Uitkeringen en VpB schade

Hieronder staat een tabel voor een man, geboren 1-7-1954, dus AOW in 2021, zijn partner is een 2 jaar jongere vrouw. De stamrechtvoorziening is € 100.000, de uitkeringen starten in januari 2022. De opbrengsten van de BV worden verondersteld net zo hoog te zijn als de kosten (maar heel wat stamrecht BV's halen dat nu niet eens!).

Let wel, dit is een indicatie! De echte bedragen zijn per situatie weer anders, maar voor een financiële planning geven deze bedragen een prima indruk. Verder: dit is een bruto schade, na belastingen wordt het (zeg) de helft minder. Inmiddels is ook de rekenrente hoger dan in januair, en dat zal de tabel behoorlijk beïnvloeden (hogere uitkering, minder VpB schade).
Ik kan een dergelijke scenarioanalyse berekenen voor je eigen situatie zodat je beter gefundeerd een keuze kunt maken.

Ook belangrijk om te weten: vaak is de BV niet in staat om de hele periode te blijven uitkeren, zeker voor een langere duur. Zo is voor de situatie levenslang meestal na aan jaar of 20 de koek gewoon op! Tenzij de BV een redelijke winst maakt en dat blijft voor een deel koffiedik kijken.

Hieronder een staatje van de gevolgen van de waardering van het stamrecht voor de winst/verliesrekening.

(Opnieuw een indicatie voor een uitkeringsduur van 10 jaar.)

Er is het eerste jaar een winst (de fiscale waarde wordt veel lager dan de commerciële waarde et jaar ervoor), daarna een steeds afnemend verlies (fiscale en commerciële waarde groeien weer langzaam naar elkaar toe). Het verlies van 2023 wordt verrekend met de winst van 2022. Latere verliezen zijn niet te verrekenen, maar opbrengsten (bijv. rente, dividend) worden pas belast als ze hoger zijn dan de verliezen in de tabel, maar dat is een schrale troost in deze tijd van lage rentes...
Een BV die bijvoorbeeld geld heeft uitgeleend met redelijke rente hoeft dan meestal over die winst geen VpB te betalen. Zo kan de VpB schade over de tijd een stuk lager uitvallen of zelfs worden gecompenseerd.
BV's met aandelen kunnen eind van het jaar gecontroleerd verkopen en wel zo dat de totale winst, inclusief andere bijdragen, ongeveer wegvalt tegen het verlies hierboven, maar dat is wel wat puzzelwerk

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!