VpB schade door 4% actuariële waardering

Zoals is uitgelegd op deze pagina is er voor een serie uitkeringen in de toekomst nu een lager bedrag nodig omdat er telkens rente wordt bijgeschreven.
In de wet staat dat voor de VpB pensioenuitkeringen moeten worden gewaardeerd met een rekenrente van 4%, maar dan ook nog eens actuarieel, dus met "sterftewinst". Nu is meermalen door de HR bepaald dat ook stamrechtuitkeringen zo moeten worden gewaardeerd! Dat heeft een ernstig gevolg voor de af te dragen VpB.

Stel, we gaan uit van een simpele BV met in kas 100.000 met nul rente en stamrechtvoorziening van 100.000 met nul kosten (lekker simpel). Cliënt heeft net AOW dus hij moet het stamrecht laten uitkeren en wil dat in 20 jaar. De uitkering wordt bepaald door commerciële tarieven en komt dan ongeveer uit op bruto € 541 per maand achteraf. Echter, voor de aangifte VpB moeten we die 240 keer dat bedrag actuarieel terugrekenen met 4% rekenrente en dat levert voor een 66-jarige man een waarde op van € 88500. Anders gezegd: dit bedrag is, als we aannemen dat we 4% rente ontvangen, voldoende voor een levensverzekeringsmaatschappij die niet meer hoeft uit te keren als de verzekerde is overleden ('sterftewinst'). Dit betekent dat de BV in een klap hierdoor een extra winstbijdrage heeft van € 11500 en dus forse VpB zou moeten afdragen van ruim € 1500. Dat noem ik "VpB schade" - jammer!
Ho groter het verschil tussen de "commerciële rekenrente" en die fiscale rekenrente van 4%, hoe hoger de schade. 

Er zijn twee omstandigheden die het wat minder ongunstig maken:
1. Pas op het einde van het eerste uitkeringsjaar hoeft deze waarde te worden berekend en dan is er al een jaar uitgekeerd. De winst wordt dan lager.
2. Op het einde van het tweede uitkeringsjaar ontstaat verlies omdat de uitkering hoger blijkt dan de afname van de voorziening. Dit verlies mag nog worden verrekend. Er resulteert uiteindelijk een verlies van zo'n 0.9% van de stamrechtvoorziening!

Er is een belangrijke factor waar we naar moeten kijken: de duur van de uitkeringen, de looptijd! Zoals we zagen, voor een looptijd van 20 jaar is de VpB-schade 0.9 %, voor een kortere looptijd  wordt de schade lager, voor een langere looptijd hoger - voor een prima indicatie zie de tabel.
Daar zien we ook dat de forse winst in het eerste jaar wordt gevolgd door lagere verliezen in de overige jaren.
Gezegd moet worden dat in 2022 de rentes behoorlijk omhoog zijn gegaan en de VpB schade veel lager is dan de afgelopen jaren.

Hoe erg is dat nu?

In een aantal gevallen (m.n. lange looptijd en lage commerciële rekenrente) kan de belasting fors zijn. Bedenk echter in de eerste plaats dat het bruto geld betreft, dus netto zal het, zeg, ruim de helft van dit bedrag zijn.
A
ls de BV al een fors verlies had (bijv. ten gevolge van slechte beleggingen in het verleden) dan is er "verrekenbaar verlies" en dan valt de VpB schade lager uit of wordt zelfs nul. Dan is er geen extra verlies.
Een andere punt zijn winsten in latere jaren. Dan wordt de belastbare winst lager omdat er elk jaar een verliesbijdrage is vanwege de waardering van de stamrechtvoorziening en dan kan het totale verlies in de tijd dus een stuk lager uitvallen.
Een optie kan ook zijn om gecontroleerd winst van effecten te nemen (deel verkopen eind december, zelfde porfolio terugkopen 1 jan) zodat er een winst ontstaat ter grootte van het verlies dat ontstaat door de actuariële waardering van het stamrecht. De meeste stamrecht BV's hebben niks aan deze tip omdat het geld meestal op een spaarrekening staat.

Moeilijk uit te leggen materie maar ik hoop dat het proces een beetje duidelijk is geworden.

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of 06 13 99 44 03