Tools en documenten

Hier zijn enkele tools en documenten die van pas kunnen komen voor de directeur van een stamrecht BV.

1. Addendum stamrechtovereenkomst

Het Word document addendum.docx is bedoeld voor het aanpassen van 65-jarige leeftijd naar AOW leeftijd in je stamrechtovereenkomst. Uiteraard moet je dit aanpassen aan je eigen behoefte! Er is ook een regel toegevoegd voor het wijzgen van de beginstiging als de oudste van je kinderen 30 wordt. Deze verwijderen als dat nu niet opportuun is.

2. Als de BV geld uitleent

Vele directeuren blijken een rommeltje te maken van de leningen die de BV heeft verstrekt, daarom het volgende. 
 - Welke zaken moeten worden afgedekt staat op de site van de BD
 - Op Internet zijn voorbeelden te over voor leenovereenkomsten die als startpunt kunnen dienen.
 
- Het spreadsheet annuiteitenlening.xlsx maakt de berekening van een annuïteitenlening een makkie.
   Ook voor mij want het geeft per jaar ook precies wat er is afgelost en de rente in een jaar.
In principe dient de directeur evoor te zorgen dat de leners tijdig betalen, maar dat lukt niet altijd. Darom nog de twee volgende hulpmiddelen:
 - Een spreadsheet wilde lening.xlsx dat is bedoeld voor leningen waar op verschillende datums verschillende
   bedragen kunnen worden ontvangen of uitgeleeend.
 - Vergelijkbaar: wilde annuiteitenlening.xlsx waarmee je bijvoorbeeld een vervroegde aflossing in kunt invoeren
   en dan wordt berekend wat het nieuwe maandbedrag wordt.
Het kan verfijnder en gemakkelijker te gebruiken maar dat komt wellicht later dit jaar.

3. Bankafschriften

Dit spreadsheet is bedoeld voor:
 - mutaties die alleen als PDF of screenshot ter beschikking staan zoals de spaarrekeningen van KNAB
 - of voor mensen die alleen papieren afschriften of PDF's hebben

4. Uitkeren stamrecht

 - De instructie met o.m. wat je moet invullen in het loonheffingenprogramma
 - Formulier voor het aanvragen van een loonheffingsnummer voor de BV (vooringevuld)
 - Addressenlijst van belastingkantoren (link)
 - De Loonstaat 2018
 - Groene maandtabellen 2018
 - Groene tabel voor een eenmalige uitkering 2018
 - Het Handboek loonheffingen van de BD
 - Maak een jaarlijst met betalingskenmerken voor de aangifte tbv internetbankieren

 

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina