Eindejaars-/nieuwjaarstips 2018/2019

In ieder geval nog doen/controleren in december 2018:
 • Controleer de bankrekeningen van de BV:
  - Check of je alle mutaties herkent
  - Zijn alle afgesproken rentes en aflossingen (inclusief lening eigen woning!) dit jaar ontvangen zoals
    overeengekomen?
  - Als je uitkeert: zijn de uitkeringen en afdrachten in overeenstemming met de bedragen ingevuld in het
    loonheffingenprogramma en in overeenstemming met het uitkeringsschema?
 • Maak een overzicht van de dit jaar voor de BV gemaakte kosten die je privé hebt voorgeschoten. Denk aan reiskosten voor bezoeken aan adviseurs, literatuur over beleggen, printer cartridges en andere benodigdheden. Als je een schuld rekening courant directie hebt, reken dan deze kosten niet af zodat we die daarmee kunnen verrekenen, dan blijft dit saldo "levend".
 • Als je er ècht een nodig hebt, laat de BV een laptop of tablet aanschaffen. Als deze duurder is dan € 450 (incl. btw) dan schrijft de BV deze vervolgens in 5 jaar af (korter mag niet van de BD).
 • In sommige leenovereenkomsten is vastgelegd dat elke jaar de rente kan worden herzien. Leg dit vast en pas de geldstroom aan.
 • Sommige DGA's nemen het niet zo nauw met het geld dat de BV heeft uitgeleend. De directeur moet zorgen voor een goede overeenkomst maar ook dat de lener (ook als is hij dat zelf) de verplichtingen nakomt! Zie ook de pagina "Tools en documenten".
 • Elk jaar mag je een deel van een hypotheek boetevrij aflossen. Het kan zeer interessant zijn om nog in 2018 vanuit de BV jezelf een lening eigen woning te verschaffen of de lening te verhogen. Zie lening eigen woning.
 • Voor stamrecht BV's opgericht vóór 1 oktober 2012 is de gestorte € 18.000 vaak weer uit de BV teruggehaald (ABN-AMRO/Fortis voorschot constructie). Dit is financieel gezien een lening van de DGA!
  - Overweeg om € 501 naar de BV te storten. Je mag tot € 17500 rentevrij negatief staan op het 'saldo rekening-
    courant directie'! Zie deze link. Zo bespaar je privé rente, maar maakt de bv minder brutowinst.
  - Het kan nuttig zijn om de van de BV geleende 18k (of 17.5k) weer over te maken naar de BV vanwege
    rendement, bijvoorbeeld als je een Lening Eigen Woning hebt of om box 3 tax te minimaliseren
 • In de meeste stamrechtovereenkomsten staat dat je moet beginnen met uitkeren in het kalenderjaar waarin je 65 wordt. Afhankelijk van wanneer je verjaardag is kan het nuttig zijn dat middels een addendum aan te passen naar de AOW leeftijd. Je kunt dan later beginnen met Uitkeren. Zie ook deze link.
 • Heb je in 2018 je AOW leeftijd bereikt? Het is dan het beste als je per januari 2019 met de uitkeringen begint. Er moet in iedere geval een actuarieel vastgelegde reeks uitkeringen vastliggen - neem daarvoor contact met me op.
 • Iedereen werd eerder dit jaar gebombardeerd met AVG mails, dus heb ik maar even pas op de plaats gemaakt - er staat een document op mijn website. Standaard bewaar ik alles 7 jaar. Mocht je nog specifieke zaken willen dan hoor ik dat graag.
 • Heb je een nieuw email adres of zijn er andere zaken gewijzigd: graag even doorgeven!
 • Ben je naar het buitenland verhuisd of van plan dat te doen: zie vooral de pagina buitenland.
 • Sommige bedrijven/instellingen hebben een document gepubliceerd met financiele tips. Zie Fiscalert, NBA. VEH, financieel.infonu.nl, Jongbloed, Grand Thornton, Accountant, PlusOnLine, DeJong & Laan. Bedenk dat een aantal tips betrekking heft op een werkend DGA.
 • Verzorgt nu een andere adviseur je jaarstukken en wil je dit mij laten doen, vergeet dan niet tijdig op te zeggen bij de huidige adviseur.

Hier zijn enkele zaken m.b.t. je stamrecht BV in 2019

 • Maak vroeg in januari 2019 een download van alle mutaties van alle bankrekeningen van je BV!
  Zie ook deze link.
  Kies als begindatum 1 jan. 2018 (of oprichtingsdatum in 2017), einddatum 10 jan. 2019 (dit i.v.m. rentes over 2018) en gebruik een door Excel leesbaar formaat (.xls, .csv of desnoods .txt). Noteer ook je eindsaldo per 31/12 en download het jaaroverzicht. Doe hetzelfde voor je effectenbezit. Jaaroverzichten (en sommige andere overzichten) kun je alleen als PDF downloaden - dat is OK.
  Bij sommige banken kun je maar een beperkte tijd terugkijken (Rabo 15 maanden, ABN-AMRO 18 maanden), dus tijdig downloaden is erg belangrijk, zeker voor de BV's die uitstel willen aanvragen.
 • Als je nu vóor je AOW leeftijd uitkeert in maandelijkse termijnen, kun je die uitkering het beste stopzetten en in plaats daarvan een eenmalige opname te doen. De fiscus kan anders vaststellen dat er sprake is van periodieke uitkeringen en alles actuarieel terugrekenen met 4% rente: betekent een forse VpB!
 • Heb je een lening eigen woning en een onderdekking dan kun je de lening meestal niet weer naar een bank oversluiten. Overweeg dan om z.s.m. een aflossingsplan te gaan maken.
 • Heb je kinderen jonger dan 30 èn kinderen van 30 of ouder? Pas dan de begunstiging in de stamrechtovereenkomst aan om een scheve verdeling tussen de kinderen bij overlijden te voorkomen - dat kan middels een eenvoudig addendum, te tekenen door jezelf en de BV (zie pagina Tools en documenten)
 • Medio februari mail ik een reminder om de diverse zaken voor de jaarstukken 2019 aan te leveren.
 • Voor je inkomstenbelasting: maak een jaaropgaaf van wat de BV heeft uitgekeerd met het brutobedrag, het nettobedrag plus de afgedragen loonbelasting en bijdrage ZVW - voor beide laatste niet de betaalde bedragen maar de bedragen die zijn ingevuld in het loonheffingenprogramma!
 • Mijn prijzen blijven in principe wat ze nu zijn, althans voor degenen die tijdig hun financiële gegevens mailen. BV's die hun financiële gegevens na 1 mei 2019 aanleveren betalen € 50 extra. Vlak voor de aangifte deadline komen er opeens nogal al wat stamrechters met hun gegevens om het nog "gauw even" te doen...

Nog een algemene opmerking. Voor sommige stamrechters stopt de WW en ze vallen wellicht terug tot bijstandsniveau. Ga na of de IOW of IOAW van toepassing is, dat kan vele duizenden euro's schelen!!! Zie deze link. Voor de IOW/IOAW tellen uitkeringen van een stamrecht NIET mee want het is "loon uit een vroegere dienstbetrekking".

Hierbij wens ik iedereen tevens zeer voorspoedig 2019 toe!

De Stamrecht Ingenieur: Vakkundig, snel en goedkoop!
 
Contact: tinus@StamrechtIngenieur.nl — 06 13 99 44 03