Als je de AOW leeftijd bereikt

In het jaar waarin je AOW uitkeringen beginnen zijn er ook gevolgen voor je stamrecht, je moet namelijk ook beginnen met uitkeren!

In het geval van pensioenen mag je nog 5 jaar wachten voor je begint met uitkeren, maar voor stamrechten mag dat niet. 
De regel is dat de uitkeringen moeten beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt, dus op 31 december van je AOW jaar. Vervolgens krijg je ook nog een "redelijke termijn" van 6 maanden, dus de echte deadline is 30 juni van het jaar volgend op je AOW jaar.

Het is overigens verstandig om vroeg in het jaar na je AOW leeftijd te beginnen vanwege "VpB schade".

Je mag in je AOW jaar nog incidentele opnames doen, maar dat mag niet meer in de redelijke termijn periode. Zie deze link bij de fiscus.

Uitzondering 1: als de stamrechtovereenkomst een datum noemt vóor het einde van het AOW jaar, dan geldt als uiterste datum het einde van het AOW jaar. Echter, meestal is er voor deze datum al een addendum opgesteld die het einde van het AOW jaar specificeert.
Uitzondering 2: uitstel is niet mogelijk als in je stamrechtovereenkomst het uitkeringsschema al is vastgelegd.

 Je uitkeringen moeten gebeuren volgens de tarieven die verzekeraars gebruiken, dus actuarieel worden bepaald. En uiteraard kan ik je daarbij van dienst zijn.

 

De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@stamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03