VpB schade door 4% actuariële waardering

Zoals is uitgelegd op deze pagina is er voor een serie uitkeringen in de toekomst nu een lager bedrag nodig omdat er telkens rente wordt bijgeschreven.
In de wet staat dat voor de VpB pensioenuitkeringen moeten worden gewaardeerd met een rekenrente van 4% (dezelfde 4% van box 3), maar dan ook nog eens actuarieel, dus met sterftewinst. Nu is meermalen door de HR bepaald ook stamrechtuitkeringen zo moeten worden gewaardeerd! Dat heeft een ernstig gevolg voor de af te dragen VpB.

Stel, we gaan uit van een simpele BV met in kas 100.000 met nul rente en stamrechtvoorziening van 100.000 met nul kosten. Client heeft net AOW dus hij moet het stamrecht laten uitkeren en wil dat in 10 jaar. De uitkering bedraagt dan ongeveer € 807.48 per maand achteraf. Echter, voor de aangifte VpB moeten we die 120 keer dat bedrag actuarieel terugrekenen met 4% rekenrente en dat levert voor een 66-jarige man een waarde op van € 85254. Anders gezegd: dit bedrag is, uitgaande van 4% rendement, voldoende voor een verzekeringsmaatschappij als deze niet meer hoeft uit te keren als de verzekerde is overleden ('sterftewinst'). Dit zou betekenen dat de BV in een klap hierdoor een extra winstbijdrage heeft van 14746 en dus extra VpB zou moeten afdragen! De uitkering telt als verliesfactor daardoor er een winst resulteert van 10814 en een VpB van 2162. Dat heet "VpB schade". Weg geld! 

Er zijn twee omstandigheden die het wat minder ongunstig maken:
1. Pas op het einde van het eerste uitkeringsjaar hoeft deze waarde te worden berekend en dan is er al een jaar uitgekeerd. De winst wordt dan lager.
2. Het verlies het jaar erop dat ontstaat omdat de uitkering hoger blijkt dan de afname van de voorziening mag worden verrekend. Er resulteert een verlies van zo'n 1.4% van de stamrechtvoorziening!

Alle jaren erop is er verlies en dat kan niet meer worden verrekend met de eens afgedragen VpB, dus die eens verloren 1.4% van de stamrechtvoorziening is echt weg! Nogmaals: dit geldt voor een simpele BV waar we alleen naar de waardering van de stamrechtvoorziening kijken.

Er is nog een belangrijke factor: de uitkeringsduur! Zoals we zagen, voor een uitkeringsduur van 10 jaar is de VpB-schade 1.4 %, voor een kortere uitkeringsduur wordt de schade lager, voor een langere uitkeringsduur hoger - voor een prima indicatie zie de tabel.

Nog enkele variaties op dit thema. Als de BV al een fors verlies had (bijv. ten gevolge van slechte beleggingen) dan is er "verrekenbaar verlies" en dan valt de VpB schade lager uit of wordt zelfs nul. Dan is er geen echt verlies.
Een andere situatie is dat een BV een redelijke winst blijft maken bijvoorbeeld omdat een lening is verstrekt met prima rente. Dan wordt de winst in latere jaren een stuk lager omdat er elke jaar een verliesbijdrage is van het verloop van de stamrechtvoorziening en dan kan het totale verlies in de tijd dus een stuk lager uitvallen. Voor de meeste stamrecht BV's geldt dit niet omdat in het algemeen het geld op een nu laag-renderende rekening staat.

Moeilijk uit te leggen materie maar ik hoop dat het proces duidelijk is geworden.

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of 06 13 99 44 03