Als je de AOW leeftijd bereikt

In het jaar waarin je AOW uitkeringen beginnen zijn er ook gevolgen voor je stamrecht, je moet namelijk ook beginnen met uitkeren!
In het geval van pensioenen mag je nog 5 jaar wachten voor je begint met uitkeren, maar voor stamrechten mag dat niet. De regel is dat stamrechtuitkeringen moeten beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt, dus op 31 december van je AOW jaar. Vervolgens krijg je ook nog een "redelijke termijn" van 6 maanden, dus de echte deadline is 30 juni van het jaar volgend op je AOW jaar.

Het is overigens verstandig om vroeg in het jaar na je AOW leeftijd te beginnen vanwege "VpB schade".

Je mag in je AOW jaar nog incidentele opnames doen. In de redelijke termijn periode mag dat nog een keer, daarna moeten de periodieke uitkeringen ingaan. Zie deze link bij de fiscus.

Uitzondering 1: als de stamrechtovereenkomst een  specifieke datum noemt, dan geldt als uiterste datum het einde van het AOW jaar.
Uitzondering 2: uitstel is niet mogelijk als in je stamrechtovereenkomst de hoogte van de uitkering al is vastgelegd.

De hoogte van de uitkeringen moet worden vastgesteld volgens de tarieven die verzekeraars gebruiken, dus actuarieel worden bepaald. En uiteraard kan ik je daarbij van dienst zijn.

Oprenting en rekenrente

Zolang nog niet wordt uitgekeerd groeit de waarde van het stamrecht aan met een percentage dat is vastgelegd in de stamrechtovereenkomst. Dat kan een vast percentage zijn, maar het is ook vaak gebaseerd op het u-rendement. In sommige gevallen is het gemaakte rendement van de BV bepalend, maar daar ga ik nu even niet op in.
In aan behoorlijk aantal gevallen is het u-rendement bepalend en dat is nu negatief, dat betekent dus ook dat het stamrecht lager wordt - dat deel verhuist naar de winstreserve. Dan is het dus eigenlijk een afrenting, maar we blijven dat gewoon oprenting noemen.

Na de AOW leeftijd moeten de uitkeringen periodiek zijn en is de waarde van het stamrecht de waarde die bij een verzekeraar zou moeten worden neergeteld om de afgesproken uitkeringen aan te kopen. Dat is afhankelijk van de rekenrente die wordt gehanteerd en dat is heel wat anders dan oprenting. Zoals uitgelegd bij VpB schade volgt het er momenteel in het eerste jaar een forse winst (stamrecht wordt veel lager) en in latere jaren een verlies (stamrecht neemt minder af dan de uitkering) en dat verschil noemen we ook wel 'oprenting', hoewel "afrenting" een betere naam zou zijn....

De StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@stamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03