Effectieve lasten voor uitkeringen (tarieven 2023) 

Je inkomstenbelasitng wordt gebaseerd op de som van alle inkomstenbronnen waarvan het stamrecht er een is.
De tijden dat je je IB op een bierviltje kon uitrekenen zijn echt voorbij! Vroeger was het simpel: schijf 4 was 52%, schijf 3 was 42% en schijf 2 bijna 42%. En het fiscaal gunstig plannen van het stamrecht was vooral ervoor zorgen dat het totaal net beneden de 52% grens bleef.
De afgelopen jaren zijn nogal wat zaken veranderd en hieronder is een overzicht, waarbij ik niet inga op de klassiek schijf 1 en het toeslagencircus. Ik ga ook uit van de klassieke schijven 1 t/m 4: voor de loonbelasting zijn er officieel twee schijven maar die andere grenzen komen wel terug in andere zaken die bepalen wat je kwijt bent. Ik neem geen arbeidskorting en ouderenkorting mee - ik wl het een beetje simpel houden.

De heffing in de klassieke schijven 2 en 3 is in 2023 36.93%. Dat lijkt een verbetering t.o.v. de klassieke 42%. Maar dan...
 - De algemene heffingskorting (AHK) is inkomensafhankelijk gemaakt: deze wordt lineair afgebouwd in de klssieke schijven 2 en 3, en in de praktijk betekent dat voor de schijven 2 en 3 een ordinaire belastingverhoging van 6.095%! Grmpff…
 - Ook is ingevoerd de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ("bijdrage ZVW"). Deze bijdrage ZVW wordt berekend over het totale inkomen en daarover moet de uitkerende instantie (dus ook een stamrecht BV!) 5,43% afdragen. De bijdrage is "getopt": over het deel boven € 66952 is de bijdrage nihil. Strikt genomen is dit geen belasting maar het zorgt er wel voor dat je gewoon minder netto overhoudt.

We zien dus nu dat de klassieke schijf 2 effectief wordt "belast" met 36.93 + 6.093 + 5.43 = 48.46%. In schijf 3 geldt hetzelfde, maar dan tot de ZVW bovengrens van € 66952 . Boven die grens (t/m € 73031) is er geen bijdrage ZVW en wordt de effectieve belasting 43.03%. Schijf 4 vanaf € 73031 is 49.5%.
Voor mensen met AOW ziet het plaatje er zoals gebruikelijk wat gunstiger uit met name in de klassieke schijven 1 en 2.

Als we alleen bovenstaande zaken in aanmerking nemen dan volgt voor 2023:

Kortom: uitkeringen zo plannen dat je net in de 42% schaal blijft is er niet meer bij. De enige fiscaal interessante zaken lijken nog het uitstellen tot na de AOW leeftijd (maar zie ook "VpB schade") en gebruik maken van het gebied tussen de bovengrens van de bijdrage ZVW en het begin van de klassieke schijf 4.

Er is nog een aspect dat in sommige gevallen meespeelt: de ouderenkorting van € 1835. Bij een inkomen van € 40888 tot € 53121 (eigenlijk nog een extra schijf!) wordt deze afgebouwd  - boven € 53121 is de korting nul. Dus in voorkomende gevallen kan het lonend zijn net onder de € 40888 te blijven!
Voor degenen die er plezier in hebben (stukje zelfkastijding): de volledige rekenregels inkomstenbelasting staan op de site van de BD.

Tenslotte: de politiek heeft het over "slechts 2 schijven!". Mooi niet! Vanwege de ondergrens voor de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting blijft de onderste schijf eigenlijk gewoon bestaan! En er is nog steed een tussenschijf na AOW dus het blijven 4 schijven. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere grenzen die er zijn zoals de ouderenkorting, arbeidskorting etc etc. Politieke marketing zullen we maar zeggen.

Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina