkie.
   Ook voor mij want het geeft per jaar ook precies wat er is afgelost en de rente in een jaar.
In principe dient de directeur ervoor te zorgen dat de leners tijdig betalen, maar dat lukt niet altijd. Daarom nog de twee volgende hulpmiddelen:
 - Een spreadsheet wilde lening.xlsx dat is bedoeld voor leningen waar op verschillende datums verschillende
   bedragen kunnen worden ontvangen of uitgeleend.
 - Vergelijkbaar: wilde annuiteitenlening.xlsx waarmee je bijvoorbeeld een vervroegde aflossing in kunt voeren
   en dan wordt berekend wat het nieuwe maandbedrag wordt.
Het kan verfijnder en gemakkelijker te gebruiken maar dat komt wellicht later nog eens.

3. Bankafschriften

Dit spreadsheet is bedoeld voor:
 - mutaties die alleen als PDF of screenshot ter beschikking staan zoals de spaarrekeningen van KNAB
 - of voor mensen die alleen papieren afschriften of PDF's hebben

4. Uitkeren stamrecht

 - De instructie met o.m. wat je moet invullen in het loonheffingenprogramma
 - Een uitgebreidere invulinstructie LH programma
 - Formulier voor het aanvragen van een loonheffingsnummer voor de BV (vooringevuld)
 - Adressenlijst van belastingkantoren (link)
 - Een Loonstaat 2019 - het is zeer raadzaam die bij te houden!
 - Groene maandtabellen 2019
 - Groene tabel voor een eenmalige uitkering 2019
 - Het Handboek loonheffingen van de BD
 - Excel sheet voor het maken van een jaarlijst met betalingskenmerken voor de aangifte tbv internetbankieren

5. Voorlopige aanslag VpB 2019 wijzigen

Vroeg in het jaar krijgen vele stamrecht BV's een aanslag om alvast de VpB over dat jaar te gaan betalen. Deze aanslag is gebaseerd op de laatste twee bekende aangiftes en houdt in enkele gevallen geen rekening met verrekenbaar verlies. Als je weet dat de winst gaat afwijken van de schatting van de BD dan mag je zelf de voorlopige aanslag wijzigen.
 - Eerst inloggen bij de BD
 - Links op "Overige Formulieren" klikken
 - Daarna op "Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019" 

6. Uitstel aanvragen

 - Eerst inloggen bij de BD
 -
Links op "Overige Formulieren" klikken
 - Onderaan in de rubriek Vennootschapsbelasting klik op "Uitstel aangifte vennootschapsbelasting"
 - Aanvinken: "Ik vraag uitstel aan tot 1 november 2019 voor de aangifte VpB 2018"
 - Vervolgens naam, functie ('Directeur') en wachtwoord invullen en op Verzenden klikken. 

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina