"Bepalen belastingstatus" formulier ING en UBO verklaring Nationale Nederlanden

ING en Nationale Nederlanden vragen klanten een formulier in te vullen om te bepalen wie de uiteindelijk belanghebbende is. Dit is wettelijk vereist vanwege de "Common Reporting Standard" (CRS) om international belastingontduiking tegen te gaan. Ze willen weten wie de uiteindelijk belanghebbende, de '‘ultimate beneficial owner’, is en dit is degene die in geval van winst dividend ontvangt.
Voor een BV is de uiteindelijk belanghebbende dus de aandeelhouder want daar gaat de winst in de vorm van dividend naar toe. Het gaat dus voor een stamrecht- of pensioen BV niet om de uitkeringsgerechtigde! Hoewel dan beide personen meestal dezelfde zijn moet je het formulier toch invullen met in je achterhoofd dat het gaat om de aandeelhouder(s) met een belang van meer dan 25%.

Hieronder staat voor ING en voor NN wat je moet invullen.

CRS formulier ING: "Bepalen belastingstatus"

1a De naam van je stamrecht BV
1b Niet de IBAN van jezelf maar de RSIN (= v/h fiscaal nummer) van de BV
1c/d: spreekt voor zich
2a ja 2b nee 2c ja – een stamrecht is net een lijfrente (zie in de toelichting: 'Financiële Instelling", type 4)
2d/e en 3: mag je dus helemaal overslaan (pffff!)
4a nee 4b ja
5a/b/c/d/e gegevens van de aandeelhouders (meestal jij alleen dus) want daar gaat een eventuele winst naar toe
6: jij bent de enige bevoegde vertegenwoordiger als “directeur”

UBO verklaring NN

1. Rekeningummer - NLxx NNBA 2004 nnnn nn
2. Naam: naam van de BV
    Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
    Rest spreekt voor zich
3. A. Ja
    B. De gegevens van de aandeelhouder(s) - spreekt voor zich
    C. Tja... niet vergeten!
    D. Onderteken in je rol als directeur van de BV

CRS formulier DeGiro

Voor het gormulier dat ik gezien heb:
 - Heeft u een GIIN nummer: nee
 - Centrale bank: nee
 - Exempt Beneficial Owner: nee
 - Vertified deemed-compliant FFI: nee
 - non-participating FFI: nee