Eindejaars-/nieuwjaarshints en -tips 2020/2021

In ieder geval nog doen/controleren in december 2021:
 • Controleer de bankrekeningen van de BV:
  - Zijn ontvangen rentes en aflossingen (inclusief lening eigen woning!) conform de afspraken?
  - Als je uitkeert: zijn betalingen in overeenstemming met het uitkeringsschema? Check de loonstaat!
 • Maak een overzicht van de dit jaar privé voorgeschoten BV kosten. Denk aan reiskosten voor bezoeken aan adviseurs, literatuur over beleggen, diverse benodigdheden. Maak een beknopte declaratie en mail die naar jezelf.
 • Heb je een schuld rekening courant, betaal privé voorgeschoten kosten niet vanuit de BV, dan verreken ik dat met dit saldo rekening courant en blijft dit saldo "levend".
 • Als je er ècht een nodig hebt, laat de BV een laptop of tablet aanschaffen. Als deze duurder is dan € 450 (incl. btw) dan schrijft de BV deze vervolgens in 5 jaar af (korter mag niet van de fiscus).
 • In sommige leenovereenkomsten is vastgelegd dat elke jaar de rente kan worden herzien. Leg dit vast en pas eventueel de geldstroom aan.
 • Sommige DGA's nemen het niet zo nauw met het geld dat de BV heeft uitgeleend. De directeur moet zorgen voor een goede overeenkomst, maar ook dat de lener (ook als is hij dat zelf) de verplichtingen nakomt! Zie ook de pagina "Tools en documenten".
 • Elk jaar mag je een deel van een hypotheek boetevrij aflossen. Het kan interessant zijn om nog in 2020 vanuit de BV jezelf een lening eigen woning te verschaffen of de lening te verhogen. Zie lening eigen woning.
 • Voor stamrecht BV's opgericht vóór 1 oktober 2012 is de gestorte € 18.000 vaak weer uit de BV teruggehaald (ABN-AMRO/Fortis voorschot constructie). Zorg ervoor dat het saldo rekening courant lager wordt/is/blijft dan €17500, dan is het rentevrij.
 • Als je belegt èn je hebt verrekenbare verliezen uit 2011 èn je kunt met winst verkopen, doe dat dan! Anders vervallen die verliezen... Bereken het zo dat je dit jaar dan ongeveer quitte uitkomt.
 • Heb je in 2020 de AOW leeftijd bereikt? Je moet dan beginnen met periodiek uitkeren! Neem zsm contact met me op.
 • Heb je een nieuw email adres of zijn er andere zaken gewijzigd: graag even doorgeven!
 • Ben je naar het buitenland verhuisd of van plan dat te doen: zie vooral de pagina buitenland.
 • Verzorgt nu een andere adviseur je jaarstukken en wil je dit mij laten doen, dan graag tijdig opzeggen bij de huidige adviseur.

Hier zijn enkele zaken m.b.t. je stamrecht BV in 2021

 • Maak vroeg in januari 2021 downloads van alle mutaties van alle bankrekeningen van je BV!
  Zie ook deze link.
  Kies als begindatum 1 jan. 2020, einddatum 10 jan. 2021 (dit i.v.m. rentes over 2020) en gebruik een door Excel leesbaar formaat (.XLS, .CSV of soms .TXT). Noteer je eindsaldo per 31/12 en download het jaaroverzicht. Doe hetzelfde voor je effectenbezit. Jaaroverzichten (en sommige andere overzichten) kun je alleen als PDF downloaden - dat is OK.
  Bij sommige banken kun je maar een beperkte tijd terugkijken (ABN-AMRO 18 maanden), dus tijdig downloaden is erg belangrijk, zeker voor de BV's die uitstel willen aanvragen. Het is trouwens het beste om geen uitstel aan te vragen!
 • Als je nu vóor je AOW leeftijd maandelijks uitkeert: neem contact met me op om rampen te voorkomen
 • Heb je een lening eigen woning en een onderdekking dan kun je de lening meestal niet weer naar een bank oversluiten. Overweeg dan om z.s.m. een aflossingsplan te gaan maken.
 • Heb je kinderen jonger dan 30 èn van 30 of ouder? Pas dan de begunstiging in de stamrechtovereenkomst aan om een scheve verdeling tussen de kinderen bij overlijden te voorkomen - dat kan middels een eenvoudig addendum, te tekenen door jezelf en de BV (zie pagina Tools en documenten)
 • Als je aan het uitkeren bent: voor je inkomstenbelasting: gebruik de loonstaat 2020 maak een jaaropgaaf van wat de BV heeft uitgekeerd met het brutobedrag, het nettobedrag, de afgedragen loonbelasting en de bijdrage ZVW - voor beide laatste niet de betaalde bedragen maar de bedragen die zijn ingevuld in het loonheffingenprogramma!
 • En om de heffingen voor je uitkeringen in 2021 te bepalen: gebruik de loonstaat 2021 (deze is nu nog NIET actueel, wacht op de BD...).
 • Ik ben genoodzaakt geweest enkele prijzen aan te passen en wel die voor actuariële berekeningen (meerprijs voor overzicht van de voorziening voor meer jaren) en het uurtarief voor adviesgesprekken. Verder: degenen die hun informatie 14 dagen of korter voor de deadline aanleveren betalen € 50 extra. De overige prijzen blijven gewoon wat ze nu zijn.
 • Belegt je BV en heb je nu een LEI? Een verlenging van de LEI is alleen nodig als je belegt in derivaten (opties, futures e.d.). Je kunt de LEI opzeggen bij de KvK. - dan mag je toch nog legaal beleggen, zij het niet in derivaten. Scheelt weer wat geld!
 • UBO registratie: zie https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/. Bedenk bij het invullen dat de UBO alleen de aandeelhouder is, niet de uitkeringsgerechtigde! Het gaat over dividenden die al dan niet worden uitgekeerd en heeft niets te maken met het stamrecht zelf.
 • Compensatie eHerkenning: zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning. De compensatie geldt als eHerkenning alleen aangevraagd is voor de BD en is een magere €20 + BTW. Mensen die het goed regelden (meteen voor alles en voor enkele jaren) worden gestraft omdat ze de hoogste tarieven betaalden en niks geen compensatie. Droef...

Nog een algemene opmerking. Voor sommige stamrechters stopt de WW en ze vallen wellicht terug tot bijstandsniveau. Ga na of de IOW of IOAW van toepassing is, dat kan vele duizenden euro's schelen!!! Zie deze link. Voor de IOW/IOAW tellen stamrechtuitkeringen NIET mee want het is "loon uit een vroegere dienstbetrekking".

En blijf onthouden: spreek eerst zaken met de BV af, leg het vast en voer pas daarna uit - niet andersom.

Hierbij wens ik iedereen tevens zeer voorspoedig 2021 toe!

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
 
Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl — 06 13 99 44 03