VpB schade door 4% actuariële waardering

Zoals is uitgelegd op deze pagina is er voor een serie uitkeringen in de toekomst nu een lager bedrag nodig omdat er telkens rente wordt bijgeschreven.
In de wet staat dat voor de VpB pensioenuitkeringen moeten worden gewaardeerd met een rekenrente van 4%, maar dan ook nog eens actuarieel, dus met sterftewinst. Nu is meermalen door de HR bepaald dat ook stamrechtuitkeringen zo moeten worden gewaardeerd! Dat heeft een ernstig gevolg voor de af te dragen VpB.

Stel, we gaan uit van een simpele BV met in kas 100.000 met nul rente en stamrechtvoorziening van 100.000 met nul kosten. Client heeft net AOW dus hij moet het stamrecht laten uitkeren en wil dat in 10 jaar. De uitkering bedraagt dan ongeveer € 833 per maand achteraf. Echter, voor de aangifte VpB moeten we die 120 keer dat bedrag actuarieel terugrekenen met 4% rekenrente en dat levert voor een 66-jarige man een waarde op van € 82400. Anders gezegd: dit bedrag is, als we aannemen dat we 4% rente ontvangen, voldoende voor een levensverzekeringsmaatschappij die niet meer hoeft uit te keren als de verzekerde is overleden ('sterftewinst'). Dit betekent dat de BV in een klap hierdoor een extra winstbijdrage heeft van 17600 en dus forse VpB zou moeten afdragen van ruim €2900. Dat heet "VpB schade" - jammer! 

Er zijn twee omstandigheden die het wat minder ongunstig maken:
1. Pas op het einde van het eerste uitkeringsjaar hoeft deze waarde te worden berekend en dan is er al een jaar uitgekeerd. De winst wordt dan lager.
2. Op het einde van het tweede uitkeringsjaar ontstaat verlies omdat de uitkering hoger blijkt dan de afname van de voorziening. Dit verlies mag worden verrekend. Er resulteert uiteindelijk een verlies van zo'n 1.7% van de stamrechtvoorziening!

Er is een belangrijke factor waar we naar moeten kijken: de duur van de uitkeringem, de looptijd! Zoals we zagen, voor een looptijd van 10 jaar is de VpB-schade 1.7 %, voor een kortere looptijd  wordt de schade lager, voor een langere looptijd hoger - voor een prima indicatie zie de tabel.
Daar zien we ook dat de forse winst in het eerste jaar wordt gevolgd door lagere verliezen in de overige jaren.

Hoe erg is dat nu?

Bedenk in de eerste plaats dat het bruto geld betreft, dus netto zal het, zeg, ruim de helft van dit bedrag zijn.
A
ls de BV al een fors verlies had (bijv. ten gevolge van slechte beleggingen) dan is er "verrekenbaar verlies" en dan valt de VpB schade lager uit of wordt zelfs nul. Dan is er geen extra verlies.
Een andere situatie is dat een BV een redelijke winst blijft maken bijvoorbeeld omdat een lening is verstrekt met prima rente. Dan wordt de belastbare winst in latere jaren een stuk lager omdat er elk jaar een verliesbijdrage is vanwege de waardering van de stamrechtvoorziening en dan kan het totale verlies in de tijd dus een stuk lager uitvallen. Een optie kan ook zijn om gecontroleerd winst van effecten te nemen zodat er een winst ontstaat ter grootte van het verlies dat ontstaat door de actariële waardering van het stamrecht.
Voor de meeste stamrecht BV's geldt dit niet omdat in het algemeen het geld op een nu laag-renderende rekening staat.

Moeilijk uit te leggen materie maar ik hoop dat het proces een beetje duidelijk is geworden.

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of 06 13 99 44 03