Van bruto naar netto en de groene tabel

Ik krijg nogal eens de vraag wat men nou netto overhoudt een aan stamrechtuitkering. Het antwoord luidt dat ik dat niet zomaar kan zeggen omdat het vooral afhangt van je overige inkomsten.

De BV moet afdrachten doen over het bruto bedrag namelijk de 'bijdrage ZVW' (inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, in 2022 nu 5.5%) en loonbelasting (voorheffing IB). Die af te dragen loonbelasting hangt af van de hoogte van het bedrag en houdt ook rekening met de AHK (inkomensafhankelijke Algemene Heffingskorting). Er zijn zogeheten groene tabellen waarin de hoogte van afdracht te vinden is.
Deze tabellen houden alleen geen rekening met andere inkomsten! Dat betekent dat de afgedragen belasting bijna altijd te laag is en dat men bij de aangifte IB het jaar erop moet bijbetalen! De groene tabellen zijn dus meestal geen goed uitgangspunt!

Nogal wat mensen hebben een uitkering of andere inkomstenbron en gebruiken het stamrecht om ruimer van te leven. De opnames uit het stamrecht worden op jaarniveau toegevoegd aan je totale bruto inkomsten voor je IB. Dat betekent voor de meeste stamrechters dat ze terecht komen in de klassieke schijven 2/3/4 en dat betekent weer dan men bijna de helft van de bruto stamrecht opname kwijt is!
Zie de pagina 'effectieve lasten' voor je kunt verwachten, dan kun je ook een redelijke inschatting maken van wat er over blijft.

Als je een eenmalige uitkering doet is de BV niet verplicht de bijdrage ZVW af te dragen, maar het is uitstel van executie: bij je IB aangifte wordt de bijdrage ZVW over alle inkomsten berekend en meestal moet je dan achteraf bijbetalen.

Ik ben bezig met een rekenmodule die de beste inschatting maakt van de af te dragen lasten ("voortschrijdend cumulatief rekenen") - deze staat in de loonstaat 2022.