Renderen van het geld in de stamrecht BV.

Met de huidige lage en dreigende nul rente op spaarrekeningen krijg ik nogal wat vragen over hoe het geld van de BV beter kan renderen. Ik adviseer nooit inhoudelijk, maar hieronder staan wel beschouwingen die een directeur van een stamrecht BV mee kan nemen.
Besef dat hoger voorgespiegeld rendement nagenoeg altijd ook een hoger risico betekent. Een instituut dat nu 8% rente belooft moet uitermate kritisch worden bekeken. Realiseer je ook altijd dat de BV bruto geld beheert en dat vadertje staat daar nog (vooral) inkomstenbelasting over tegoed heeft!

 - Speur op Internet naar zakelijke rekeningen die wat hoger renderen zoals Knab, NN, SNS. Als het over een ton
   gaat is iedere tiende procent € 100 per jaar - over 10 jaar is dat € 1000!
 - Ga na of een iets langere termijn deposito wat meer opbrengt als dat past met je uitkeringsplan.
 - Wellicht zijn RABO certificaten een idee.
 - De BV geld laten uitlenen levert altijd meer op dan spaarrekeningen, maar er is een risico dat je een slechte
   lener treft. Als je geld aan iemand uitleent zorg dan altijd voor een goede leenovereenkomst met zakelijke rente,
   goed onderpand en terugbetalingsregeling - zie deze link.
 - Sluit (een deel van) je hypotheek over naar de BV. Zie daarvoor ook de pagina lening-eigen-woning.
 - Leen jezelf geld voor duurzame projecten zoals zonnepanelen, isolatie, alternatieve verwarming. Maak ook dan
   een goede leenovereenkomst - zie hier.
 - Misschien passen je bedrijfsobligaties voor MKB (npex.nl) of crowdfunding. Ook hier geldt natuurlijk dat
   mogelijke rendementen hoger zijn, maar er ook een hoger risico is dat het geld niet of maar deels terugkomt
   zoals ik enkele malen heb gezien bij cliënten.
 - Aandelen? Nu zijn de rendementen puik, maar veel cliënten die beleggen in aandelen of fondsen maakten (soms
   veel) verlies. Het lijkt raadzaam terughoudend te zijn als het over aandelen gaat en als je dat al in aandelen wilt
   beleggen, doe dan voor een langere termijn.
 - Crypto currencies kunnen als zuiver speciulatief worden gezien - zie ook recente AFM waarschuwingen! Het gevolg
   kan  zijn de dat fiscus dit ziet als 'onzakelijk handelen' en de DGA een eventueel verlies persoonlijk moet nemen.
 - Zelf googelen met "alternatieven voor lage spaarrente" levert heel wat hits op, maar blijf gezond kritisch!

In alle gevallen: deze pagina en links zijn geen advies en het nemen van beslissingen is en blijft de verantwoordelijkheid van de directeur!

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03