Van bruto naar netto en de groene tabel

Ik krijg nogal eens de vraag wat men nou netto overhoudt een aan stamrechtuitkering. Het antwoord luidt dat dat moeilijk te zeggen is omdat het vooral afhangt van je overige inkomsten.

De BV moet afdrachten doen over de bruto uitkering namelijk:

  • de loonbelasting (voorheffing IB) en deze hangt af van de hoogte van het bedrag en houdt ook rekening met de AHK (inkomensafhankelijke Algemene Heffingskorting) en eventuele ouderenkorting. Er zijn zogeheten groene tabellen waarin de hoogte van afdracht te vinden is en deze zijn ook meegenomen in de loonstaat 2023.
  • de 'bijdrage ZVW' (inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, in 2023 5.43%).

De groene tabellen houden geen rekening met andere inkomsten! Nogal wat stamrechters hebben een uitkering of andere inkomstenbron en gebruiken het stamrecht om ruimer van te leven. Ga je dan uit van de groene tabellen dan is de afgedragen belasting bijna altijd te laag en na de aangifte IB moet worden bijbetaald. De groene tabellen zijn dus meestal geen goed uitgangspunt, maar het is wel het minimum dat je moet afdragen.

Dat betekent voor de meeste stamrechters dat ze terecht komen in de klassieke schijven 2/3/4 en dat betekent weer dan men bijna de helft van de bruto stamrecht opname kwijt is!
Zie ter illustratie de pagina 'effectieve lasten' wat je kunt verwachten, dan kun je ook een redelijke inschatting maken van wat er over blijft.

In loonstaat 2022 en latere versies (zie Tools en documenten, punt 4) heb ik een rekenmodule ingebouwd die een inschatting maakt van de af te dragen lasten ("voortschrijdend cumulatief rekenen") - zie vanaf rij 39. Onthoudt: het blijft een inschatting.

Als je een eenmalige uitkering doet is de BV niet verplicht de bijdrage ZVW af te dragen, maar het is uitstel van executie: bij je IB aangifte wordt de bijdrage ZVW over alle inkomsten berekend en meestal moet je dan achteraf bijbetalen.