Aanpassen van bestaande reeks uitkeringen (m.n. na AOW)

Als de BV en de uitkeringsgerechtigde een uitkeringsschema hebben afgesproken moeten de bruto uitkeringen die de BV doet precies overeenkomen met wat is vastgelegd. Het uitkeringsbedrag (en daarmee de uitkeringsduur) mag niet zomaar even worden aangepast als dat toevallig even beter past!

Als het toch wenselijk is om de uitkeringshoogte/duur aan te passen dan moet het gaan zoals bij een andere verzekeringsmaatschappij ook zou gaan.
 - Eerst wordt de waarde bepaald van de huidige reeks uitkeringen en wel de economische waarde (de fiscale 4% waarde ligt nu een stuk lager). Hierbij worden de uitgangspunten (rekenrente, sterftetafel etc) gebruikt die golden bij de aankoop van de bestaande reeks uitkeringen.
        Noot: als de commerciele waarde met de huidige rekenregels lager uitvalt moet deze worden gebruikt
 - Voor dat bedrag wordt dan een nieuwe reeks uitkeringen aangekocht met de nu geldende rekenrente en sterftetafels.
 - Voor deze nieuwe reeks uitkeringen wordt dan de fiscale waarde bepaald t.b.v. de vennootschapsbelasting.
 - Dit geldt alleen voor stamrecht BV's die een bruto ontslagvergoeding beheren

En uiteraard kan ik dat voor je doen! Als ik het eerdere uitkeringsschema voor je heb opgesteld is de prijs ervan is hetzelfde als voor het bepalen van een nieuwe uitkering (€ 125,-). Ben je een nieuwe client, dan is de prijs € 25,- hoger. 

Het devies van de StamrechtIngenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
Contact: 06 13 99 44 03 of zie de contact pagina.