De stamrecht BV en je Inkomstenbelasting

Noot: In het begin zie je "Ondernemingen". Dit is m.n. voor ZZP'ers en directeuren met een echt salaris.
Het heeft met de VpB aangifte van de BV niets te maken, dus alles is hier normaliter "Nee".

De stamrecht BV en jezelf hebben een aantal zaken gemeenschappelijk en dat heeft ook gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting.
Je hebt een aantal rollen in de BV en die moet je goed uit elkaar houden.

1. Verzekerde (als je hebt uitgekeerd): vanuit Inkomsten > Pensioen en andere uitkeringen
Als je gaat uitkeren doet normaliter de BV aangifte over de uitkeringen (loonbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet) en draagt deze (de maand erop) af. Wat er netto overblijft gaat naar jezelf.
In je IB aangifte geef je in het deel 'Pensioen en andere uitkeringen' de bedragen op die zijn gebruikt in het loonheffingenprogramma. Vaak verschilt dit van de aan de BD afgedragen bedragen omdat die afdracht normaalgesproken pas de maand erop plaatsvindt, dus de belasting over december wordt pas in januari afgedragen.
Loonbelasting is een "voorbelasting" - de uiteindelijke verrekening gebeurt pas als je de aangifte inkomstenbelasting doet. De ingehouden loonbelasting is gebaseerd op zgn. 'groene tabellen' en dat is nogal eens te weinig. Sta er dan ook niet van te kijken als blijkt dat je moet bijbetalen!
Bij het invullen: soort inkomsten kies "Lijfrente-uitkering of afkoopsom" (waarschijnlijnk al vooraf ingevuld). Bij 'Bank...' de naam van je stamrecht BV invullen. Eronder de bedragen checken. Let wel: de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is geen onderdeel van de loonbelasting - zie deze link. Het kan zijn dat je bijdrage ZVW ook moet bijbetalen of terugkrijgt.
Over wat je nou eigenlijk kwijt bent van je bruto uitkering, zie deze link.

2. Aandeelhouder: vanuit Bankrekeningen en andere bezittingen > Aanmerkelijke belang
Je bezit meestal 100% van de aandelen. Dit betekent dat je moet aangeven dat aanmerkelijk belang hebt - zie het deel 'Bankrekeningen en andere bezittingen'.
Je vinkt aan "aandeel" - het aantal en de waarde van de aandelen staat in de oprichtingsakte. Zolang de BV geen dividend uitkeert zijn de reguliere voordelen en aftrekbare kosten nul.
Als de BV dividend uitkeert (op het einde van het traject) krijg je 15% minder op je bankrekening: de BV moet 15% dividendbelasting afdragen aan de fiscus. Je moet dan het bruto bedrag aangeven (dus vóór aftrek van die 15%) en de afgedragen dividendbelasting - deze wordt weer afgetrokken van de te betalen belasting.

Winst in de BV wordt dus eerst belast met 20% VpB en daarna betaal je over de rest (het bruto dividend) 25% box 2 belasting. Van de bruto winst van de BV blijft dus netto 60% over. De door de BV afgedragen dividendbelasting wordt weer verrekend, dus die valt uit de vergelijking.

Altijd aangeven dat je aanmerkelijk belang hebt! Met name aandeelhouders die nog € 18.000 hebben gestort: als je BV is opgeheven en die eindigt met verlies kun je het verlies deels terugkrijgen. maar dan moet je over eerdere jaren wel aangegeven hebben dat je AB hebt!

3. Leningnemer bij de BV
3a Box 1: Woningen en andere onroerend zaken

Als je bij de BV een lening eigen woning of hypotheek hebt afgesloten dan kun je die net als een gewone hypotheek aftrekken volgens de standard regels. Of je een lening hebt bij een bank of bij je eigen BV, dat maakt voor de IB niet uit. Eventueel nog niet betaalde rente/aflossing mag je in box 3 meenemen.

3b Box 3: Bankrekeningen en andere bezittingen
Een langlopende lening van of aan de BV waarover rente wordt betaald moet je hier meetellen, maar niet de lening eigenwoning of hypotheek.
Over een 'rekening-courant directie' (kortlopende) schuld tot een maximum van € 17500 hoef je de BV geen rente te betalen. Voorwaarde is dan wel dat deze schuld ook niet wordt meegenomen in box 3! Betaal je wel rente in de BV over de schuld rekening-courant dan is het eigenlijk een lening en dan mag je die wel als schuld meetellen in box 3.
Een pensioen- of stamrechtvoorziening in de BV telt niet mee met je bezittingen.

Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina