Het doen van uitkeringen

De BV beheert bruto geld. Als tot uitkeren wordt overgegaan, zal de BV loonbelasting en bijdrage ZVW moeten aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Het nettobedrag gaat dan naar de cliënt.
Je moet beginnen met uitkeren uiterlijk in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt, ook al zegt je stamrechtovereenkomst 65 jaar¹.Vervolgens geldt nog een "redelijke termijn" van 6 maanden 
om e.e.a. uit te werken. Het is meestal het beste om te beginnen vroeg in het jaar, volgend op je AOW jaar of, nog beter, eerder bedragen uit te keren, hoe eerder hoe beter.

Je mag na je AOW jaar niet zomaar wat gaan uitkeren wat je uitkomt, maar (zoals meestal in je stamrechtovereenkomst staat) volgens tarieven van levensverzekeringen, dus er moet dan op elk moment een actuarieel bepaalde uitkering zijn. Ook belangrijk: BV en cliënt moeten zich aan het afgesproken uitkeringsschema houden.
Vóor de AOW-leeftijd kun je het beste incidenteel
opnemen i.p.v. 12 maandelijkse uitkeringen: in het laatste geval moeten de geplande uitkeringen actuarieel moeten teruggerekend met een fiscale rekenrente van 4% waardoor je meestal een forse VpB moet betalen (zie "VpB schade").
Voordat met uitkeren kan worden begonnen moet éerst een overeenkomst worden opgesteld - dat geldt zowel voor periodieke uitkeringen als voor incidentele opnames, een verzekeraar zal dat immers ook zo doen.

De BV moet een loonheffingennummer aanvragen (als dat er nog niet is) en vervolgens kan aangifte worden gedaan. Vanaf 2020 kan de aangifte alleen online gebeuren en daarvoor is eHerkenning nodig.
De timing voor de uitkering over januari is als volgt:
 - In januari: van de bruto uitkering loonbelasting en bijdrage ZVW berekenen om de netto uitkering te bepalen.
 - Voor eind januari: het netto bedrag aan jezelf overmaken. Je moet het in januari 'genieten'.
 - Vóór de laatste dag van februari: aangifte doen.
Dan moet ook de betaling bij de fiscus binnen zijn. Daarbij is
   het gebruiken van het juiste kenmerk essentieel.

De andere maanden gaan net zo. Voor december geldt dus dat de netto uitkering in december wordt overgemaakt en dat de aangifte en afdracht normaal in januari van het jaar erop plaatsvinden. Vanwege tariefswijzigingen zullen daarom doorgaans de aangegeven bedragen in een jaar iets afwijken van de kasstroom.

Nog een belangrijk punt: de afdracht van de BV aan de fiscus is een voorheffing - heel vaak is die te laag en dan blijkt het jaar erop bij je IB aangifte dat je moet bijbetalen!

Nog een aantal belangrijke punten:
 - Zie de pagina Tools en documenten punt 4.
 - Bij het invullen van je IB volgend jaar - zie deze link
 - Aangifte doen is verplicht voor alle maanden die de BD meldt, dus ook als je niets uitkeert!
 - Voor een eenmalige opname is de BV niet verplicht de bijdrage ZVW af te dragen, maar het is uitstel van
   executie:
je moet het dan volgend jaar bij de IB-aangifte toch ZVW bijbetalen! Advies: gewoon nu afrekenen.
 - Na je AOW-leeftijd mag je niet meer stoppen, maar
je mag nog wel het bedrag en daarmee de uitkeringsduur
   aanpassen (nieuwe berekening), alleen niet elk jaar als dat fiscaal even goed uitkomt - zie deze link.
 - Keer je periodiek uit dan moet ook in de jaarrekening de waarde van de geplande uitkeringen actuarieel zijn
   bepaald en wel met een rekenrente van 4%. Dat kan een forse "VpB schade" opleveren! Hoe langer de
   uitkeringsduur, hoe groter de schade. Het is i.h.a. wenselijk om de uitkeringsduur kort te houden.
 - Een indicatie van de relatie looptijd/uitkeringshoogte is gegeven in deze tabel.
 - Ik kan de hoogte van de uitkeringen bepalen op basis van door de BD toegestane tarieven inclusief een
   uitkeringsovereenkomst voor € 75,- (ex.btw) - de fiscale waarde voor 3 boekjaren kost € 100,- (ex.btw).
 - Het opstellen van een uitkeringsschema met een knip (hoger of lager bedrag na een aantal jaren) is zeer
   bewerkelijk, maar ik kan dit met mijn eigen software berekenen (tegen een meerprijs).
 - Als er enkele optimalisatieslagen moeten worden gedaan, dan moeten we even praten over de prijs.
 - Woon je in het buitenland dan gelden speciale tarieven loonbelasting - daar kan ik niet in adviseren.
 - Ik adviseer uitsluitend voor de stamrecht BV, ik kan niet adviseren m.b.t. de gevolgen voor je IB!

Je kunt de uitkeringen en salarisadministratie gemakkelijk zelf. Je mag vroeg in het jaar in een keer alle aangiftes doen voor het hele jaar en kun je met Internetbankieren de betalingen gemakkelijk inplannen. Als je pech hebt (of als je het de eerste keer doet) is het een half uurtje werk! En als je het echt niet lukt dan doe ik het voor € 50,- + kosten ketenmachtiging (ex.btw)

¹ noot: uitzondering is als naast je 65 jaar, ook de hoogte van de uitkering is vastgelegd in de stamrechtovereenkomst

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03