Effectieve lasten (tarieven 2018)

De tijden dat je je IB op een bierviltje kon uitrekenen zijn echt voorbij!
Vroeger was het simpel: schijf 4 was 52%, schijf 3 was 42% en schijf 2 bijna 42%. En het fiscaal gunstig plannen van het stamrecht was vooral ervoor zorgen dat je net beneden de 52% grens bleef.
Maar er zijn de afgelopen jaren enkele zaken veranderd. In het kort (waarbij ik even niet inga op schijf 1 en het toeslagencircus):

1. De heffing in de schijven 2 en 3 is nu 40.85% (tarief 2018). Dat lijkt een verbetering t.o.v. de klassieke 42%. Maar dan...
2. De algemene heffingskorting (AHK) is inkomensafhankelijk gemaakt: deze wordt lineair afgebouwd in de schijven 2 en 3, dus tussen € 33994 en € 68507. In de praktijk betekent dat in de schijven 2 en 3 een ordinaire belastingverhoging van 4,683%! Grmpff...
3. Ook is toegevoegd de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ("bijdrage ZVW"). Deze bijdrage ZVW wordt berekend over het totale inkomen en daarover moet de uitkerende instantie (dus ook een stamrecht BV!) 5,65% afdragen. De bijdrage is "getopt": over het deel boven € 54614 is de bijdrage nihil. Strikt genomen is dit geen belasting maar het zorgt er wel voor dat je gewoon minder netto overhoudt!

We zien dus nu dat schijf 2 effectief wordt "belast" met 40.85 + 4.683 + 5.65 = 51.2% (afgerond). In schijf 3 geldt hetzelfde, maar dan tot de ZVW bovengrens van € 54614. Boven die grens (tot € 68507) is er geen bijdrage ZVW en wordt de effectieve belasting 45.53%. Schijf 4 vanaf € 68507 is 51.95%.
Voor mensen met AOW ziet het plaatje er zoals gebruikelijk wat gunstiger uit.

Als we alleen bovenstaande zaken in aanmerking nemen dan geldt de volgende tabel:

Kortom: uitkeringen zodanig plannen dat je net in de 42% schaal blijft is er niet meer bij. De enige fiscaal interessante zaken lijken nog het uitstellen tot na de AOW leeftijd (maar zie ook "VpB schade") en gebruik maken van het gebied tussen € 54614 en € 68507. Je kunt ook nog wachten tot de vlaktaks er is. maar ja, hoe dat dan weer uitpakt....

Er is nog een aspect dat in sommige gevallen meespeelt: de ouderenkorting. Bij een inkomen hoger dan 36346 mis je de ouderenkorting van 1346! Dus in voorkomende gevallen is het verstandig daar net onder te blijven! 

Voor degenen die er plezier in hebben (stukje zelfkastijding): de volledige rekenregels inkomstenbelasting staan op de site van de BD.

Het devies van de Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina