IB aangifte voor DGA van opgeheven BV

1. Over het jaar van opheffen

Als je BV is opgeheven moet je in het deel over aanmerkelijk belang goed opletten, met name als je als aandeelhouder veel hebt verloren.

Eerst geef je aan hoeveel dividend je hebt ontvangen in het belastingjaar, de kosten (0) en de door de BV afgedragen dividendbelasting - zie de eerste drie regels in het screenshot hieronder.

Bij “Verkocht u ... aanmerkelijk belang” moet "Nee" aangevinkt staan, maar zet het vinkje bij “Had u om een andere reden …. uw aanmerkelijk belang niet meer?” op "Ja".

Vervolgens bij Overdrachtsprijs invullen wat je hebt teruggekregen (zie ook verderop), bij de Verkrijgingsprijs het oorspronkelijk gestorte kapitaal, bij "Ingehouden dividendbelasting vervreemdingsvoordeel" 0 invullen – dus niet hetzelfde bedrag als boven bij dividendbelasting, want anders dan zie je het twee keer terug!
 
Voorbeeld 1: Als de BV met winst is geëindigd en is er dividend uitgekeerd, zet dan bij Overdrachtsprijs en bij Verkrijgingsprijs dezelfde waarde, namelijk die van het gestorte aandelenkapitaal (voor oudere BV's meestal €18000), voor flex BV's een laag bedrag. De "Ingehouden dividendbelasting vervreemdingsvoordeel" is 0.
 
Heb je verlies gemaakt, dan is sowieso het dividend 0 geweest. Vul bij de overdrachtsprijs in wat je hebt teruggekregen van je gestorte kapitaal en zet bij de Verkrijgingsprijs het gestorte aandelenkapitaal plus de indertijd gemaakte oprichtingskosten (notariskosten, advieskosten).
 
Voorbeeld 2 (beperkt verlies): gestort aandelenkapitaal: €18000, ondernemingsvermogen bij opheffen: €10000, dus de aandeelhouder krijgt maar €10000 terug en lijdt dus €8000 verlies. De oprichtingskosten indertijd waren €1200 notariskosten en €2000 advieskosten.
Dan invullen bij Overdrachtsprijs €10000, bij Verkrijgingsprijs 18000 + 3200 = €21200.
 
Voorbeeld 3: (vet verlies): gestort aandelenkapitaal: €18000, ondernemingsvermogen bij opheffen: -/- €10000, dus de aandeelhouder ziet niets terug van het gestorte kapitaal! De oprichtingskosten indertijd: €1200 notariskosten en €2000 advieskosten.
Dan invullen bij Overdrachtsprijs €0, bij Verkrijgingsprijs: 18000 + 3200 = €21200.
 
2. Het jaar erop:
 
In het hoofdmenu klik op "Aanvullende vragen", vervolgens klik op "Te verrekenen verliezen uit 2011 tot en met 2019" en daarna op "Te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang van 2011 tot en met 2019". Hier het bedrag invullen dat op de laatste aanslag IB staat.
 
Als het goed is krijg je dan een IB box 1 belastingkorting voor het verschil tussen verkrijgingsprijs en overdrachtsprijs.
 
Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina