Het doen van uitkeringen

De BV beheert bruto geld. Als tot uitkeren wordt overgegaan, zal de BV loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW moeten aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Het nettobedrag gaat dan naar de cliënt.
Vóor de AOW-leeftijd kun je het beste incidenteel opnemen i.p.v. 12 maandelijkse uitkeringen. De BD kan anders stellen dat de geplande uitkeringen actuarieel moeten teruggerekend met een fiscale rekenrente van 4% waardoor je meestal een forse VpB moet betalen (zie "VpB schade").
Na je AOW mag je niet zomaar wat gaan uitkeren maar er moet te allen tijde een actuarieel bepaald uitkeringsschema zijn. Ook belangrijk: de BV moet zich aan het afgesproken uitkeringsschema houden.
Voordat met uitkeren kan worden begonnen moet éerst een overeenkomst worden opgesteld - dat geldt zowel voor periodieke uitkeringen als voor incidentele opnames. De BV moet een loonheffingennummer aanvragen (als dat er nog niet is) en vervolgens kan aangifte worden gedaan.
Belanrijk: vanaf 2020 moet de aangifte loonheffingen online gebeuren. Zie eHerkenning.

De timing voor de uitkering over januari is als volgt:
 - In januari: van de bruto uitkering de loonbelasting en de bijdrage ZVW berekenen om de netto uitkering te bepalen.
 - Voor eind januari: het netto bedrag aan jezelf overmaken. Je moet het in januari 'genieten'.
 - Vóór de laatste dag van februari: aangifte doen.
Dan moet ook de betaling bij de fiscus binnen zijn.

De andere maanden gaan net zo. Voor december geldt dus dat de netto uitkering in december wordt overgemaakt en dat de aangifte en afdracht normaal in januari van het jaar erop plaatsvinden. Vanwege tariefswijzigingen zullen daarom doorgaans de aangegeven bedragen in een jaar iets afwijken van de kasstroom.

Nog een aantal belangrijke punten:
 - Zie deze instructie en het Handboek Loonheffingen
 - Een loonstaat helpt bij het berekenen van de heffingen en dient ook als jaaroverzicht.
 - Bij het invullen van je IB volgend jaar deze bedragen vergelijken met wat de BD vooraf heeft ingevuld.
   Hier staat overigens alleen het deel loonbelasting vermeld, maar niet de bijdrage ZVW! Bedenk ook dat 
   de afdracht van de BV een voorheffing is - heel vaak is het te weinig en moet je bijbetalen.
 - Aangifte doen is verplicht voor alle maanden die de BD meldt, dus ook als je niets uitkeert.
 - Je moet met uitkeren beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt, dus in december van dat
   jaar. De BD keurt echter goed dat je nog maximaal 6 maanden de tijd neemt om e.e.a. uit te werken.
 - Vóór je AOW-leeftijd mag je altijd stoppen. Je mag dan elk jaar een willekeurig deel opnemen en de
   klassieke "1% regel"
geldt niet meer.
 - Voor je gaat uitkeren of een eenmalig opname wilt doen, dit eerst schriftelijk vastleggen.

 - Voor een eenmalige opname is de BV niet verplicht de bijdrage ZVW af te dragen, maar het is uitstel van
   executie:
je moet het dan volgend jaar bij de IB-aangifte toch ZVW bijbetalen! Advies: gewoon nu afrekenen.
 - Na je AOW-leeftijd mag je niet meer stoppen, maar
je mag nog wel het bedrag en daarmee de uitkeringsduur
   aanpassen. Het variëren van de uitkeringen is zeer bewerkelijk, maar ik kan dit met mijn eigen software
   berekenen (tegen een meerprijs).
 - Vanaf het jaar na je AOW-leeftijd móet er een actuarieel bepaald uitkeringsschema zijn!
 - Dan moet ook in de jaarrekening de waarde van de geplande uitkeringen actuarieel zijn bepaald en wel
   met een rekenrente van 4%. Dat kan een forse "VpB schade" opleveren! Hoe
langer de uitkeringsduur,
   hoe groter de schade. Het is i.h.a. wenselijk om de uitkeringsduur kort te houden.
 - Een indicatie van de relatie uitkeringsduur/uitkeringshoogte, zie deze tabel.
 - Ik kan een uitkeringsschema maken op basis van door de BD toegestane tarieven met commercieel en
   fiscaal verloop en een uitkeringsovereenkomst voor € 75,- (ex.btw).
 - Als er enkele optimalisatieslagen moeten worden gedaan, dan moeten we even praten over de prijs.
 - Woon je in het buitenland dan gelden speciale tarieven loonbelasting - daar kan ik niet in adviseren.
 - Ik adviseer uitsluitend voor de stamrecht BV, ik kan niet adviseren m.b.t. de gevolgen voor je IB!

Het hele proces kun je gemakkelijk zelf. Je mag vroeg in het jaar in een keer alle aangiftes doen voor het hele jaar en kun je met Internetbankieren de betalingen gemakkelijk inplannen. Als je pech hebt (of als je het de eerste keer doet) is het een half uurtje werk! En als je het echt niet lukt dan doe ik het voor € 50,- + kosten ketenmachtiging (ex.btw)

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!

Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl of 06 13 99 44 03